Một số câu ca dao về tình anh em, bè bạn

Chia sẻ: meoheo5

Một số câu ca dao về tình anh em, bè bạn Ai về đợi với em cùng Thân em nay bắc mai đông một mình Chi bằng ruộng tốt rừng xanh Vui cha, vui mẹ, vui anh em nhà! --Ai ơi giữ chí cho bền Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai Xin đừng làm, nói đơn sai Tin mình đừng sợ những lời dèm pha Anh em một họ một nhà Thương nhau chân thật đường xa cũng gần. --Anh em hiền thậm là hiền Bởi một đồng tiền mà đấm đá nhau. --Anh em hiếu thảo thuận hiền...

Nội dung Text: Một số câu ca dao về tình anh em, bè bạn

 

  1. Một số câu ca dao về tình anh em, bè bạn Ai về đợi với em cùng Thân em nay bắc mai đông một mình Chi bằng ruộng tốt rừng xanh Vui cha, vui mẹ, vui anh em nhà! --- Ai ơi giữ chí cho bền Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai Xin đừng làm, nói đơn sai Tin mình đừng sợ những lời dèm pha Anh em một họ một nhà Thương nhau chân thật đường xa cũng gần. --- Anh em hiền thậm là hiền Bởi một đồng tiền mà đấm đá nhau. --- Anh em hiếu thảo thuận hiền Chớ vị đồng tiền mà mất lòng nhau.
  2. --- Khi nghèo thì chẳng ai nhìn Đến khi đỗ trạng chín nghìn anh em. --- Anh em ăn ở thuận hoà Chớ điều chếch lệch người ta chê cười. --- Thói thường gần mực thì đen Anh em bạn hữu phải nên chọn người Những người lêu lổng chơi bời Cùng là lười biếng ta thời tránh xa. --- Làm người phải biết cương thường Xem trong ngũ đẳng quân vương đứng đầu Thờ cha kính mẹ trước sau Anh em hòa thuận mới hầu làm nên Vợ chồng đạo nghĩa cho bền Bạn bè chung thủy, dưới trên đàng hoàng. --- Anh em trên kính dưới nhường Là nhà có phúc mọi đường yên vui.
  3. --- Anh em bất nghĩa chi khoèo Anh dữ như mèo tôi lại như trâu. --- Anh em bốn bể là nhà Người dưng khác họ vẫn là anh em. --- Anh em chín họ mười đời Hai đằng cùng có, chẳng rời nhau ra. --- Anh em chồng vợ sum vầy Vui này đã bỏ những ngày chia ly. --- Anh em cốt nhục đồng bào Kẻ sau người trước phải hầu cho vui Lọ là ăn thịt ăn xôi Quý hồ ở nết tới lui bằng lòng. --- Anh em cốt nhục đồng bào Vợ chồng cũng nghĩa lẽ nào chẳng thương.
  4. --- Anh em hiền thật là hiền Bởi một đồng tiền làm mất lòng nhau. --- Anh em một khí huyết dây Cũng như người có chân tay khác gì Ai ơi lấy đấy mà suy Có câu đường lệ trong thi để truyền. --- Anh em nào phải người xa Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân Yêu nhau như thể tay chân Anh em hòa thuận hai thân vui vầy. --- Có tình thì đãi người dưng Anh em bất nghĩa thì đừng anh em. --- Anh em như chân như tay Vợ chồng như áo, cởi ngay tức thì. ---
  5. Anh em như chân với tay Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. --- Anh em như thể chân tay Cùng cha cùng mẹ hăng say việc nhà. --- Chẳng thi, chẳng đỗ, chẳng sao Anh em không được người nào bỏ nhau Phải đòi cho được thày Cầu. Phải đào hết đất nhà giàu đổ đi.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản