Một số code hay cho Web và blog

Chia sẻ: halonghuy12

Đoạn mã HTML sau cho phép nhúng vào dự báo thời tiết của 5 thành phố lớn (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế, Cà Mau, Nha Trang) trên cả nước theo 3 tiêu chuần quốc tế: nhiệt độ, thời gian và ẩm độ.

Nội dung Text: Một số code hay cho Web và blog

Sau đây là một vài mã hay cho Blog và Web của bạn
thêm sinh động hơn .
Nguồn:Sưu Tầm


Nhúng bảng dự báo thời tiết vào Blog hay website
Đoạn mã HTML sau cho phép nhúng vào dự báo thời tiết của 5 thành phố lớn (Hà Nội,
TP Hồ Chí Minh, Huế, Cà Mau, Nha Trang) trên cả nước theo 3 tiêu chuần quốc tế:
nhiệt độ, thời gian và ẩm độ.

Thời tiết một số địa phương ở nước ta

Nhiệt độ - Thời Gian - Độ ẩmHà Nội

 

Tp Hồ Chí MinhHuế


Cà MauNha Trang

------------------------------------------------------------------------------------------

Đếm người online trên website của bạn.

Bạn có một website cá nhân viết bằng HTML và muốn biết có bao nhiêu người đang
online trên website của mình? Việc này thật dễ dàng với sự hỗ trợ của Fastonlineusers,
Bạn chỉ việc chèn đoạn mã sau vào trang web của mình:


người đang truy cập.


Kết quả được thể hiện như sau:
Có 1 người đang truy cập.

Trong đoạn mã trên, địa chỉ www.tenwebsite.com được thay bằng địa chỉ website của
bạn.

Bạn có thể chèn đoạn mã trên vào bất cứ vị trí nào mà bạn muốn hiển thị số người
truy cập trên trang của mình.

Đoạn Script trên chỉ có tác dụng khi bạn có kết nốiInternet và nó sẽ được hiển thị
dưới dạng số (Nếu bạn không kết nối Internet bạn sẽ không thấy gì!)

Chú ý nếu bạn sử dụng Frame bạn phải chỉ ra một cách chính xác nơi đến của URL.
Cụ thể là trang mà bạn muốn đếm số người online.


------------------------------------------------------------------------------------------
Tạo chữ chạy với lệnh Marquee (Nâng cao)

Marquee là gì? Marquee là một mã HTML để làm cho một đối tượng có thể chuyển
động. Marquee mã là một mã phổ biến vì nhiều blogger sử dụng mã này vào blog của
họ. Lệnh Marquee được thực hiện bằng cách sử dụng thẻ < marquee > {đối tượng}
. Lệnh marquee hiển thị tốt nếu xem tại trình duyệt Internet Explorer, tuy
nhiên các trình duyệt khác sau này có nhiều phiên bản mới đã cũng có thể hiển thị tốt
như IE.

Một số các thuộc tính thường dùng của lệnh marquee:
- BGCOLOR="color" → tạo màu nền cho vùng hiện thị lệnh marquee (có thể dùng
hình nền...).
- DIRECTION="left/right/up/down" → chọn hình thức chạy chữ ( trái, phải, lên,
xuống...)
- BEHAVIOR="scroll/slide/alternate" → thiết lập kiểu chạy chữ .

Scroll → di chuyển tuần tự.
Slide → di chuyện 1 thời gian, sau đó dừng lại.
Alternate → di chuyển từ trái sang phải sau đó dừng lại.
- TITLE="message" → Một đọan tin nhắn nhỏ được hiển thị khi người dùng rê chuột
vào.
- SCROLLMOUNT="number" → điều chỉnh tốc độ chạy
- SCROLLDELAY="number" → chỉnh thời gian hiển thị (tính bằng giây)
- LOOP="number|-1|infinite" → to manage sum of looping.
- WIDTH="number" → chỉnh độ rộng của vùng chạy chữ. Có thể dùng đơn vị pixel
(px) hoặc phần trăm (%).

►Một vài ví dụ :Chuyển động từ trái qua phải, độ rộng 100%, cao 100px, tốc độ chạy chữ là 2


Chạy chữ qua trái rồi quay lại qua phải (thuộc tính alternate)
Chạy chữ với màu nền


Di chuyển xuống dưới,
dừng lại khi ta rê chuột vào,
chạy tiếp khi rê chuột ra


----------------------------------------------------------------------

Con trỏ hiển thị chữ
Chèn code này vào thẻ < head >
.spanstyle { position:absolute; visibility:visible; top:-50px; font-size:10pt; font-
family:Verdana; font-weight:bold; color:black;}/*Cursor Trailor
Text- By Peter Gehrig (http://www.24fun.ch/)Permission given to Dynamicdrive.com to
feature script in it's archive.For full source code, installation instructions, and 1000's
more DHTML scripts,visit http://dynamicdrive.com*/var x,yvar step=20var flag=0//
Your snappy message. Important: the space at the end of the sentence!!!var
message="DYNAMIC DRIVE! "message=message.split("")var xpos=new Array()for
(i=0;i


Bạn sữa body thành code này
Xem demo ở đây http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex13/trailortext.htm


---------------------------------------------------------------


Tạo hiệu ứng mưa trong Website
Chèn code sau vào thẻ < head >

.drop { position: absolute; width: 3; filter: flipV(), flipH(); font-size: 40; color:
blue }//Rain/Snow effect- By Craig Blanchette
Craiga.topcities.com//Script featured on Dynamic Drive//Visit
http://www.dynamicdrive.com for this script and moresnow = false; // false-rain; true-
snowsnowsym = " * " //These are the symbols for eachrainsym = " ' " //You can put
images here.howmany = 10 //How many drops/snowflakes?/**************Do not
need to change anything below***********/if(snow){sym = snowsym; speed=1;
angle=10; drops=howmany}else{sym = rainsym; speed=50; drops=howmany;
angle=6}movex = -speed/angle; movey = speed; count = 0;function moverain(){for(move
= 0; move < drops; move++){xx[move]+=movex; yy[move]+=mv[move];hmm =
Math.round(Math.random()*1);if(xx[move] < 0){xx[move] = maxx+10;}if(yy[move] >
maxy){yy[move] = 10;}drop[move].left = xx[move]drop[move].top = yy[move]
+document.body.scrollTop;}setTimeout('moverain()','1')}


Chèn tiếp đoạn code sau vào trên thẻ < /BODY >

if (document.all){drop = new Array(); xx = new Array();
yy = new Array(); mv = new Array()ly = "document.all[\'"; st = "\'].style"for(make = 0;
make < drops; make++){document.write(''+sym+'
');drop[make] = eval(ly+'drop'+make+st);maxx = document.body.clientWidth-
40maxy = document.body.clientHeight-40xx[make] = Math.random()*maxx;yy[make] =
-100-Math.random()*maxy;drop[make].left = xx[make]drop[make].top =
yy[make]mv[make] = (Math.random()*5)+speed/4;drop[make].fontSize =
(Math.random()*10)+20;if(snow){col = 'white'}else{col = 'blue'}drop[make].color =
col;}window.onload=moverain}


Sau đó lưu lại và thưởng thức !
Chúc bạn thành công!
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản