Một số đặc điểm của kế toán Mỹ

Chia sẻ: gau_baloo

Theo Hiệp hội Kế toán Mỹ thì "Kế toán là quá trình nhận biết, đo lường và truyền đạt các thông tin kinh tế cho phép người sử dụng thông tin đánh giá và đưa ra quyết định kinh doanh".  Đứng trên quan điểm sử dụng thông tin, kế toán là một phương pháp cung cấp thông tin cần thiết cho quản lý và đánh giá hoạt động của mọi tổ chức. Còn trên quan điểm công việc của một người làm kế toán, kế toán là khoa học thu thập, phân tích, đo lường, ghi chép kết quả hoạt động...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản