Một số bài tập lập trình Pascal

Chia sẻ: tuanpqkg

Một số bài tập lập trình Pascal Vấn đề 1: Cấu trúc điều khiển Bài toán số 1.1: Tính tổng của các số tự nhiên từ 1 đến N. S=1+2+…+N Ví dụ : N = 5, S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 Yêu cầu: Input: N, là

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản