Một số giới từ thường gặp

Chia sẻ: To Thanh Liem | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

2
1.633
lượt xem
1.080
download

Một số giới từ thường gặp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

DURING: During + danh từ chỉ thời gian/khoảng thời gian kéo dài Example: During the summer, pupil is off school During the morning, he is in his office FROM: From + 1 thời điểm + to + thời điểm He is going to work from five to five I went from HN to QB in one day * thành ngữ thường dùng: From time to time thỉnh thoảng We visit the art museum from time to time

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số giới từ thường gặp

Đồng bộ tài khoản