Một số câu ca dao về tình thương

Chia sẻ: 2332007

Một số câu ca dao về tình thương Thương sao thương quá bất nhơn Bữa nay gặp mặt, thương hơn bữa nào. Thương tằm cởi áo bọc dâu Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay. Thương thay cho gái quạt mồ Ghét thay cho gái lấy vồ đập săng. Thương thay cho phận con rùa Ở đình đội hạc, ở chùa đội bia. Thương thay con cuốc giữa trời Dẫu kêu ra máu có người nào hay Thương thay hạc lánh đường mây Chim bay mỏi cánh biết ngày nào thôi. Thương thay lũ kiến li ti Kiếm ăn được mấy phải đi tìm mồi. Thương thay...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Một số câu ca dao về tình thương

 

  1. Một số câu ca dao về tình thương Thương sao thương quá bất nhơn Bữa nay gặp mặt, thương hơn bữa nào. Thương tằm cởi áo bọc dâu Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay. Thương thay cho gái quạt mồ Ghét thay cho gái lấy vồ đập săng. Thương thay cho phận con rùa Ở đình đội hạc, ở chùa đội bia. Thương thay con cuốc giữa trời Dẫu kêu ra máu có người nào hay Thương thay hạc lánh đường mây Chim bay mỏi cánh biết ngày nào thôi. Thương thay lũ kiến li ti
  2. Kiếm ăn được mấy phải đi tìm mồi. Thương thay thân phận con tằm Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ. Thương ta thì nói với ta Khi trăng đang tỏ, khi hoa đang thì. Thương thương nhớ nhớ sầu sầu Một ngày ba bận ra cầu đứng trông Thấy người nam bắc tây đông Thấy người thiên hạ mà không thấy chàng. Thương thì mở nắp bưng cơi Không thương đặt xuống cho người khác bưng. Thương nhau từ áo mới may Bây giờ áo đã thay tay vá quàng. Thương nhau vì nợ vì duyên Trâu đôi chi đó, thổ điền chi đây. Thương nhau đứng đợi ngồi trông
  3. Đêm khuya hiu quạnh loan phòng thì thôi Mình nay đã có vợ rồi Còn theo đón hỏi chi tôi thế này? Thương nhau ở dưới gốc đa Còn hơn ở cả ngôi nhà trăm gian. Thương nhau bất luận giàu nghèo Dù cho lên ải xuống đèo cũng cam. Thương nhau cắt tóc mà thề Khó nghèo cũng chịu chớ hề bỏ nhau. Thương nhau cởi áo cho nhau Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay. Thương nhau củ ấu cũng tròn Không thương thì quả bồ hòn cũng vuông. Thương nhau chỉ những khóc thầm Đôi dòng nước mắt đầm đầm như mưa.
  4. Anh về đón khách đò đưa Đây chưa có vợ, đấy chưa có chồng. Anh về nhắn nhủ tơ hồng Xe dây cho kịp kẻo lòng nhớ thương. Cầm lược lại nhớ đến gương Cầm khăn nhớ túi đi đường nhớ nhau. Thương nhau gặp khúc sông vơi Khó khăn gian hiểm chẳng rời thủy chung. Thương nhau nước đục cũng trong Ghét nhau nước chảy giữa dòng cũng dơ. Thương nhau nên phải đi tìm Nhớ nhau một lúc như chim lạc đàn. Thương nhau nhớ nhớ sầu sầu Cơm ăn nỏ được, lấy trầu ngậm hơi. Thương nhau tạc một chữ tình Trăm năm thề quyết bạn, mình có nhau.
  5. Thương con man mác đại dương Con thương cha mẹ có thường vậy không. Thương em, anh để trong lòng Việc quan anh cứ phép công anh làm. Thương em không dám vô nhà Đi qua đi lại hỏi có gà bán không? Thương em anh cũng muốn thương Nước thì muốn chảy, nhưng mương chẳng đào Em về lo liệu thế nào Để cho nước chảy lọt vào trong mương. Thương em anh cũng muốn vô Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang. Thương em cũng muốn thương đời Sợ cha sợ mẹ chẳng rời em ra.
  6. Thương em cau tới trầu đưa Trăm năm còn nỡ bông đùa mãi sao? Thương em nỏ biết mần răng Mười đêm ra đứng trông trăng cả mười. Thương em chẳng biết để đâu Để quán quán đổ, để cầu cầu xiêu. Thương em chẳng biết để đâu Để vào tay áo, lâu lâu lại dòm. Thương em chẳng quản xa gần Cầu không tay vịn cũng lần mà sang. Thương em hồi áo mới may Bây giờ áo rách thay tay vá quàng Trăm năm duyên nghĩa vẹn toàn Dầu thương áo rách vá quàng cũng thương. Thương em không lấy được em Anh về ở vậy chẳng thèm lấy ai.
  7. Thương em như lọn nhang trầm Có cha không mẹ muôn phần cậy anh. Thương em như lá đài bi Ngày thì dãi nắng, đêm thì dần sương. Thương em nhớ cá trích ve, Nhớ rau muống vượt, nhớ mè trộn măng. Thương em quên đứng quên ngồi Ngứa đầu quên gãi, ruột lồi quên đau. Thương em vô giá vô chừng Trèo non quên mệt, ngậm gừng quên cay. Thương mình lắm lắm nhiều nhiều Còn mình thương lại bao nhiêu mặc lòng. Thương mình mình chẳng biết cho
  8. Cầm bằng gánh nặng mà dò đường trơn. Thương nàng đã đến tháng sinh Ăn ở một mình trông cậy vào ai? Rồi khi sinh gái sinh trai Sớm khuya mưa nắng lấy ai bạn cùng? - Sinh gái thì em gả chồng Sinh trai lấy vợ mặc lòng thiếp lo. Thương người bôn tẩu xứ xa Quê hương cũng bỏ, mẹ cha cũng lìa. Thương người lại thương ta Ghét người người lại hóa ra ghét mình. Thương người người chẳng biết cho Diều bay, sáo thổi vo vo một mình. Thương người người nỏ thương ta Muối kia bỏ bể mặn đà có nơi. Thương chồng phải lụy cùng chồng
  9. Đắng cay phải chịu, mặn nồng phải cam. Thương cha nhớ mẹ có hồi Thương anh lúc đứng lúc ngồi cũng thương. Thương cha thương mẹ có hồi Thương anh như đọi nước sôi đổ đầy. Thương chàng lắm lắm chàng ơi Biết đâu thanh vắng mà ngồi thở than. Thương chàng một chút mẹ già Chiếu chăn ai trải, chén trà ai dâng? Thương chàng nhớ sớm nhớ chiều Như ai dán đạo bùa yêu trong lòng. Thương chàng nhiều nỗi xót xa Một tay dắt díu mẹ già con thơ. Thương chàng quân tử tài ba
  10. Lo cày lo cấy, lo cà lo tương. Thương chi đồng nổi thương con Nhớ chi bằng nhớ nước non quê nhà. Thương chi cho uổng tấm tình Nẫu về xứ nẫu bỏ mình bơ vơ. Thương chi cho đã tấm tình Nẫu về xứ nẫu dẫn mình đi theo. Thương chi thương cũng uổng công Chừng nào thiệt vợ thiệt chồng hãy thương.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản