Một số bài tập lập trình C căn bản

Chia sẻ: thienthanh_sbe

Bài toán số 2.1: Viết chương tŕnh chuyển đổi số tự nhiên N cho trước sang hệ cơ số 2 bằng việc xây dựng hàm chuyển đổi. Hướng dẫn: - Xây dựng hàm Dec2Bin( ) chuyển đổi từ số tự nhiên sang số nhị phân. o Sử dụng biến S để lưu giá trị số nhị phân của N. Khởi gán bằng 0. o Tiến hành lặp chuyển đổi cơ số: Lặp trong khi mà N 0 SoDu = số dư của N chia cho 2. N = N chia cho 2. Bổ sung chữ số SoDu vào số S thành một chữ số o Trả về...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản