Một số câu hỏi hay gặp trong ngày bảo vệ đồ án kỹ sư xây dựng

Chia sẻ: thanhquankt

Hình bao vật liệu là khả năng chịu lực của vật liệu (bêtông cốt thép) tại tiết diện đó (khi không cắt không uốn . Nếu cắt uốn thì hình bao vật liệu sẽ khác nhau )...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Một số câu hỏi hay gặp trong ngày bảo vệ đồ án kỹ sư xây dựng

"Ý nghĩa của hình bao vật liệu; Biểu đồ bao mômen ?
Hình bao vật liệu là khả năng chịu lực của vật liệu (bêtông ­ cốt thép) tại tiết diện đó (khi 
không cắt không uốn . Nếu cắt uốn thì hình bao vật liệu sẽ khác nhau )
Biểu đồ bao mômên là mômen lớn nhất tại tiết diện đó .Tạị tiết diện đó có thể có nhiều 
mômen nhưng hình bao vật liệu là tổ hợp mômen lớn nhất
Vẽ vết nứt tại cốt treo (giữa cốt treo và dầm phụ ) 
Kéo từ dầm điểm cuối dầm phụ xuóng 1 góc 45 độ
Ta đặt 5 thanh cốt treo .Nếu đặt 10 thanh cốt treo thì phải làm sao ? Cách đặt ?
Vì sao ta gọi là bảng dầm ?
Vì sao phải đặt cốt treo sát dầm phụ 
Để chống phá hoại cục bộ do tải trọng tập trung từ bản và ngoại lực truyền xuống
Vì sao không lấy cánh lớn mà lấy cánh nằm trong một giới hạn nhất định nào đó
Vì khi kết cấu chịu nén cánh nhỏ sẽ ổn định hơn cánh lớn đồng thời nó cũng tham gia làm 
việc với sườn
Ý nghĩa của mặt cát III­III các thép trên đó 
Ví dụ phi ( 0 ) ; 0 6 a200; 0 6 a300 z
Mặt cắt lý thuyết (cách tính các công thức ) Vì sao phải kéo dài 1 đoạn W
(Để tận dụng hết khả năng chịu lực )
Tại chỗ nối cốt thép có đường kính khác nhau có bước nhảy hãy chỉ ra bước nhảy
Chỉ trên 1 tiết diện có bao nhiêu thanh chịu để tính Mtd
Vẽ vết nứt trên các thanh chịu cốt xiên"

1. Vì sao phải cắt uốn cốt thép? 
2. Cái gì chịu lực trong bản? 
3. Sơ đồ tính của bản, dầm chính và dầm phụ: Tại sao lại có sự khác nhau đó? 
4. Vì sao các ô bản ở giữa được phép giảm 20% cốt thép? 
5. Ad là gì? Ad phụ thuộc vào gì? 
6. Vì sao tại các tiết diện ở gối tựa ta phải kiểm tra điều kiện? 
7. Khi tính toán thép trong dầm chính người ta dùng giá trị momen nào? Tại sao? 
8. Tại một gối có bao nhiêu giá trị momen mép gối? Ta dùng giá trị nào? 
9. Khi tính toán dầm chính, trường hợp chất tải lên toàn bộ dầm có phải là trường hợp 
nguy hiểm nhất không? 
10. Vì sao phải tổ hợp tải trọng? 
11. Có phải tất cả các hệ số vượt tải đều lớn hơn 1? 
12. Khi tính toán dầm có kể đến tải trọng khung không? tại sao? 
13. Nhân tố cơ bản đảm bảo sự làm việc chung giữa bê tông và cốt thép? 
14. Vì sao phải neo cốt thép? 
15. Vì sao có 2 móc vuông ở cốt thép mũ chịu momen âm trong bản? 
16. Cốt cấu tạo , tác dụng? 
17. Vì sao có thể xem dầm chính như một dầm liên tục khi tính toán? 
Câu 1. Khi chiều cao dầm phụ bằng chiều cao dầm chính thì cốt treo đặt ở 
đâu? 
­ Khi đó cốt treo chỉ là cốt cấu tạo và đặt theo cấu tạo. 
Câu 2. Vì sao phải cắt uốn cốt thép? 
­ Trong mỗI đoạn dầm cốt thép đuợc tính toán cho tiết diện có momen max. Càng 
xa tiết diện đó cốt thép cốt thép cần thiết càng giảm. Để tiết kiệm vật liệu cần cắt 
hoặc uốn chuyển vùng cốt thép. Vị trí cắt uốn xác định dựa vào hình bao monen và 
khả năng chịu lục của các tiết diện dầm. 
Câu 3. Cái gì chịu lực trong bản? 
­ Trong bản lực cắt thường bé nên bêtông đủ khả năng chịu cắt. 
Câu 4. Sơ đồ tính của bản, dầm chính và dầm phụ: Tại sao lại có sự khác 
nhau đó? 
­ Sơ đồ tính của bản và dầm phụ là sơ đồ khớp dẻo 
­ Sơ đồ tính của dầm chính là sơ đồ đàn hồi. 
­ Dầm chính là kết cấu chịu lực chính trên sàn, nó được xem là bị phá hoại khi có 
sự hình thành khớp dẻo. Do vậy phải tính theo sơ đồ đàn hồi, bảo đảm an toàn cho 
kết cấu. Còn với dầm phụ và bản, khi hinh thành khớp dẻo thì kết cấu vẫn còn làm 
việc được , ta tính theo sơ đồ khớp dẻo để tận dụng tối đa khả năng làm việc của 
kết cấu. 
Câu 5. Vì sao các ô bản ở giữa được phép giảm 20% cốt thép? 
­ ở các bản vùng giữa ( dalle intermédiaire) liên kết bởi bốn phía là dầm nên có sự 
hình thành khớp dẻo tạo thành kết cấu khung ba khớp làm tăng khả năng chịu lực 
của các ô bản ở giữa ( Hiệu ứng vòm ) . Các ô bản ở ngoài, do chỉ có ba phía là 
dầm, một phía gốI lên tường, ở đó coi như không có momen do dó không có sự 
hình thành khớp dẻo­ không được giảm thép. 
Câu 6. Ad là gì ? Ad phụ thuộc vào gì ? 
­ Ad là hệ số hạn chế dầm tính theo sơ đồ khớp dẻo. 
­ Ad phụ thuộc vào mác béton: 
+ Nếu mác béton # > 300 thì Ad = 0,3 tương ứng a = 0,37 
+ Nếu mác béton # > đð500 thì Ad = 0,255 a = 0,3 
Câu 7. Vì sao tại các tiết diện ở gối tựa ta phảI kiểm tra điều kiện 
­ Vì tính toán theo sơ đồ khớp dẻo, các khớp dẻo dự kiến xuất hiện ở các gối tựa, 
do đó tạI các tiết này phải kiểm tra đk trên 
Câu 8. Khi tính toán thép trong dầm chính ngườI ta dùng giá trị momen nào ? 
Tại sao? 
­ Khi tính toán dầm chính người ta dùng giá trị momen tại mép gối mà không dùng 
giá trị lớn nhất ở chính giữa các gối tựa. Lí do : trong thực tế sự phá hoại xảy ra 
theo tiết diện mép gối chứ không phảI tiết diện có momen lớn nhất ở chính giữa 
trục gối.

Câu 9. đoạn kéo dài cốt thép so vớI mặt cắt lý thuyết có tác dụng gì 
­ TL : khi tính toán ta chỉ tính theo tiết diện thẳng góc nên ta cần kéo dài cốt thép 
để đảm bảo an toàn trên tiết diện nghiêng 
Câu 10. Trị số trong dầm phụ phụ thuộc vào gì? 

­ phụ thuộc vào tỷ số Pd/Gd

Câu 11.Trong dầm nên chọn tối đa mấy loại đường kính? 

­ Nên chọn không quá 3 loại đường kính để tiện cho thi công. 
Câu 12. Ho xác định như thế nào? tại sao? 

­ Ho lấy từ tâm cốt thép chịu kéo đến mép cốt thép chịu nén,thể hiện chiều cao làm 
việc của vật liệu.Vì khả năng chịu kéo của bê tông kém nên khi làm việc lớp bê 
tông miền kéo bị nứt và không tham gia chịu lực,lúc này chỉ có cốt thép miền kéo 
tham gia chịu lực nên Ho đc xác định như trên

Câu 13. Tại sao chiều dày lớp bảo vệ phía trên dầm chính lại lấy lớn hơn của dầm 
phụ( thường lấy từ 5­>8cm)? 

­ Tại vì lớp cốt thép trên cùng của dầm chính phải đặt dưới lớp thép trên cùng của 
dầm phụ(đặt so le giữa 2 lớp cốt thép của dầm phụ) 
Câu 14. Tại sao khi cắt cốt thép ta thường cắt cốt thép ở lớp trên trước?

­Tại vì để đảm bảo ho vẫn đủ lớn , có nghĩa là vẫn đảm bảo khả năng chịu lực của 
dầm. 
Câu 15. Sau khi cắt uốn thép , lượng cốt thép đi vào gối là bao nhiêu? 

­ Lượng cốt thép được neo vào gối có diện tích không ít hơn 1/3 cốt thép ở giữa 
nhịp. 
Câu 16. Tại sao có thể coi dầm chính là dầm liên tục kê lên cột và tường? 

­ Vì trong nhà đã có tường và vách chịu tải trọng ngang( gió ) các khung chủ yếu 
chịu tải trọng thẳng đứng.Dầm chính kê tự do lên các cột, nếu đúc liền với cột thì 
độ cứng đơn vị của dầm lớn hơn 4 lần độ cứng đơn vị của cột.

Câu 17. Ta có thể tăng kích thước tiết diện cột lên nữa được không?

­ Không thể vì như thế độ cứng đơn vị của dầm sẽ  1; có thể lấy K = 1,5 – 2 phụ thuộc vào loại đất và tiết diện cọc
• Pc – tổng sức kháng tức thời của nền đất, Pc = Pmui + Pmasat
• Pmui : phần kháng mũi cọc
• Pmasat : ma sát thân cọc
Như vậy, để ép được cọc xuống chiều sâu thiết kế cần phải có một lực thắng được lực 
ma sát bên của cọc và phá vỡ cấu trúc của lớp đất dưới mũi cọc. Lực ép đó bằng trọng 
lượng bản thân cọc và lực ép bằng thủy lực. Lực ép cọc chủ yếu do kích thủy lực tạo 
ra.
Ví dụ: Cọc 300 x 300mm
• Cọc có tiết diện 300x300, chiều dài đoạn cọc C1=7m; đoạn C2 và C3 = 8m
• Sức chịu tải của cọc: Pcoc = PCPT = 79,215T
• Để đảm bảo cho cọc được ép đến độ sâu thiết kế, lực ép của máy phải thỏa mãn điều 
kiện:
Pep min ≥ 1,5Pcoc = 1,5 x 79,215 = 108,8T
• Vì chỉ nên sử dụng 0,8 – 0,9 khả năng làm việc tối đa của máy ép cọc, cho nên ta 
chọn máy ép thủy lực có lực nén lớn nhất 120T
• Vậy trọng lượng đối trọng mỗi bên: P ≥ Pep/2 = 120/2 =60T, dùng mỗi bên 12 đối 
trọng bê tông cốt thép, trọng lượng mỗi khối nặng 5T có kích thước 1x1x2m
• Những chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của thiết bị ép :
+ Chọn đường kính piton thủy lực dầu (thường dùng 2 piton) : D=\sqrt{\frac{2P_{ep}}{\pi*P_{dau}}} border=0>


+ Lấy Pdau = 150 kg/cm2
D=\sqrt{\frac{2P_{ep}}{\pi*P_{dau}}=\frac{2.120.10 00}{3,14.150}=22,57cm} border=0>


Chọn D=25cm
• Với l = 1200mm, l là lịch trình của piton thủy lực
Lý lịch máy phải được các bên có thẩm quyền kiểm tra kiểm định các đặc trưng kỹ 
thuật
• Lưu lượng dầu của máy bơm (lít/phút)
• Áp lực bơm dầu lớn nhất (kg/cm2)
• Hành trình pittông của kích (cm)
• Diện tích đáy pittông của kích (cm2)
• Phiếu kiểm định đồng hồ đo áp lực dầu và các van chịu lực do cơ quan có thẩm 
quyền cấp
9.6. Tính số máy ép cọc cho công trình
Từ số lượng cọc cần ép và định mức ca máy (theo ĐM 24­2005), ta tính ra số ca máy 
cần thiết cho việc thi công công trình. Nếu số ca máy quá lớn, ta có thể chọn tăng số 
máy ép lên: 2 máy, hoặc 3 máy...
Ví dụ: tiết diện cọc 250 x 250mm, tổng số chiều dài cọc ép 5000m, tra định mức tiết 
diện cọc 25x25cm và máy ép  
35m.
•Khe lún : 
­Công trình quá dài, tải trọng công trình phân bố tương đối khác nhau, chênh lệch về chiều 
cao > 10m.
­Giải pháp móng trong một công trình buộc phải chọn khác nhau vì tính chất của đất nền 
thay đổi quá nhiều hoặc đất nền chịu tải không đều.
­Vị trí tiếp giáp giữa nhà cũ và nhà mới Khe cấu tạo. Tách riêng công trình từ móng đến mái 
thành các phần riêng biệt; Bề rộng khe lún từ 2­3 cm, khe lún thường nằm ở chỗ tiếp giáp của 
hai ngôi nhà có số tầng khác nhau, ở những chỗ có sự thay đổi rõ rệt về địa tầng.

35.Khi nào dùng liên kết cứng ? khi nào dùng liên kết khớp ?
•Dùng liên kết cứng khi kết cấu là một hệ siêu tĩnh.
•Dùng liên kết khớp khi kết cấu là một hệ tĩnh định.

36.Tại sao dùng cọc nhồi mà không dùng cọc ép ?
•Vì cọc nhồi sử dụng được tốt cho công trình chịu tải trọng lớn đồng thời sử dụng tốt cho công 
trình có nền đất yếu.

37.Dùng móng cọc để giải quyết vấn đề gì chủ yếu ?
•Hạn chế được biến dạng lún có trị số lớn, biến dạng không đồng đều của đất nền, đảm bảo 
ổn định khi có tải trọng ngang tác dụng, rút ngắn thời gian thi công, giảm bớt vật liệu xây 
dựng.

38.Ep cọc khi nào không cần ép tĩnh ?
•Khi công trình ở ngoại vi thành phố không ảnh hưởng đến xung quanh.

39.Xác định móng trên nền đất, đá khác nhau như thế nào ? Khi nào phải thiết kế móng băng 
theo hai phương ?
•Xác định móng trên nền đất là dựa vào tải tiêu chuẩn tính toán, theo trạng thái giới hạn II – 
Biến dạng độ lún.
•Xác định móng trên nền đất đá là dựa vào tải tính toán, kiểm tra theo trạng thái giới hạn I – 
Cường độ (Không cần tính lún)
•Khi tải trọng lớn, nền đất yếu thì ta thiết kế móng băng theo hai phương.

40.Nhà nhiều tầng trên nền đất yếu tránh giao động bằng cách nào ?
•Khi tính toán ta chọn trường hợp bất lợi nhất, hệ số an toàn cao Không kinh tế.
•Cách ly công trình với những dao động do tác động ngoài.
•Khi tính theo sơ đồ phẳng thì ta chọn phương nào có dao động lớn để tính.
41.Khi tính móng hộp thì dựa vào vấn đề gì ?
•Khi tính móng hộp thì dựa vào biểu đồ nội lực của kết cấu mà tính.

42.Cọc nhồi khác với cọc khoan nhồi như thế nào ? Cách xác định sức chịu tải của mỗi cọc ? 
Làm sao để kiểm tra chất lượng cọc nhồi và cọc khoan nhồi ?
•Cọc nhồi là cọc BTCT được đổ vào một ống thép bịt đáy đặt tại chỗ bằng cách đóng (ép đất) 
và thu lại được sau khi đổ bê tông.
•Cọc khoan nhồi là cọc được thi công bằng cách khoan lấy đất ra sau đó đặt lồng thép và đổ 
bê tông chiếm chỗ đất đã lấy ra.
•­ Cọc nhồi thì xác định sức chịu tải theo cường độ của đất và vật liệu
•­ Cọc khoan nhồi thì xác định sức chịu tải theo cường độ của vật liệu.
•Để kiểm tra ta thường sử dụng :
­Thăm dò động chất lượng cọc móng bằng phương pháp tiếng vọng âm (dội âm)
­Thăm dò cọc và vách cọc bằng phương pháp siêu âm truyền qua
­Thăm dò cọc và vách cọc bằng phương pháp tia Gamma truyền qua (Phương pháp nổi trội 
hơn các phương pháp khác)
­Còn một vài phương pháp khác như phương pháp trở kháng cơ học …

43.Khi chọn tiết diện cọc dựa trên cơ sở nào ? Tại sao ? Trình tự thiết kế cọc ?
•Chọn tiết diện cọc dựa trên chiều sâu chôn cọc (Chiều dài cọc), công suất, thiết bị vận 
chuyển và đóng cọc. Ngoài ra chiều dài tiết diện, cường độ vật liệu & cốt thép dọc có quan hệ 
chặt chẽ với nhau.
•Trình tự thiết kế cọc sau khi xác định tải trọng truyền xuống móng :
­Chọn vật liệu làm cọc và kết cấu cọc.
­Chọn chiều sâu đặt đài cọc dựa vào điều kiện địa chất.
­Xác định sức chịu tải của cọc.
­Xác định sơ bộ kích thước đài cọc
­Xác định số lượng cọc (Tải trọng kể thêm đất phủ trên đài và đài cọc)
­Cấu tạo & tính toán đài cọc
­Kiểm tra lực tác dụng lên cọc phải  8 m : ®¹t 100%
+ nhÞp < 8 m : ®¹t 75%
-- Thêi gian th¸o v¸n khu«n , cét chèng kh«ng phô thuéc vµo m¸c BT
mµ phô thuéc vµo lo¹i XM , tÝnh chÊt kÕt cÊu , m«i trêng .

25. DÇm trùc giao lÇm viÖc nh dÇm liªn tôc nhng tÝnh to¸n nh lµ dÇm
®¬n gi¶n ?
26. Chó ý g× khi thi c«ng mèng lâi (lång thang m¸y ) vµ mãng cét ?
27. ChØ ra 1 cäc ®Ó Ðp thö ?
28. TÝnh cèt thÐp cho lâi khi cã néi lùc ? (khi cã M th× suy ra N v× cã
c¸nh tay ®ßn ) .
29. T×m ®é cøng t¬ng ®¬ng cña khung? (Quy vÒ thanh c«ng s«n , cho
t¶i = 1t¸c dông theo ph¬ng ngang vµo ®Çu thanh \ t×m ra
®é cøng t¬ng ®¬ng ).
30. ChuyÓn vÞ cña v¸ch ? (C¾t chiÕm u thÕ ®èi víi v¸ch . Khung → uèn
chiÕm u thÕ ).
31. Gi¶i thÝch kháng c¸ch cèt ®ai trªn chiÒu dµi cäc ? ( §o¹n ®Çu , ®o¹n
cuèi ®Æt dµy ).
32. Gi¶i ph¸p cÊu t¹o ®Ó cho sµn panen trë thµnh cøng ?
33. TÝnh æn ®Þnh cña cét khi chiÒu cao cét lín ? ( KiÓm tra æn ®Þnh
cét theo ®é m¶nh : cét trßn theo BK [ λ ] =120 , cét vu«ng [λ ] =30 ) .
34. Trêng hîp chÊt t¶i cho khung ph¼ng vµ kh«ng gian ? ( Khung kh«ng
gian chÊt t¶i lÖch « ).khung ph¼ng chÊt lÖch nhÞp
35. TÝnh to¸n VK kh¸c nhau khi ®æ b»ng b¬m , thñ c«ng , cÇn trôc ? Khi
b¬m BT ®é sôt lµ bao nhiªu ? ( 12 cm ).
36. Thêi gian l¾p v¸n khu«n dÇm sµn sau khi th¸o (l¾p ) VK cét ?
37. C¸ch ph©n ®o¹n cäc ?
38. C¸ch tÝnh ra m¸y Ðp vµ ®èi träng ?
39. Sè lîng v¸n khu«n chÞu lùc vµ kh«ng chÞu lùc ?
40. Lùa chän KT cÊu kiÖn cña khung ? ( C¨n cø vµo nhÞp dÇm , chiÒu
cao cét ,tt¶i träng ).
41. V¸n khu«n tõ tiÕt diÖn trßn → TD vu«ng vµ neo cèt thÐp gi÷a hai
phÇn cét ? (KÐo CT tù cét vu«ng bªn trªn xuèng cét trßn ë díi ).
42. D D Bentonite ? (Gi÷ cho mùc D D Bentonite lín h¬n mùc níc ngÇm
(kho¶ng ) tèi thiÓu lµ 2 m ®Ó t¹o mµng ).
43. Bè trÝ mÆt b»ng mãng ?
44. TÝnh tæng thÓ th× sµn lµm viÖc víi khung , nh nh tÝnh thÐp cho sµn
th× t¸ch riªng ? (Sµn tÝnh theo s¬ ®å khíp dÎo , ®µn håi (khu WC ) hoÆc
s¬ ®å dÇm gi¶ t¹o khi ®é vâng lín ).
45. C¬ së ®Ó tÝnh tiÕn ®é ?
46. Mãng cã hai cét lÊy t¶i träng ?
( ChuyÓn t¶i träng vÒ träng t©m tiÕt diÖn ®µi cäc ; Tæ hîp néi lùc ; §a
vÒ dÇm ®¬n gi¶n cã hai gèi tùa lµ hai cét ) .
47. Cèt thÐp mò cña sµn cã t¸c dông ? ( v¬n ra ?) .chÞ m« men ©m
48. B¶n cã KT kh¸c nhau th× M- kh¸c nhau yh× gi¶i quyÕt ?( ë gèi ) .hiÖn
tîng treo m« men
49. HÖ thèng gi¸o hai bªn nhµ ? ( ChØ dïng khi hoµn thiÖn ) .
50. DÇm chiÕu tíi , chiÕu nghØ ? ( TÝnh theo s¬ ®å siªu tÜnh cã t¶i tËp
trung ë gi÷a ) .
51. DÇm conson ? ( Cã chiÒu cao TD h = 1/6 l ) .
52. Dïng s¬ ®å m¹ng ? ( Khi chia nhiÒu ph©n ®o¹n ) .
53. Hµng cét nµo chÞu t¶i träng max ®îc ®Æt v¸ch cøng ?
54. TÝnh MOMEN cho khung cã kÓ ®Õn ¶nh hëng cña lâi cøng ?
55. Khi h < 60 cm ( chiÒu cao dÇm ) th× dïng thanh chèng xiªn cã hîp lý
kh«ng ?
56. MÆt b»ng ch÷ nhËt t¹i sao tÝnh khung ph¼ng ?
57. NghØ khi ®æ mãng ? (VÞ trÝ dõng gièng nh b¶n sµn ) .
58. ChÊt t¶i ®øng lªn 2 khung vu«ng gãc ? ( TÜnh t¶i ph©n cho dÇm ;
ho¹t t¶i lÖch tÇng , nhÞp → TÝnh khung kh«ng gian ).
59. S¬ ®å tÝnh khung ? ( Trôc ®Þnh vÞ n»m 1 ⁄ 2 HdÇm ) .
60. Cèt thÐp chÞu lùc cña cÇu thang ?
61. Cèt thÐp t¹i chç tiÕp gi¸p 2 cét cã TD thay ®æi ?
62. LÊy t¶i träng cho v¸ch cøng ?
63. Gi»ng mãng : TÝnh thÐp ; C¨n cø chän chiÒu cao ? ( trang 186 BTCT
).
64. T¹i sao thi c«ng theo PP d©y chuyÒn ? (tctc)
65. X¸c ®Þnh vÞ trÝ cét theo 2 ph ¬ng tõ tÇng 1 ®Õn tÇng trªn cïng ?
66. §¸nh dÊu tim cét ë chç nµo ®Ó sau nhiÒu n¨m vÉn x¸c ®Þnh ®îc ?
®ãng ®inh trªn cét c¸ch ch©n cét mét kho¶ng 10cm
67. Lµm thÕ nµo ®Ó khi ®æ BT th× chiÒu dµy sµn kh«ng ®æi ?®¸nh
dÊu ë cèt thÐp cét sau ®ã c¨ng d©y
68. Søc chÞu t¶i ph¸ ho¹i cña cäc phô thuéc yÕu tè g× ?
69. Mãng ch÷ L chç tiÕp gi¸p gi÷a hai ®¬n nguyªn ?
70. T¹i sao tÝnh thÐp ®èi xøng ?tuú tõng c«ng tr×nh
71. T¹i sao l¹i ®Æt mÆt ®µi b»ng mÆt gi»ng ?
72. Nguyªn t¾c chän cÆp néi lùc tÝnh thÐp ? nguy hiÓm nhÊt
73. Chän néi lùc ë tæ hîp nµo ?ph¶i so s¸nh
74. T¹i sao kh«ng dïng MICROFEAP cho khung cña nhµ 5 ÷ 6 tÇng ?
kh«ng tÝnh lc däc ë dÇm
75. Bè trÝ cèt thÐp chç tiÕp gi¸p M- vµ M+ ( ë b¶n sµn ) ?
76. Di chuyÓn m¸y Ðp cäc ?
77. VÞ trÝ m¹ch ngõng theo ph¬ng ngang vµ ®øng ?
78. Dµn gi¸o tr¸t cïng tèc ®é sµn kh«ng ?
79. BÓ níc trªn m¸i tÝnh ®éng hay tÜnh ? ( TÝnh theo ho¹t t¶i ) .
80. T¸c dông cèt däc trong cäc ?
81. C¸ch rót ng¾n tiÕn ®é thi c«ng ? ( Chó ý hÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ ) .
82. Cèt thÐp trong ®æ cäc nhåi s©u bao nhiªu ?
83. Cäc chÞu kÐo khi nµo ? ( cäc ®ãng ) .
84. Cã thÓ thi c«ng cäc khoan nhåi cã ®êng kÝnh 400 ?
85. Cét trßn kh¸c cét vu«ng ? ( CÊu t¹o cèt thÐp ; Cét trßn chÞu nÐn tõ
trong ra ) .
86. HÖ thèng ®Þnh vÞ khi thi c«ng v¸n khu«n trît ?
87. Khèng chÕ tèc ®é ®«ng cøng cña BT ?
88. C¸ch kh¾c phôc s¬ ®å tÝnh so víi lµm viÖc thùc tÕ ? ( TÝnh hai
khung vu«ng gãc víi nhau ) .
89. Khi thiÕt kÕ ®å ¸n th× phÇn kiÕn tróc lu ý g× ?tï b¶n
90. §iÓm xa nhÊt tõ cöa cña c«ng tr×nh tíi cÇu thang ?30m
91. Gi»ng mãng ®Æt trªn hay díi c¸ch nµo cã lîi ?
92. T¹i sao dµn thÐp chÊt t¶i 1 / 2 dµn ?
93. Lµm thÕ nµo th× ®îc néi lùc cho tõng « b¶n ?trív hÕt tÝnh mét « sau
®ã dùa vµo m« men « ®ã ®ÓtÝnh tiÕp
94. DiÖn tÝch tÝnh to¸n dïng tiÕt diÖn g× ?
95. TiÕt diÖn thÐp cäc nhåi ?
96. ChiÒu dµi ®Ëp ®Çu cäc nhåi ?thêng >0.5m
97. C¸ch neo dÇm däc biªn vµo khung ngang ?
98. Gi¶i ph¸p ®Ó ®a v÷a BT lªn trªn tÇng thi c«ng khi m¸y b¬m kh«ng thÓ
®a tíi ?
99. Gi¶i quyÕt khèi nhµ cao thÊp ®Ó kh«ng bÞ g·y ? ( Thi c«ng phÇn lín
tríc phÇn nhá sau ; T¨ng chiÒu s©u ®ãng cäc )
100. Víi Ðp tríc th× biÖn ph¸p nµo ®Ó t¨ng tiÕn ®é thi c«ng ?
101. T¹i sao kh«ng thay thÕ tiÕt diÖn cña khung bªn c¹nh víi khung c¾t ra
? ( §é cøng tæng thÓ ≈ nhau ⇒ c¸c khung lµm viÖc ®éc lËp ) .
102. ¦u ®iÓm s¬ ®å d©y chuyÒn so víi s¬ ®å ngang ?
103. Lâi thÐp ®Æt t¹i gãc lång cÇu thang ? ( §Æt lâi thÐp do : øng suÊt
tËp trung ; øng suÊt t¹i gãc lín h¬n ; Thanh thÐp nganng ®i vµo lâi ) .
104. YÕu tè chän chiÒu dµy sµn ? §¸nh gi¸ tÝnh hîp lý ?
+ YÕu tè chän lµ : NhÞp ⇒ 1 / 40 ÷ 1 / 45 L ; T¶i träng .
+ §¸nh gi¸ qua hµm lîng thÐp µ . ++
Nhµ bao che ®é vâng cho phÐp lµ 0.35 mm . §Ó gi¶m ®é vâng th× :
T¨ng thÐp ; T¨ng chiÒu dµy b¶n ( thêng dïng ) .
105. Dµn : HÖ gi»ng , c¸ch tÝnh néi lùc , l¾p gi¸p ?
106. ChiÒu dµi nhµ bao nhiªu th× cÇn khe lón ?
107. S¬ ®å tÝnh to¸n cho b¶n sµn ? T¹i sao ?
S¬ ®å tÝnh theo ®µn håi hay khíp dÎo phô thuéc :
+ KÝch thíc cña b¶n . +
T¶i träng t¸c dông .
+ M«i trêng lµm viÖc . ( PhÇn cèt mò kÐo ra theo nhÞp bÐ ) .
108. T¶i träng tÝnh to¸n ®¸y dÇm chÝnh ?
109. §æ BT b»ng c¸ch b¬m ë dÇm ( mµ kh«ng g©y lùc t¸c ®éng ) ?
110. T¶i träng truyÒn vµo dÇm phô ? Tõ t¶i tam gi¸c qui vÒ ®Òu dùa trªn
nguyªn t¾c g× ? c©n b»ng m« men néi luÑc kh«ng thay ®æi
111. TÝnh gi»ng ®µi mãng nh thÕ nµo ? S¬ ®å tÝnh gi»ng cµng ng¾n th×
thÐp lín hay cµng cao th× thÐp lín ?®Òu sai
112. C¸ch ®a tim cét lªn cao ?
113. KiÓm tra ®é dµy sµn ?
114. ChiÒu dµy têng thang m¸y , t¹i sao thay ®æi bÒ dµy bªn trong mµ
kh«ng bªn ngoµi ?do m«i trêng
115. Ch«n day lªn têng BT cña thang m¸y ?
116. Khi cäc bÞ ®Ëp hôt 20 cm so víi ®µi th× lµm sao ? t¨ng tiÕt diÖn ®µi
lªn
117. C¸c cét hµng ngoµi cïng th× biÖn ph¸p VK , ®æ BT kh¸c g× cét
trong ?
118. C¬ së chän khung ®Ó tÝnh to¸n ?
119. C¸ch chia t¶i ngang cho lâi thang m¸y ?
120. Gi¶i thÝch s¬ ®å d©y chuyÒn ph¸ ho¹i s¬ ®å c«ng nghÖ ?
121. KiÓm tra æn ®Þnh côc bé t¹i chç tiÕp gi¸p cét vµ dÇm khi EJ c ≠ EJd
?. ( KiÓm tra chäc thñng ) .
122. KiÓm tra VK ®Þnh h×nh ? ( Kh«ng cÇn kiÓm tra VK ®Þnh h×nh ) .
123. Liªn kÕt hÖ v¸ch khung th«ng qua g× ? ( LK v¸ch vµ khung qua sµn ;
LK v¸ch vµ sµn qua gèi ) .
124. Chän bóa ®ãng cäc ? ( §iÒu kiÖn kü thuËt vµ MB thi c«ng ) .
125. C¸ch ®Ó gi¶m trong lîng dÇm BT ?
126. Chèng xoay cho sµn c«ng t¸c ?neo
127. HÖ thèng ®Þnh vÞ khi thi c«ng v¸n khu«n trît ?
128. KiÓm tra æn ®Þnh cho khung kh«ng gian ( Côc bé vµ tæng thÓ )? ⇒
KiÓm tra côc bé víi thanh chÞu nÐn .
129. S¬ ®å lùc cña nót ?
130. Gi¶ thiÕt khi tÝnh to¸n dµn ?
131. BiÖn ph¸p ghÐp VK vµ ®æ BT lång cÇu thang m¸y ? ⇒ GhÐp 1/ 2
tÇng v× : ChiÒu cao lín ; jfhhdhdhdh
132. Gi¶m tiÕt diÖn dÇm ? ( néi lùc trong cét t¨ng ) .v× néi lùc ph©n bè
theo ®é cøng
133. TÝnh VK ®µi cäc vµ t¶i träng t¸c dông ? ( T¶i träng BT + ®Çm ; TÝnh
bÒ dµy + kho¶ng c¸ch nÑp ®øng ) .
134. Khi nµo dõng Ðp cäc ? ( ®¹t lùc Ðp thiÕt kÕ ) .
135. Néi lùc trong têng ch¾n ? T¶i träng tÝnh to¸n víi bÓ ngÇm ?
( T¶i träng b¶n th©n + ho¹t t¶i / nÕu cã ; ¸p lùc ®Êt + níc ; ¸p lùc níc
ngÇm ; chó ý kiÓm tra ®Èy nèi khi thi c«ng vµ trît bÓ ) .
136. Liªn kÕt khíp gi÷a thµnh vµ n¾p bÓ ?
⇒ CÊu t¹o lµ nót cøng ®Ó tr¸nh nøt vµ nøoc ngÇm ®i vµo bÓ ; TÝnh
to¸n lµ khíp dÎo thiªn vÒ an toµn .
137. ThÕp ®Æt chÐo ë cöa bÓ ? ⇒ gi¶m øng suÊt kÐo chÝnh .
138. KiÓm tra néi lùc ?
139. Di chuyÓn m¸y Ðp cäc ?
140. VÞ trÝ m¹ch ngõng theo ph¬ng ngang vµ ®øng ?
141. Sµn gi¸o tr¸t cïng tèc ®é sµn hay kh«ng ?
142. ChiÒu dµi thÐp mò ë b¶n cÇu thang ?
143. Ph©n biÖt cÊu t¹o nót khung nhµ cao tÇng vµ thÊp tÇng ?
144. T¹i sao sù lµm viÖc cäc ®¬n tèt h¬n nhãm cäc ?
145. ý ®å ph©n chia khu vôc ®æ bª t«ng ?
146. Gi¶i thÝch cÊu t¹o c«t thÐp ë nót ?
147. §µi cäc lµm viÖc th× ph¸t sinh néi lùc g× ? ⇒ chÞu uèn vµ nÐn do cét
gay ra ) .
148. BiÖn ph¸p ®Ëp ®Çu cäc ( yªu cÇu kü thuËt ) ?
149. Nghuyªn t¾c bè trÝ cÇn trôc th¸p ?
150. §Æt ®¸y ®µi b»ng ®¸y dÇm ? ⇒ cã lîi lµ : ®ì ph¶i ®µo ; ®ì ph¶i x©y .
151. ChØ ra trêng hîp MOMEN dÇm lµ lín nhÊt khi ®Æt t¶i c¸ch tÇng ,
c¸ch nhÞp ?
152. Ph¬ng ¸n thi c«ng ®æ ®Êt ?
153. T¸c dông cña cèt ®ai trong cét ? ⇒ Gi÷ cèt däc khi thi c«ng vµ khi
chÞc lôc;; Gi¶m chiÒu daid tÝnh to¸n cét .
154. Cäc ë gãc nhµ th× ®Æt gi¸ nh thÕ nµo ®Ó tr¸ng trêng hîp ®èi träng
lÖch ?
155. Lµm sao ®Ó cã ®é tin cËy cña kÕt qu¶ tÝnh to¸n ?
156. T¹i sao cèt ®ai ë cét bè trÝ ®Òu nhau cßn ë dÇm th× kh¸c ?ë cét chñ
yÕu chÞu lùc däc ,cßn dÇm chÞu lùc c¾t
157. T¹i sao chän gi¶i ph¸p khung nh vËy ? Cã bao nhiªu gi¶i ph¸p tÝnh
khung trong nhµ ?
158. Nhí mét sè th«ng sè chän tiÕt diÖn cét , dÇm ?
159. BÓ níc trªn m¸i tÝnh ®éng hay tÜnh ?
160. T¹i sao thay dÇm gi¶ t¹o cho khíp dÎo ?
161. Ph¬ng ph¸p chèng v¸ch hè ®µo ? ¦u ®iÓm ? ⇒ PP : èng chèng ; GÇu
xo¾n ; Ph¶n tuÇn hoµn .
162. C¸ch kiÓm tra néi lùc ë phµn tö ®Ó ®¸nh gi¸ lµ ®óng ?
163. T¸c dông cña cèt däc trong cäc ?
164. HÖ thèng kÕt cÊu khi nhµ cã chiÒu cao c¸c phÇn kh¸c nhau ?
165. Ph©n phèi t¶i ngang vµo khung vµ lâi ?hteo ®é cøng
166. T¶i träng tÝnh ra cèt thÐp ë lâi ? ⇒ T¶i ngang ph©n phèi theo ®é
cøng ; T¶i ®øng ph©n phèi qua b¶n sµn ; §é cøng cña vach stheo hai
ph¬ng .
167. Thi c«ng díi hè ®µo ?
168. T¹i sao lµm s¬ ®å ngang , kh«ng ph¶i s¬ ®å d©y chuyÒn khi nhµ cã
kho¶ng c¸ch lÆp l¹i ?
169. Khi nao ®Æt cèt thÐp ®èi xøng trong cét ? ⇒ khi ®é lÖch t©m
kh«ng lín
170. ThÐp trong cäc nhåi s©u bao nhiªu ?
171. C¬ së chän khung ®Ó tÝnh ?
172. C¸ch chia t¶i ngang cho lâi thang m¸y ?
173. HiÖn tîng tråi cèt thÐop trong cäc nhåi ? BiÖn ph¸p kh¾c phôc ?
174. T¹i sao kh«ng dïng hµn h¬i trong nèi CT trong cäc khoan nhåi ?
cètthÐp cßng ®é cao
175. Ph¬ng ph¸p ®æ BT cäc khoan nhåi ?
CäC KHOAN NHåI


176. Cèt thÐp cÇn ®Æt tíi mòi cäc kh«ng ? ( L = ? ) ?
177. Dung dÞch BENTONITE ?
Cã thÓ thi c«ng cäc khoan nhåi cã DK ≤ 400 ®îc kh«ng ?
178.
179. DiÖn tÝch thÐp cäc nhåi ? Hµm lîng b»ng bao nhiªu ?
180. ChiÒu dµi ®Ëp ®Çu cäc nhåi ?
181. Khi cäc ®Ëp hôt 20 cm so víi ®µi th× lµm sao ?
182. T¸c dông cèt däc trong cäc ?
∗ KT cäc nhåi : + §K : D = 1.2 m
+ ChiÒu dµi : L = 45 m ( tÝnh tõ mÆt ®Êt tù nhiªn )
+ DT th©n cäc : m2
+ DT cèt thÐp : µ = 1.5 % ⇒ As = 117.8 cm 2 .
183. HiÖn tîng trèi CT trong cäc nhåi , c¸ch gi¶i quyÕt ?
184. T¹i sao kh«ng dïng hµn h¬i trong viÖc nèi cäc khoan nhåi ?
185. T¶i träng nÐn tÜnh tèi ®a khi kiÓm tra søc chÞu t¶i cäc ? TÝnh theo
tiªu chuÈn nµo ? Sè cäc thÝ nghiÖm vµ x¸c ®Þnh trÞ sè cäc nµy ?
186. Víi cäc chÞu nÐn lÖch t©m th× kiÓm tra søc chÞu t¶i nh thÕ nµo ?
187. Trong PP kiÓm tra cäc b»ng PP siªu ©m : KT lo¹i èngphi50 , vËt liÖu
èngnhùa , chiÒu s©u ®Æt èng ®Ðn d¸y? Trong èng cã ®æ níc kh«ng
:cã §Þng vÞ èng víi lâi thÐp :v©ng ?
188. Trêng hîp cã tÇng hÇm : cã cÇn ®Æt cèt thÐp ®Õn cao tr×ng mÆt
®Êt tù nhiªn kh«ng ?( ®Ó ®æ BT )
189. T¬ng quan gi÷a DK cäc vµ DK èng ®æ ?
190. HÖ gi÷ èng ®æ ?
* §èi träng 5; 5.5 ; 6.2 T kÝch thíc 1.1 m
* khi Ðp cäc KC tèi thiÓu tõ trôc cäc ®Õn mÐp CT l©n cËn lµ 70 cm
* §Ó Ðp ®îc th× ph¶i Ðp chËm ho¹c dïng cõ
* MÐp xµ gå c¸ch mÐp trong dÇm ≥ 250
* 130 ÷ 150 m3 / ca

kiÕn tróc
-Tªn c«ng tr×nh..Chøc n¨ng cña c«ng tr×nh lµm g×?Quy m« vÒ diÖn tÝch
sö dông,vÒ c«ng suÊt (sè phßng kh¸ch, hoÆc sè phßng häc,sè häc
sinh, hoÆc khèi lîng lîng s¶n phÈm /n¨m.. )
-VÞ trÝ c«ng tr×nh, híng c¸c mÆt ®øng. 4 huo
-Chøc n¨ng c¸c tÇng. C¸c phßng,khu kh¸c..VÞ trÝ khu Wc ®· phï hîp ch a?
-Giao th«ng cña c¸c phßng trong tÇng, giao th«ng cña c¸c tÇng trong nhµ
b»ng gi¶I ph¸p g× ?.BiÖn ph¸p tho¸t ngêi khi cã ho¶ ho¹n ®· hîp lý cha?.
-Gi¶I ph¸p tho¸t níc m¸I, níc th¶I ë c¸c tÇng xuèng tÇng 1.
-Gi¶I ph¸p th«ng giã, chiÕu s¸ng tù nhiªn hay nh©n t¹o?.GiÈi ph¸p ® îc chän
®· hîp lý cha?.kÕt hîp

kÕt cÊu
-HÖ kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh cña c«ng tr×nh lµ g×? T¹I sao l¹I chän hÖ kÕt
cÊu nµy?khung lâi v¸ch
-Khi nµo th× t¸ch ®îc khung ph¼ng trong khèi khung kh«ng gian ra ®Ó
tÝnh?
-S¬ ®å tÝnh khung ph¼ng, tiÕt diÖn ngµm ch©n cät ë ®©u mÆt trªn cña
®µi?, chiÒu dµI cña cét, dÇm ®a vµo tÝnh to¸n lÊy nh thÕ nµo?.
-TiÕt diÖn dÇm cét chän phô thuéc vµo g×? T¹I sao l¹I më réng tiÕt diÖn
dÇm cét theo ph¬ng mÆt ph¼ng uèn?
-ChiÒu dµy b¶n phô thuéc vµo yªu cÇu g×? c¸I g× ®¸nh gi¸ sù hîp lý cña chiÒu
dµy b¶n?.
-C¸c t¶I träng t¸c dông vµo khung ph¼ng ®ang tÝnh?
-ThÕ nµo lµ tÜnh t¶I, thÕ nµo lµ ho¹t t¶I?
-DiÖn tÝch truyÒn t¶I träng lªn dÇm cét?
-C¸ch x¸c ®Þnh tõng lo¹I t¶I träng ph©n bè, tËp trung t¸c dông lªn dÇm.
-C¸ch x¸c ®Þnh t¶I träng ph©n bè lªn cét, tËp trung t¹I nót khung.
-T¹I sao ph¶I x¸c ®Þnh khung chÞu t¸c dông cña tõng tr êng hîp t¶I träng
t¸c dông ( tÜnh t¶I, ho¹t t¶I ®øng 1, ho¹t t¶I ®øng 2, giã tr¸I, giã ph¶i.. )
-T¹I sao ph¶I tÝnh näi lùc khung víi tõng trêng hîp t¶I träng t¸c dông.
-Dån toµn bé t¶I träng vµo tÝnh néi lùc khung mét lÇn cã ®îc kh«ng.
-Nguyªn t¾c ph©n phèi t¶I träng giã cho khung, lâi, v¸ch ( lÊy hÖ kÕt cÊu
®îc tÝnh ®Ó tr×nh bµy ).
-ThÕ nµo lµ ®é cøng t¬ng ®èi theo tÇng, ®é cøng tuyÖt ®èi cña khung.
-C¸ch x¸c ®Þnh ®é cøng cña lâi, v¸ch.
-C¸ch x¸c ®Þnh ®é cøng cña khung so víi ®é cøng cña lâi, v¸ch.
-ThÕ nµo lµ t©m cøng? Lµ ®iÓm mµ hîp lùc cña néi lôc chØ gay ra
chuyÓn vÞ ngang mµ kh«ng g©y chuyÓn vÞ xoay
-C¸ch x¸c ®Þnh t©m cøng. Btct2
-Ph©n biÖt néi, ngo¹I lùc.
-Néi lùc chñ yÕu trong dÇm(M,Q) cét.(M,N)
-Néi dung u, nhîc ®Ióm khi x¸c ®Þnh néi lùc theo ph ¬ng ph¸p:
+Lùc
+ChuyÓn vÞ.
+GÇn ®óng (Cross).
+§óng dÇn ( Kali )
+§Ióm kh«ng m« men.
-Khi tÝnh néi lùc b»ng m¸y (dïng ch ¬ng tr×nh cã s½n) sè liÖu ®a vµo gåm
nh÷ng g×?
-Cã thÓ dïng c¸ch nµo ®Ó kiÓm tra ®îc sè liÖu s¬ bé ®a vµo lµ ®óng?
-ChØ râ tr¹ng th¸I néi lùc cña phÇn tö tÊm: (uèn trong mÆt ph¼ng tÊm,
uèn ngoµI mÆt ph¼ng tÊm).
-Môc ®Ých viÖc tæ hîp néi lùc.
-DÇm cÇn tæ hîp néi lùc g×? ë tiÕt diÖn nµo?
-Cét cÇn tæ hîp néi lùc g×? ë tiÕt diÖn nµo?
-ChiÒu dµI tÝnh to¸n cña cét.
-Khinµo tÝnh cèt thÐp ®èi xøng cho cét?
-Chøc n¨ng cña cèt däc chÞu lùc, cèt däc cÊu t¹o.
-Chøc n¨ng vµ cÊu t¹o cèt ®ai trong cét.
-Chøc n¨ng vµ cÊu t¹o cèt ®ai trong dÇm.
-Chøc n¨ng vµ cÊu t¹o cña thÐp chÞu lùc, thÐp cÊu t¹o trong b¶n.
-Ph©n biÖt nhÞp tÝnh to¸n cña dÇm khi tÝnh néi lùc theo s¬ ®å khíp dÎo,
theo s¬ ®å ®µn håi.
-Chøc n¨ng cña:
+Cèt thÐp treo.chÞu lùc côc bé
+§o¹n nèi chång cèt thÐp.
+Cèt ®ai bè trÝ dµy trong ®o¹n nèi cèt thÐp cét.
+§o¹n kÐo dµI cèt thÐp däc chiô kÐo W.
-C¸ch tÝnh to¸n cèt thÐp cho lâi thang m¸y.
-TÝnh cèt thÐp víi néi lùc theo s¬ ®å khíp dÎo, néi lùc theo s¬ ®å ®µn håi
cã g× kh¸c nhau?. ®Òu dïng tr¹ng th¸i giíi h¹n
-LÊy t¶I träng nµo ®Ó tÝnh mãng?
-T¹I sao l¹I chän ph¬ng ¸n mãng n«ng, ph¬ng ¸n mãng cäc.
-ChiÒu dµI cäc chän phô thuéc vµo g×?
-TiÕt diÖn cäc chän phô thuéc vµo g×? b»ng bao nhiªu phÇn cña chiÒu
dµI cäc?.
-M¸c BT chän phô thuéc vµo g×?
-T¸c dông cña cèt thÐp däc trong cäc.
-T¸c dông cña cèt ®ai, líi thÐp gia cè ®Çu cäc, thÐp b¶n bao ®Çu cäc.
-Ph©n tÝch sù lµm viÖc cña c¸c nót khung g·y khóc. CÊu t¹o cèt thÐp cho
tõng lo¹I khung nh trªn.
-C¸ch kiÓm tra vËn chuyÓn, cÈu l¾p cäc.
-§µI cäc chÞu néi lùc g×. ph¶n lùc
-MÆt th¸p ®©m thñng cña ®µI cäc díi 1 cét.
-Lùc g©y ®©m thñng.
-Chøc n¨ng vµ c¸ch tÝnh to¸n c¸c lo¹I cèt thÐp trong ®µI cäc.
-Lùc c¾t trong b¶n, trong ®µI cäc c¸I g× chiô?
-LÊy øng suÊt ®©u ®Ó tÝnh lón.
-øng suÊt g©y lón do t¶I träng g× g©y ra.
-T¹I sao tÝnh lón theo ph¬ng ph¸p céng lón tõng líp mµ kh«ng t×nh 1 líp.
-C¸ch tÝnh to¸n ®µI cäc díi 2 cét.
-Th¸p ®©m thñng cña ®µI cäc díi 2 cét.
-Nguyªn t¾c vµ c¸c bíc tÝnh to¸n panen hép, panen sên?
-Chøc n¨ng cña c¸c thÐp trong panen.
-T¹I sao l¹I tÝnh bÒ réng khe nøt, ®é vâng .
-BÒ réng khe nøt phô thuéc vµo nh÷ng g× lµ c¬ b¶n?
-ChiÒu s©u cña gèi tùa cña dÇm lªn têng, cét phô thuéc vµo g×? b»ng
kho¶ng bao nhiªu?
-Chän chiÒu dµy sµn nÊm phô thuéc vµo yªu cÇu g×?chäc thñng
-C¸ch tÝnh néi lùc m«mem cña sµn nÊm.
Bæ sung :
1.Cèt thÐp ®Æt trong cäc khoan nhåi tÝnh to¸n hay ®Æt theo cÊu t¹o ?
§iÒu kiÖn cèt thÐp chÞu lùc ntn?Cèt ®ai vßng bè trÝ nh thÕ nµo
kho¶ng c¸ch lo¹i thÐp .T¹i sao ph¶i dïng khoan cäc nhåi ?
2.Tæ ®éi ?tra ®Þnh møc ntn ?
3.§Æt thÐp trong cäc khoan nhåi ntn?
4.

Chóc b¶o vÖ tèt
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản