Một số hướng dẫn cụ thể thực hiện nội dung đề cương

Chia sẻ: Le Hai Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
312
lượt xem
113
download

Một số hướng dẫn cụ thể thực hiện nội dung đề cương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và Một số hướng dẫn cụ thể thực hiện nội dung đề cương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số hướng dẫn cụ thể thực hiện nội dung đề cương

 1. 2.Một số hướng dẫn cụ thể thực hiện nội dung đề cương 2.1. Lý do chọn đề tài Trình bày được 2 ý chính: Lý do lí luận: khái quát tính chất, tầm quan trọng của vấn đề (đối tượng) nghiên cứu trong đề tài; Lý do thực tiễn: khái quát những yếu kém, bất cập trong thực tiễn so với vị trí, yêu cầu nêu trên. ThS.Trần Mai Ước
 2. 2.2. Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu là cơ sở để đề ra nhiệm vụ nghiên cứu, thường thể hiện 2 vấn đề cơ bản sau: -Mô tả và phân tích thực trạng. -Đề xuất biện pháp.
 3. 2.3. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là bộ phận của khách thể nghiên cứu, là tiêu điểm mà đề tài cần tập trung giải quyết. Đối tượng nghiên cứu của một đề tài có thể là thực trạng, biện pháp, giải pháp, v.v.
 4. 2.4. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu là sự xác định (khu biệt, giới hạn, cụ thể hoá) đối tượng nghiên cứu của đề tài. Sự xác định phạm vi nghiên cứu thường thể hiện ở các mặt: không gian - nội dung; thời gian.
 5. 2.5. Nhiệm vụ nghiên cứu Thường chia thành 4 nhiệm vụ: - Hệ thống hoá những vấn đề lí luận liên quan tới đề tài; - Mô tả thực trạng; - Phân tích, đánh giá thực trạng; - Đề xuất biện pháp, khuyến nghị.
 6. 2.6. Cơ sở nghiên cứu Ghi tên đơn vị nghiên cứu (nơi diễn ra các hoạt động của khách thể nghiên cứu và chứa đựng đối tượng nghiên cứu).
 7. 2.7. Kế hoạch, thời gian nghiên cứu 1. Trước đi thực tế lập và hoàn thành đề cương 2. Trong thời gian đi thực tế thu thập thông tin, tư liệu
 8. 3. Trong thời gian đi thực tế viết bản thảo và liên hệ GV hướng dẫn 4. Liền cuối thời gian đi thực tế Viết sạch 5. Theo kế hoạch, quy định Nộp sản phẩm cho GV hướng dẫn
 9. 2.8. Dàn ý công trình nghiên cứu Lập dàn ý công trình nghiên cứu là xác định và liệt kê cấu trúc công trình nghiên cứu gồm các phần, các chương, các mục trong từng chương.
 10. 2.9. Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ; tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật Bản, v.v. (đối với tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết đến, có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).
 11. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước : - Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ; - Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên, nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam chứ không đảo tên lên trước họ;
 12. - Tài liệu không có tên tác giả: xếp thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành tài liệu đó. Ví dụ: Bộ GD- ĐT xếp vào vần B, Tổng cục Thuế xếp vào vần T, v.v.;
 13. Đối với tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo thì phải ghi đầy đủ các thông tin sau: Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (năm xuất bản), tên sách, luận án hoặc báo cáo, nhà xuất bản, nơi xuất bản.
 14. Ví dụ 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992-1996) phát triển lúa lai, Hà Nội. 2. Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến – Cơ sở lí luận và ứng dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 3. Võ Thị Kim Huệ (2000), Nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị bệnh, Luận văn Thạc sỹ y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.
 15. Đối với tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách, ghi đầy đủ các thông tin sau: Tên tác giả (năm công bố), “tên bài báo”, tên tạp chí hoặc tên sách, tập (số), các số trang. Ví dụ: Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng dụng, 98 (1), tr.10-16.
 16. 2.10. Phụ lục Phần phụ lục để dành cho các thông tin sau:
 17. Nội dung của một số phương pháp nghiên cứu (điều tra, phỏng vấn) Kết quả của các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng
 18. 3. Hướng dẫn cách trình bày tiểu luận, báo cáo thực tập. 3.1. Kết cấu các trang: Trang bìa (theo mẫu). Trang “ NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP” có xác nhận, ký tên, đóng dấu. Trang “ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN”.
 19.  Trang “ LỜI CẢM ƠN” . Tập trung vào 2 đối tượng: -Cám ơn đơn vị đã cho sinh viên đến thực tập. -Cám ơn Thầy, Cô đã hướng dẫn thực tập TN.  Trang “ LỜI MỞ ĐẦU”. Phải trả lời được câu hỏi: Tại sao tôi phải thực hiện báo cáo chuyên đề TN này? Mục đích để làm gì?  Trang “ DANH SÁCH BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT”.  Trang “ MỤC LỤC”.
 20. 3.2. Nội dung tiểu luận: Gồm các chương, các mục, các tiểu mục. 3.3. Qui định về hình thức:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản