MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỐNG XÓI MÒN TRÊN ĐẤT DỐC

Chia sẻ: oxano1

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh Bình Phước theo thống kê còn là khoảng 680.000 ha. Với địa hình tỉnh chủ yếu là đất đồi dốc, hàng năm với mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 đã cuốn trôi rất nhiều lớp đất mặt mầu mỡ. Vì vậy trong quá trình canh tác bà con nên chú ý để bảo vệ được nguồn tài nguyên đất quý giá. Có nhiều hệ thống canh tác chống xói mòn và bảo vệ đất mà bà con có thể thực hiện lồng ghép trong quá trình...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản