Một số đề thi môn luât kinh tế

Chia sẻ: giodaiduong_221091

Câu 1:(5 điểm) Phân tích nội dung và quy định của các quy định pháp luật về kiện cơ bản và thủ tục chung để thành lập 1 doanh nghiệp được thể hiện trong Luât doanh nghiệp năm 2005.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản