Một số đặc điểm tâm lý học trẻ em

Chia sẻ: namson94

Những khác biệt cơ bản của cuộc sống trong nhà trường tiểu học và cuộc sống của trẻ 6 năm đầu đời , Chú ý có chủ định còn yếu, phụ thuộc vào động cơ Chú ý không chủ định phát triển (mới mẻ, bất ngờ, màu sắc…) Sự tập trung còn yếu, không bền vững (đb HS lớp 1, 2)

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Một số đặc điểm tâm lý học trẻ em

TÂM LÍ HỌC TRẺ EM
1 07/26/12
NỘI DUNG
2
Phần 1 – 6 tiết


LÍ THUYẾT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM
LÍ TRẺ EM
Phần 2 – 15 tiết (12/3)


ĐẶC ĐIỂM TÂM LÍ và CÁC HOẠT
ĐỘNG CỦA HSTH
Phần 3 – 9 tiết (6/3)


TÂM LÍ HỌC DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC
HSTH

07/26/12
MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
3 07/26/12
TÂM LÍ LÀ GÌ?
4
Ý nghĩ, tình cảm, cảm xúc của con

người

Chức năng của não


Gắn liền với hành động

07/26/12
HIỆN TƯỢNGTÂM LÍ
5
Quá trình tâm lí

(cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng…)

Trạng thái tâm lí

(bâng khuâng, nghi ngờ, chú ý, …)

Thuộc tính tâm lí

(tính khí, tính cách, năng lực, …)


07/26/12
TÂM LÍ HỌC LÀ GÌ?
6
 Là một khoa học

Nguyên cứu hành vi, tinh thần, tư tưởng con

người
07/26/12
TÂM LÍ GIÁO DỤC LÀ GÌ?
7
Nguyên cứu cách con người học như thế nào


Ảnh hưởng của môi trường giáo dục đến tâm líTác động trong môi trường dạy và học
07/26/12
LÍ THUYẾT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM
LÍ TRẺ EM
8 07/26/12
QUAN NIỆM VỀ TRẺ EM
9
Trẻ em là người dưới 18 tuổi.


(theo Công ước LHQ về quyền trẻ em – 1989)“Trẻ em là công dân Việt Nam dưới

16 tuổi.”
(theo Luật Bảo vệ, chăm sóc, và Giáo dục trẻ em – 2004)07/26/12
ĐẶC ĐIỂM CHUNG
10
Trẻ em là trẻ em.


 Có quy luật phát triển riêng, khác người
lớn.

Trẻ em là con đẻ của thời đại


 Chịu ảnh hưởng của các điều kiện xã
hội, lịch sử
Sự phát triển tâm lí tuân theo quy luật xã
hội 07/26/12
QUY LUẬT CƠ BẢN VỀ 
11

SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ 

Tính không đồng đều của sự phát

triển tâm lí
Cơ thể (cân nặng, chiều cao, các bộ phận

cơ thể,…)
Phẩm chất năng lực


Lúc nhỏ: phát triển nhanh, mạnh
Lớn: chậm dần, yếu dần
07/26/12
QUY LUẬT CƠ BẢN VỀ 
12

SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ 

Tính toàn vẹn của tâm lí


Toàn vẹn, thống nhất, bền vững


Trạng thái tâm lí  đặc điểm tâm lí cá nhân


Phụ thuộc vào động cơ chỉ đạo của trẻ

(hiểu, tác động thực tế, nhu cầu…)
07/26/12
QUY LUẬT CƠ BẢN VỀ 
13

SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ 

Tính mềm dẻo và khả năng bù trừ


Hệ thần kinh của trẻ mềm dẻo

 tác động giáo dục có thể làm thay
đổi tâm lí
Khả năng bù trừ

 chứa năng tâm lí này yếu, thì có chức năng
khác phát triển mạnh


07/26/12
QUAN NIỆM SAI LẦM VỀ SỰ 
14

PHÁT TRIỂN TÂM LÍ 

Thuyết thiền định


Tâm lí = di truyền trong gen


Thuyết duy cảm


Tâm lí = tác động của môi trường


Thuyết hội tụ hai yếu tố

Di truyền Môi trường
Tâm lí =

(quyết định) (điều kiện)
07/26/12
15
QUAN NIỆM TÂM LÍ HỌC
DUY VẬT BIỆN CHỨNG
VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ TRẺ EM
07/26/12
16
 Tâm lí = quá trình lĩnh hội kinh nghiệm

của loài người

 Tâm lí = quá trình hình thành các hệ

thống chức năng não

 Trí tuệ = sự hình thành các hành

động
trí tuệ

07/26/12
VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC VÀ 
17

SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ 

Dạy học và giáo dục có vai trò chủ đạo


Vạch ra chiều hướng cho sự phát triển

nhân cách
Tạo điều kiện cho tiềm năng được bộc lộ


Bù đắp những thiếu hụt do khuyết tật /

bệnh tật
Uốn nắn những nét xấu tự phát của môi

trường
07/26/12
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản