Một số code hay cho Web và blog

Chia sẻ: halonghuy12

Đoạn mã HTML sau cho phép nhúng vào dự báo thời tiết của 5 thành phố lớn (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế, Cà Mau, Nha Trang) trên cả nước theo 3 tiêu chuần quốc tế: nhiệt độ, thời gian và ẩm độ.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản