Môn toán cao cấp A2_Thi giữa kỳ

Chia sẻ: Hhhhhhhhhhhhhhh Nnnnnnnnnnnnnnnn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
598
lượt xem
180
download

Môn toán cao cấp A2_Thi giữa kỳ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tham khảo môn toán A2 dành cho sinh viên khối kinh tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môn toán cao cấp A2_Thi giữa kỳ

  1. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN TOÁN CAO CẤP A2 Thời gian: 90 phút. Không sử dụng tài liệu Câu 1: (3đ) Tìm ma trận X thỏa phương trình ma trận AXB=C với 2 3  −1 −2   1 1 A=  ; B =  2 5  ; C =  −1 2  1 2      Câu 2: (2đ) Trong không gian R3, tập W sau có là một không gian con của R3 không? W = { ( x1 , x2 , x3 ) ∈ R 3 / x1 = x2 .x3 } Câu 3: (3đ) Trong không gian R3, cho không gian con W = { u1 = ( 1,1, 2 ) , u2 = ( 1,1, −2 ) , u3 = ( 0, 0,3) } a). Tìm một cơ sở B của W. b). Tìm điều kiện để u = ( a, b, c ) nằm trong W. Với điều kiện đó, xác định tọa độ của u trong cơ sở B (B trong câu a) Câu 4: (2đ) Trong không gian R3, cho S = { u1 = ( 1,1, 2 ) , u2 = ( −1, 0,1) , u3 = ( 1, 2, m ) } . Với giá trị nào của m thì S sẽ là cơ sở của R3. Với giá trị m đó, viết ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở chính tắc E của R3 sang S. ---------------Hết---------------
Đồng bộ tài khoản