MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

Chia sẻ: opticalhwheel

HS biết cách làm các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ thuận và chia theo tỉ lệ. +Giải một số dạng toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận. +Có ý thức vận dụng vào các bài toán thực tế.

Nội dung Text: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN.
I.MỤC TIÊU


+HS biết cách làm các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ thuận và chia theo tỉ lệ.


+Giải một số dạng toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận.


+Có ý thức vận dụng vào các bài toán thực tế.


II.CHUẨN BỊ


1.Giáo viên.


-Bảng phụ, thiết bị dạy học, …


2.Học sinh.


-Bảng nhóm, đồ dùng học tập …


III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC


1.Ổn định tổ chức.
-Kiểm tra sĩ số : 7A: /37. Vắng:

....................................................................................................................................

...


/38. Vắng:
7B:

....................................................................................................................................

...


2.Kiểm tra.HS1.Phát biểu tính chất của hai đại HS trả lời ...

lượng tỉ lệ thuận?


GV nhận xét ...
HS khác bổ sung.
3.Bài mới.HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1. Bài toán 1.
1.Bài toán 1


Gọi HS đọc đề bài. HS đọc đề bài.


-Đề bài cho ta biết những gì? Cần tìm ĐB cho: 2 thanh chì có thể tích là 12 cm3

và 17 cm3. Thanh 2 nặng hơn thanh 1 là
gì?

56,5 g.


Hỏi: Mỗi thanh nặng bao nhiêu g?
-Khối lượng và thể tích của chì là 2

đại lượng như thế nào? Là 2 đại lượng TLT.


m1 m2
-Nếu gọi KL của 2 thanh chì là m1 (g)

Ta có: và m2 - m1 = 56,5.
12 17
và m2 (g) ta có TLT nào?

Áp dụng TC dãy tỉ số bằng nhau:
-m1 và m2 có mối quan hệ gì?

m1 m2 m2  m1 56,5
    11,3.
-Hãy tìm m1 và m2? 12 17 17  12 5


m1
 11,3  m1 = 11,3.12 = 135,6.
12


m2
 11,3  m2 =11,3.17 = 192,1.
17
Khối lượng của 2 thanh chì là 135,6 g và

192,1 g.
Vậy 2 thanh chì có KL bao nhiêu?

HS làm ra phiếu học tập cá nhân:


Kết quả: 89 (g) và 133,5 (g).
Yêu cầu HS làm ?2


-Vậy để giải 2 bài toán trên, ta phải

nắm được m và V là 2 ĐL tỉ lệ thuận

và sử dụng tính chất dãy TS bằng
HS theo dõi Chú ý trong SGK.Tr.55.
nhau để giải.


GV đưa ra chú ý như trong SGK.
Hoạt động 2. Bài toán 2.
2.Bài toán 2.


Yêu cầu HS hoạt động nhóm, trao đổi chéo. HS hoạt động nhóm.


Gọi số đo các góc của  ABC lần lượt là
A, B, C.


Theo đề bài, ta có:


ABC
  và A + B + C = 1800.
123


AD tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:


A B C A  B  C 180
 300
= =
1 2 3 1 2  3 6


Vậy A = 300.


B = 300. 2 = 600.


C = 300. 3 =900.
GV đưa đáp án trên bảng phụ, hướng dẫn

lại. Vậy số đo của các góc của  ABC lần lượt

là: 300, 600 và 900.Yêu cầu HS nhận xét, cho điểm bài làm của

nhóm bạn.


GV nhận xét chung.
4.Củng cố.Cho HS làm bài tập 5.Tr.55.SGK. Cả lớp làm bài, hai HS lên bảng làm.


a) x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận vì:

y1 y2 y3 y4 y5
     9.
Gọi hai HS lên bảng thực hiện. x1 x2 x3 x4 x5


b) x và y không là 2 đại lượng tỉ lệ thuận

y1 y2 y3 y4 y
    12  5  10
vì:
x1 x2 x3 x4 x5


HS dưới lớp nhận xét.
GV nhận xét …
5.Hướng dẫn.


-Học bài, xem lại 2 dạng bài đã chữa.


-Làm các bài tập 6, 7, 8, 11 SGK.Tr.55, 56. Bài 8.Tr.43.SBT.
---------------------------------------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản