Một số hình thức dạy học môn âm nhạc trong trường Đại học

Chia sẻ: thienbaopvd

Cùng với sự bùng nổ của khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin đã dẫn đến những cách nhìn, cách nghĩ mới trong mọi mặt đời sống xã hội. Bắt nhịp với sự thay đổi ấy, lĩnh vực giáo dục có những động thái tích cực ứng dụng CNTT trong dạy - học và đã có những kết quả bước đầu rất khả quan.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản