MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Chia sẻ: hoalan1357

Điện công nghiệp là điện liên quang đến mang đện các khu công nghiệp, ví dụ: điện 3 pha, mạng điện xí ngiệp, mắc câu dẫn truyền tải điện và thiết kế mạng điện cho nhà máy, thiết bị máy móc..vv.v..mắc hình sao hình tam giác..hay truyền tải..v.v. Đào tạo những kĩ sư có kiến thức, kĩ năng vững vàng để thiết kế các hệ thống công nghiệp trong sản xuất và dịch vụ từ quy mô nhỏ đến trung bình; điều hành hiệu quả các hệ thống công nghiệp trong sản xuất và dịch vụ bằng việc kết hợp...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Chương 4:
MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP


4.1. Mạch khởi động động cơ điện ba pha bằng khởi động từ đơn
L1
L2
L3
N

CB 220V AC

FUSE OFF ON K11 OLR

K11

OLR K12M


4.2. Mạch điện mở máy động cơ điện ba pha có thử nháp
L1
L2
L3
N
220V AC
CB
OFF JOG ON K1 OLR
FUSE

K11 K12

OLR
M IV.1
4.3. Mạch mở máy động cơ xoay chiều ba pha tại 2 vị trí
L1
L2
L3
N
CB 220V AC
FUSE ON1
OFF1 OFF2 K1 OL R
K11
ON2
OLR
K12


M4.4. Mạch mở máy động cơ lồng sóc qua cuộn cảm kháng
L1
L2
L3
N
CB
FUSE
OFF 220 V AC
ON K1 OLR
T11
K12 K11
K21
T12 K2
K22

T1


OLR

IV.2

M
L1
L2
4.5. Mạch khởi động sao_tam giác L3
N

CB
FUSE

220V AC
OFF ON T11 K2 OLR
K32 K11

K11
OLR
T12 K3
K22
K31

T1
K1
K21
4.6. Mạch đảo chiều động cơ điện ba pha L1
L2
L3
N
CB
FUSE
220V AC

OFF ON2 ON1 K1 OLR
K23 K11 K21
K12


K2
K13 OLR

IV.3
K22
M
4.7. Mạch điện tự động giới hạn hành trình
A B
LS 2 LS 1
1 2
220V AC

OFF ON2 ON1 K1 OLR
K23 LS11


K12


K2
K13 LS21

K22


L1
L2
L3
N

CB


FUSE
K11 K21
OLR

IV.4
4.8. Hãm động năng dùng nguồn một chiều L1
L2
L3
N

CB
+ -
FUSE
220V AC
ON K1 K11 K21
OFF OLR
K23

K12

K2 OLR
T11 K13
K22
T1
M4.9. Mạch hãm ngược
L1
L2
L3
N

CB
220V AC FUSE
ON
OFF K1 OLR
K23
K12
K11 K21


K2
T11
K13
T12 IV.5 OLR
T1
4.10. Mạch điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua hai cấp tốc độ kiểu /YY


220V AC
K1
OFF ON1 ON2 K23 OLR1 OLR2
K2 L1
K13
L2
K12 K22 L3
K3
N


CBFUSE
K21K11


OLR2


OLR1


4C1

IV.6 2C1 2C3
M
4.11. Mạch điện tự động chuyển nguồn điện cho động cơ khi nguồn chính bị sự
số mất điện

L1 L1

L2 L2
L3 L3
N N


CB CB

FUSE K1 FUSE K2
K22 RL1 K12 RL2


RL


K11 K21
4.12. Mạch điện mở máy động cơ theo thứ tự

220V AC

OFF1 ON1 K1 OLR1K12
ON2 OFF2 K2 OLR2
IV.7

K22
L1
L2
L3
N

CB CB CB


FUSE FUSE FUSE

K11 K21 K31


OLR1 OLR2 OLR3
M1 M2 M34.13. Mạch điều khiển một động cơ chạy tắt luân phiên

L1
L2
L3
N
220 V AC
CB OFF ON K1
T11 T13 OLR

FUSE
RL1
T1
K11 IV.8 T2

T12 T2
4.14. Mạch tự động đóng điện cho động cơ dự phòng khi động cơ chạy chính bị
sự cố
220V AC
ON
OFF K1 OLR1
SW K23

K12
RL2 K2 OLR2
K22
K13

RL1
RL
L1

L2

L3
N


CB


FUSE
K11 K21

IV.9
OLR1 OLR2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản