Một số lệnh tắt trong SolidWork

Chia sẻ: daihongyen

1.Ctrl + S :save. 2.Ctrl + O : open. 3.Ctrl +N : New. 4.Ctrl +các phím mũi tên : Pan. 5.Ctrl +Z : undo. 6. Z :zoom out. 7. F : zoom to fit. 8. Shift + Z : zoom in. 9. Shift + các phím mũi tên: rotate view. 10.Phím mũi tên nên, xuống:Có chức năng xoay đối tượng với các góc nhìn khác nhau. 11.Lệnh No Solve Move trên thanh công cụ sketch để di chuyển bản sketch mà không còn dàng buộc nào với sketch cũ. 12.Convert entitis: có tác dụng chiếu (hay copy) cung sang mặt phẳng hiện hành (sau khi chọn mặt phẳng hiện hành)....

Nội dung Text: Một số lệnh tắt trong SolidWork

 

  1. Một số lệnh tắt trong SolidWork. 1. Ctrl + S :save. 2. Ctrl + O : open. 3. Ctrl +N : New. 4. Ctrl +các phím mũi tên : Pan. 5. Ctrl +Z : undo. 6. Z :zoom out. 7. F : zoom to fit. 8. Shift + Z : zoom in. 9. Shift + các phím mũi tên: rotate view. 10. Phím mũi tên nên, xuống:Có chức năng xoay đối tượng với các góc nhìn khác nhau. 11. Lệnh No Solve Move trên thanh công cụ sketch để di chuyển bản sketch mà không còn dàng buộc nào với sketch cũ. 12. Convert entitis: có tác dụng chiếu (hay copy) cung sang mặt phẳng hiện hành (sau khi chọn mặt phẳng hiện hành). 13. Các lệnh copy hay paste đều dùng như thường.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản