Một số phương pháp làm việc nhóm

Chia sẻ: thoabar3

Bài học cung cấp một số kiến thức và kỹ năng cần thiết để: • Học viên nhận thức được cách thức tổ chức, lên kế hoạch và tiến hành một cuộc họp nhóm. • Học viên biết cách xử lý một số rắc rối thông thường trong khi họp nhóm. • Học viên biết vận dụng một số phương pháp để làm việc nhóm, thúc đẩy các cuộc thảo luận nhóm hiệu quả và chất lượng.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Một số phương pháp làm việc nhóm

BÀI 2
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP
LÀM VIỆC NHÓM
1
MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC
• Bài học cung cấp một số kiến thức và kỹ năng cần thiết để:
• Học viên nhận thức được cách thức tổ chức, lên kế hoạch và tiến
hành một cuộc họp nhóm.
• Học viên biết cách xử lý một số rắc rối thông thường trong khi họp
nhóm.
• Học viên biết vận dụng một số phương pháp để làm việc nhóm, thúc
đẩy các cuộc thảo luận nhóm hiệu quả và chất lượng.
2
NỘI DUNG
1. Vấn đề họp nhóm
2. Xử lý những rắc rối thông thường gặp của các cuộc họp nhóm
3. Phương pháp S.T.O.P. (Situation – Target – Options – Plan) trong làm
việc nhóm
4. Phương pháp Brainstorming
5. Phương pháp Greenlighting
3
1. VẤN ĐỀ HỌP NHÓM
Nhiều lời phàn nàn về các cuộc họp
- Họp tốn thời gian, tốn năng lượng và các nguồn lực khác
- Họp thật là buồn tẻ
- Họp là nơi tụ tập để mọi người phát biểu hoặc không nói gì và sau
đó chẳng ai chấp thuận
- Họp là rất cần thiết khi bạn chẳng muốn đạt được bất cứ điều gì
4
1.1. MỘT CUỘC HỌP BỊ PHÁ HỎNG NHƯ THẾ NÀO?6 nhân tố phá hoại cuộc họp nhóm:


• Một người nói quá nhiều
• Bàn quá lâu về một vấn đề
• Mơ hồ, bảo thủ hoặc né tránh chủ đề
• Lan man từ chủ đề này sang chủ đề khác
• Tập trung công kích, chê bai người khác
• Các thành viên không hoàn thành các mục
tiêu công việc làm hoạt động của nhóm bị
chậm lại5
1.2 CHUẨN BỊ CHO CUỘC HỌP


Mỗi cuộc họp nên có
• Người lãnh đạo cuộc họp
• Người điều hành
• Người ghi chép nội dung, diễn biến cuộc họp (biên bản họp nhóm)

o Xác định ngày, giờ, địa điểm họp cụ thể và thông báo cho các
thành viên
o Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan đến chủ đề cuộc họp
o Chuẩn bị giấy lật để ghi ý kiến đóng góp của những người tham dự
o Chuẩn bị bảng trắng (giấy trắng khổ rộng) để ghi những “bản phác
thảo” hoạt động khi các thành viên nhóm làm việc cùng nhau để
hình thành và chọn lọc ý tưởng

6
• Đối với một nhóm tự quản, nên luân chuyển vai trò càng nhiều càng
tốt giữa các thành viên. Việc chia sẻ vai trò sẽ giúp cuộc họp ngày
càng hiệu quả và bớt mệt mỏi.


• Trong cuộc họp nhóm, việc khuyến khích tự do cho tất cả mọi người
là điều cần thiết nhưng chỉ nên thực hiện với những người tham gia
có mục đích, phương hướng và có năng lực.
7
1.3 CÁC THÀNH VIÊN NÊN KẾT HỢP NHƯ THẾ NÀO TRONG
QUÁ TRÌNH HỌP


Tập trung tinh thần:
Sự tập trung tinh thần của các thành viên trong cuộc họp là điều
quan trọng nhất để tạo nên thành công của các nhóm.


Chia sẻ ý kiến:
• Nếu bạn không tham gia tích cực vào cuộc họp và chia sẻ ý kiến của
mình thì nhóm sẽ không được hưởng lợi từ những gì bạn nghĩ.
• Đối với những người rụt rè tới mức không bao giờ tham gia vào cuộc
họp, người điều hành cần có cơ chế khuyến khích những người này
phải đóng góp nhiều ý kiến hơn.8
Lắng nghe:
• Lắng nghe và hiểu người khác là điều
rất quan trọng. Bạn phải kiểm soát
được khoảng thời gian bạn lắng nghe
trong cuộc họp.
• Hãy cố gắng cân bằng sự tham gia
của mình trong cuộc họp bằng cách
cân bằng thời gian nghe và thời gian
đóng góp ý kiến.
9
Thỏa hiệp:
• Nguyên tắc chỉ đạo khi làm việc theo nhóm là bạn sẽ “giành được
một số thứ và mất một số thứ”.
• Sự đồng thuận của một nhóm có nghĩa là một quyết định đưa ra
được toàn nhóm chấp nhận. Điều đó không hẳn vì nó là một quyết
định hoàn hảo.
• Đôi khi những gì nhóm của bạn muốn không hẳn là những gì bạn
muốn. Nhưng nếu như quyết định của nhóm đều dựa trên những
nguyên tắc và giá trị đã được thỏa hiệp, bạn hãy đồng tình với cả
nhóm. Tất cả mọi quyết định đều sẽ được chỉnh sửa, do vậy bạn sẽ
còn nhiều cơ hội để đóng góp ý kiến.


10
Nhận trách nhiệm:
• Nhóm chỉ có thể đạt được những gì trong khả năng của họ.
• Nếu nhóm của bạn không thể hoàn thành nhiều công việc, có thể
phần nào là do một số thành viên đã không đảm nhận trách nhiệm
được giao.
• Khi bạn đưa ra một cam kết, hãy thực hiện nó. Đừng nên đưa ra
những cam kết mà bạn không thể thực hiện. Hãy yêu cầu được giúp
đỡ nếu bạn thấy cần thiết.
11
2. XỬ LÝ NHỮNG RẮC RỐI THƯỜNG GẶP CỦA CÁC CUỘC
HỌP NHÓM


• Cho dù nhóm của bạn có giỏi như thế nào, dù bạn có đề ra những
tiêu chuẩn gì cho cuộc họp nhóm đi chăng nữa thì những rắc rối
trong cuộc họp nhóm là điều không tránh khỏi.
• Với những rắc rối của nhóm, nếu người lãnh đạo, người điều hành
và các thành viên biết phản ứng kịp thời thì sẽ kiểm soát được.


• Cách thức chung để xử lý những rắc rối là:
o Xác định bản chất của sự rắc rối.
o Nhận định những nguyên nhân tiềm ẩn.
o Tìm kiếm giải pháp.


12
2.1 THÀNH VIÊN ĐẾN MUỘNCách giải quyết:
• Người điều hành hỏi rõ lý do
• Người điều hành nên nhấn mạnh
đến việc họp đúng giờ là cần thiết.
• Tùy theo tình huống cụ thể, người
điều hành có thể bắt đầu họp
nhóm mà không cần phải có mặt
đầy đủ cả nhóm.
• Nếu là một cuộc họp quan trọng
thì nên sắp xếp họp vào thời điểm
bắt đầu một ngày làm việc.


13
2.2 THÁI ĐỘ TIÊU CỰC CỦA THÀNH VIÊN


Thái độ tiêu cực, cãi vã, các thành viên không muốn tham gia
tích cực vào các cuộc thảo luận.


Cách giải quyết:
• Người điều hành khuyến khích mọi người cùng tham gia như nhau
• Người điều hành nên nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác
để đạt được mục tiêu
• Người điều hành yêu cầu sự giúp đỡ của cả nhóm
• Người điều hành nhấn mạnh lợi ích và tầm quan trọng của các
cuộc họp.
14
2.3. CUỘC HỌP THIẾU SỰ ĐỒNG THUẬN
Cuộc họp diễn ra quá lâu mà không đưa ra được giải pháp
hoặc đạt được sự đồng thuận


15
Cách giải quyết:
• Người điều hành tóm tắt các ý kiến khác nhau và các thỏa thuận đã
đạt được
• Duy trì động lực của nhóm bằng cách đưa ra những chỉ dẫn cụ thể
• Người điều hành nhấn mạnh đến thời hạn và sự khẩn trương
• Người điều hành nhanh chóng chuyển sang việc phân công những
công việc cụ thể trong lần họp tới
• Người điều hành kết thúc cuộc họp và hoãn chương trình đến kỳ
họp sau
16
2.4. NHỮNG CÁ NHÂN CHỐNG ĐỐI
Các cuộc họp nhóm có thể sẽ vấp phải những cá nhân chống
đối (tích cực hoặc tiêu cực)


17
Cách giải quyết:
• Người điều hành lắng nghe các mối quan tâm của họ và đưa vào kế
hoạch của cuộc họp đang diễn ra hoặc những cuộc họp sau một
cách thích hợp.
• Người điều hành nhắc nhở các thành viên về tầm quan trọng của
việc tuân theo chương trình hoặc sửa đổi nó một cách thích hợp.
• Những thành viên khác gây áp lực để các cá nhân chống đối tuân
theo các chuẩn mực của cuộc họp
• Nhà quản lý gặp gỡ các thành viên chống đối sau cuộc họp để chỉ
dẫn về cách ứng xử trong cuộc họp
• Nhà quản lý gặp các thành viên chống đối sau cuộc họp để cho họ
tham gia vào một dự án được quan tâm.
• Nhà quản lý sử dụng hệ thống đánh giá hoạt động để đề ra mục
tiêu cư xử trong khi họp

18
2.5. SỰ BUỒN TẺ TRONG CUỘC HỌP
Không khí cuộc họp quá trầm, ít người tham gia phát biểu
19
Cách giải quyết:
• Người điều hành phải hoạt bát hơn, yêu cầu mọi người đặt câu hỏi
• Người điều hành phân công những công việc cụ thể cho từng cá
nhân hoặc từng cặp thành viên để chuẩn bị cho lần họp sau. Yêu cầu
họ phải chủ trì (điều hành /thảo luận/ báo cáo) về mảng việc mà họ
đã được phân công ở buổi họp lần sau.
• Người lãnh đạo khuyến khích các thành viên khi thuyết trình báo cáo
nên sử dụng công cụ hỗ trợ nhiều hơn nữa.
• Người lãnh đạo nên đưa ra nhiều chủ đề tranh luận
• Nhà quản lý khuyến khích sự tham gia tích cực bằng cách luân phiên
vai trò lãnh đạo, điều hành trong các cuộc họp.
• Nhà quản lý khuyên các thành viên của nhóm nên ngồi cùng với các
nhóm tích cực hơn
• Nhà quản lý nên trao cho nhóm quyền đưa ra các quyết định quan
trọng hơn.
20
2.6. CÁC THÀNH VIÊN THIẾU TẬN TÂM
Thiếu tận tâm: các thành viên không tuân theo nhiệm vụ
hoặc công việc đã thỏa thuận


21
Giải quyết:
• Người điều hành hỏi lý do của sự thiếu tận tâm, lắng nghe những
quan điểm thuận chiều hoặc trái chiều của các thành viên.
• Người điều hành khẳng định lại mục đích và tầm quan trọng của
những cuộc họp để thực hiện những nhiệm vụ của nhóm. Đó là
những hoạt động không thể thiếu trong cách làm việc theo nhóm.
• Người điều hành đưa ra và nhấn mạnh thời hạn, sự chấp nhận
nhiệm vụ.
• Người lãnh đạo chỉnh đốn hành vi bằng cách chuẩn bị thật chu đáo
và đầy đủ hơn cho cuộc họp.
• Người điều hành có thể gián đoạn chương trình để khuyến khích
nhóm giúp xác định những mục tiêu quan trọng hơn và cùng nhà
quản lý xem xét lại vấn đề.


22
2.7. SỰ PHẢN KHÁNG CỦA THÀNH VIÊN
Các thành viên thể hiện sự giận dữ với người điều
hành/người lãnh đạo cuộc họp/nhà quản lý.


23
Giải quyết: Bất kỳ ai là tâm điểm của sự giận dữ này cũng
nên có những hành động sau:
• Tránh sự đối đầu.
• Lắng nghe không bình luận.
• Thể hiện đã hiểu vấn đề.
• Nhắc nhở nhóm phải học thêm những kỹ năng mới
• Hãy nói: “ Tôi đã nghe bạn nói và tôi sẽ làm hết sức mình”
• Người điều hành nên quay lại với chương trình và tiếp tục cuộc
họp.
24
3. PHƯƠNG PHÁP STOP (SITUATION – TARGET – OPTION
– PLAN) TRONG PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC NHÓMPhương pháp STOP
• Situation (tình huống)
• Target (Mục tiêu)
• Option (lựa chọn)
• Plan (Kế hoạch)
25
• Khi sử dụng STOP, một nhóm có thể giải quyết được nhiều
vấn đề một cách hệ thống và có sự tham gia của tất cả các
thành viên trong quá trình xây dựng kế hoạch hành động với
khoảng thời gian ngắn.
• STOP có thể giúp việc duy trì sự cân bằng giữa sáng tạo và
phân tích đồng thời giúp tạo ra một tiếng nói chung cho cả
nhóm.
• STOP kết hợp việc động não, một công cụ giải quyết vấn đề
sáng tạo và hữu ích.
26
3.1. TÌNH HUỐNG - SITUATION
• Nhận định vấn đề. Tìm hiểu xem vấn đề xảy ra khi nào, ở
đâu, bao lâu xảy ra một lần. (Nếu bạn không chắc chắn về
một nguyên nhân hay nhiều nguyên nhân của vấn đề thì hãy
xác định cái nào chắc chắn nhất).
• Sử dụng phương pháp tư duy.
27
Dùng phương pháp tư duy để xác định tình huống
• Tư duy là phương pháp giải quyết vấn đề hiệu quả nhất. Tuy nhiên
cần có sự luyện tập để thật sự thành thạo.
• Phương pháp tư duy áp dụng tốt nhất với 1 nhóm gồm 5 đến 8
người hoặc có thể nhiều hơn.
• Nguyên tắc để tiến hành phương pháp tư duy là những người làm
công việc nào thì sẽ là phù hợp nhất để giải quyết những vấn đề
của công việc đó.
• Trong quá trình làm việc, những người sáng tạo sẽ có thể nảy sinh
nhiều ý tưởng mới. Dựa trên những ý tưởng của người này thì
những người khác có thể đưa ra ý kiến của mình.
• Trong nhóm nên có người ghi chép lại ý kiến của các thành viên.


28
Cách thức tiến hành cuộc
họp tư duy
• Xác định chủ đề hoặc lĩnh
vực trọng tâm cần giải
quyết. Đảm bảo tất cả mọi
người trong nhóm đều hiểu
vấn đề. Nếu có thể, hãy
thông báo chủ đề trước khi
bắt đầu cuộc họp.
29
• Cho mỗi thành viên một thời gian ngắn để suy nghĩ và tập hợp
chúng trước khi bắt đầu trao đổi.
• Thiết lập giới hạn về thời gian. Sự khẩn trương sẽ thúc đẩy các
thành viên đóng góp ý kiến. Một cuộc họp tư duy kéo dài quá lâu
sẽ rất tẻ nhạt.
• Chia các ý tưởng lại thành các nhóm. Việc này sẽ giúp loại bớt các
ý kiến trùng lặp và việc chọn lựa những ý kiến cuối cùng sẽ dễ
dàng hơn.
• Đảm bảo mọi người đều hiểu vấn đề và đều có ý kiến đóng góp


30
3.2. MỤC TIÊU – TARGET
• Mục đích: Miêu tả xem qui
trình để giải quyết một vấn đề
bỗng nhiên nảy sinh như thế
nào. Thiết lập mục tiêu dựa
trên một tình huống (một vấn
đề) đã được xác định rõ.
• Sử dụng phương pháp thiết lập
mục tiêu thông minh (SMART).
31
Phương pháp thiết lập mục tiêu SMART

S - SPECIFIC • Cụ thể (Specific).

M - MESURABLE • Đo lường được (Mesurable).
• Đồng thuận (Agree Upon) .
A - AGREE UPON
• Có thể đạt được hoặc có tính thực tế
R - REALISTIC ((Reachable or Realistic).
T - TIME BOUND • Giới hạn thời gian (Time – Bound)
32
3.3. LỰA CHỌN – OPTION
• Mục đích: Tạo ra những ý
tưởng sáng tạo để giải quyết
vấn đề và dẫn đến một tầm
nhìn.
• Phương pháp tư duy
33
Sử dụng phương pháp tư duy
để lựa chọn
• Tư duy để tìm ra những ý
tưởng sáng tạo. Hãy để cho
việc tư duy luôn thoải mái, tích
cực và khoáng đạt, chắc chắn
bạn sẽ phát huy tối đa tính
sáng tạo của bạn trong nhóm.
34
3.4. KẾ HOẠCH - PLAN• Mục đích: ưu tiên cho các ý kiến
theo sự nỗ lực thực hiện chúng
và ảnh hưởng của chúng tới vấn
đề. Sau đó đưa ra những kế
hoạch hành động cho ý tưởng
hay nhất.
• Lập kế hoạch hành động: Sử
dụng ma trận Nỗ lực và Ả̉nh
hưởng.
35
Lập kế hoạch hành động:

Sử dụng ma trận Nỗ lực – Ảnh hưởng. Ma trận này cho phép bạn
định lượng được những ý tưởng nảy sinh nhờ tư duy theo hai tiêu
chí:


• Nỗ lực: là khái niệm dùng để chỉ mức độ sử dụng lượng thời
gian làm việc, tiền bạc, thời gian họp hoặc sự cố gắng khắc
phục những khó khăn,… liên quan đến quá trình thực hiện một
ý tưởng.
• Ảnh hưởng: là hiệu quả tổng thể do những nỗ lực thực hiện ý
tưởng mang lại
36
Ma trận Nỗ lực - Ảnh hưởng

Nỗ lực cao Nỗ lực cao
Cao
Ảnh hưởng thấp Ảnh hưởng cao
Ý tưởng Ý tưởng

1 4
Nỗ lực

2 3

Ý tưởng Ý tưởngNỗ lực thấp Nỗ lực thấp
Thấp
Ảnh hưởng thấp Ảnh hưởng cao

Thấp Ảnh hưởng Cao 37
• Ma trận Nỗ lực – Ảnh hưởng cho
phép nhóm xác định mỗi ý tưởng
sao cho phù hợp với mức độ nỗ lực
thực hiện của nó và ảnh hưởng
của nó.
• Khi quyết định ý tưởng, bạn hãy
nghĩ đến những nỗ lực không ngừng
và sự ảnh hưởng liên tục.
• Để đảm bảo sự thành công và hiệu
quả lâu dài của công việc, cái đích
mà các nhóm nên hướng đến là nỗ
lực cao, ảnh hưởng cao (góc số 4
trong hình vẽ)
38
• Ví dụ: nhóm đưa ra hàng loạt
các ý tưởng A; B; C; D…
• Để đưa ra một ý tưởng để hành
động, nhóm cần dựa vào ma
trận Nỗ lực - Ả̉nh hưởng để
xác định.
• Câu hỏi đặt ra có thể là: nếu
chúng ta lựa chọn ý tưởng A
(hoặc B; C; D…) thì chúng ta
phải nỗ lực như thế nào và kết
quả của nỗ lực này là gì, nó có
ảnh hưởng đến công việc như
thế nào?
39
• Khi bạn đặt toàn bộ các ý tưởng vào ma trận, bạn đã sẵn sàng để
lựa chọn một ý tưởng phù hợp.
• Với một nhóm nhỏ, khi còn thiếu kinh nghiệm làm việc, bạn có thể
thử đưa ra ý tưởng nhỏ với những nỗ lực và tác động nhỏ. Điều này
sẽ là phù hợp khi bạn có ít nguồn lực hoặc ít thời gian.
• Giải pháp từ nhỏ đến lớn sẽ cho phép nhóm dần dần hình thành
tính chuyên nghiệp, tránh sự phức tạp quá mức và giảm thiểu việc
sử dụng nguồn lực.
40
Kế hoạch hành động bao gồm 3 vấn đề

• Cái gì? (Hành động)
• Thiết lập mục tiêu cụ thể
• Thống nhất về cách thức tiến hành
• Xác định trình tự thực hiện các bước
• Ai? (Người chịu trách nhiệm)
• Khuyến khích mọi người tham gia hành động
• Theo sát kế hoạch làm việc hoặc thời gian biểu đã lập ra

• Khi nào? (Khung thời gian)
• Xác định thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc
• Đặt ra thời hạn rõ ràng cho từng giai đoạn hoạt động.


41
Sau khi kế hoạch hành động được xác định sẽ đòi hỏi sự nỗ lực
cuả các thành viên trong quá trình thực hiệnKiểm tra nỗ lực của các thành viên:
• Sử dụng công cụ giám sát tại nơi kiểm tra
• Tiến hành họp thường xuyên
• Giám sát kết quả, không chỉ giám sát hoạt động
42
Tổng kết các bước của STOP
S – SITUATION (tình huống) – sử dụng phương pháp tư duy

T - TARGET (mục tiêu) – thiết lập mục tiêu thông minh Smart

O – OPTION (lựa chọn) – sử dụng phương pháp tư duy

P – PLAN (kế hoạch) – sử dụng ma trận nỗ lực – ảnh hưởng
43
4. PHƯƠNG PHÁP BRAINSTORMING (CÔNG NÃO)
Nghĩa gốc của từ brainstorm
là chỉ một sự xáo động bất
ngờ và mãnh liệt diễn ra trong
bộ não con người.
Brainstorming (công não) là phương pháp dựa vào khả
năng của bộ não con người để tạo nên những sự kết hợp ý
tưởng một cách sáng tạo.

44
Nhà tâm lý học người Anh Harry
Adler : "Khả năng sáng tạo là
cái loé sáng vỗ nhẹ vào vùng
não phải để làm bật ra những
ý tưởng”.

Khả năng sáng tạo vốn có
trong tư duy mỗi người.
45
HAI TIỀN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG PHÁP CÔNG NÃO1. Lý thuyết về sự kết hợp là tiền đề căn bản của phương pháp công não
trong việc đề xuất và sáng tạo ý tưởng. Bộ não của mỗi người sẽ làm
việc nhanh hơn, tốt hơn khi có thêm nhiều người cùng tham gia.

2. Phương pháp công não cần được thực hiện trong bầu không khí thoải
mái, tự do nhằm hỗ trợ sức sáng tạo của mọi người để có được những
ý tưởng tốt nhất.
46
CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN KHI TIẾN HÀNH PHƯƠNG PHÁP CÔNG NÃO
Phương pháp công não có thể sử dụng
kết hợp mọi lúc mọi nơi trong quá trình
làm việc nhóm.


Khi tiến hành phương pháp công não cần
tuân theo một số yêu cầu cơ bản:
47
1. Loại trừ sự chỉ trích, phê
bình: Trong suốt quá trình
tìm kiếm và phát triển ý tưởng
của nhóm, các thành viên
nhóm nên tránh sự chỉ trích,
phê bình các ý kiến của nhau
48
2. Duy trì bầu không khí hoàn toàn tự do: Các ý tưởng được
đưa ra trong bầu không khí càng thoải mái tự do, cởi mở càng
tốt. Đồng thời người đề xuất ý tưởng không bị hạn chế về nội
dung và không phải chứng minh tính chất đúng đắn cũng như
tính hiện thực của ý tưởng. Có nhiều ý tưởng ban đầu trông có vẻ
ngớ ngẩn, khác thường nhưng khi thực hiện lại đem lại kết quả
vượt trên sự mong đợi. 49
3. Số lượng ý tưởng càng nhiều càng tốt: khi càng có nhiều ý
tưởng thì càng có nhiều khả năng tìm được những giải pháp
hữu ích.

50
4. Kết hợp và phát huy ý tưởng
của người khác: Trong quá
trình phát triển ý tưởng, thành
viên có thể đưa ra các ý tưởng
riêng dựa trên sự phát triển ý
tưởng của người khác. Hoặc có
thể kết hợp nhiều ý tưởng thành
một ý tưởng mới.
51
Để các ý tưởng sáng tạo được đưa ra, các thành viên nhóm cần
chú ý
• Đừng cố tìm một câu trả lời đúng

• Đừng luôn cố gắng tuân theo logic

• Đừng quá lệ thuộc vào hiện thực

• Đừng cố tránh sự không rõ ràng
• Đừng quá lo sợ sự thất bại
• Đừng để mất khả năng hồi tưởng

• Đừng quá quan trọng hóa vấn đề
• Luôn luôn sáng tạo, bắt đầu bằng ý tưởng mới

52
Ý tưởng Ý tưởng
Ý tưởng
Ý tưởng Ý tưởng
Công não là việc đưa ra những ý tưởng không hạn chế của một
nhóm người. Các ý tưởng được khuyến khích đưa ra một cách
tự nhiên, bột phát, mà không bị kiểm soát, phê bình, chỉ trích
hay đánh giá với mục đích tìm kiếm những ý tưởng mới.
53
• Đối với các công ty hay tổ chức lớn (nhóm lớn), quá trình giải quyết
vấn đề được tiến hành theo hai nhóm riêng rẽ: phát triển ý tưởng
và đánh giá ý tưởng.
• Phát triển ý tưởng do những người có trí tưởng tượng phong phú,
có khả năng tư duy trừu tượng, có khả năng khái quát hóa cao đảm
nhận.
• Đánh giá ý tưởng do những người có óc phân tích, đánh giá sâu sắc
và có khả năng phê bình sắc sảo đảm nhận.
54
5. PHƯƠNG PHÁP GREENLIGHTING (BẬT ĐÈN XANH)


• Phương pháp Greenlighting
nên được sử dụng khi một số
thành viên trong nhóm nổi trội
trong khi những thành viên
khác lại không tham gia.
• Greenlighting là kỹ năng động
não thu hút toàn bộ thành viên
nhóm tham gia một cách đồng
đều.
55
• Một số thành viên của nhóm thường gặp khó khăn khi nói trước
đám đông hoặc họ có thể bị ảnh hưởng hoặc bị lấn lướt bởi những
thành viên lớn tiếng trong nhóm. Để giúp họ bắt đầu, người điều
hành nên dành cho mỗi người một vài phút để họ ghi những ý kiến
của mình ra giấy. Sau đó khi cuộc họp bắt đầu, tất cả mọi người
đều đã được chuẩn bị để phát biểu.

• Hãy yêu cầu mọi người trong nhóm lần lượt đưa ra ý tưởng của
mình theo một vòng. Để cho mỗi người một khoảng thời gian chia
sẻ ý kiến của họ. Nếu họ không có ý kiến nào hãy chuyển sang
người khác. Hãy tiếp tục đi xung quanh bàn càng nhiều vòng càng
tốt để có thể thu thập được ý kiến của tất cả mọi người.
.
56
TÓM LƯỢC NỘI DUNG BÀI1. Vấn đề họp nhóm
2. Xử lý những rắc rối thông thường gặp của các cuộc họp nhóm
3. Phương pháp STOP (Situation – Target – Options – Plan) trong làm
việc nhóm
4. Phương pháp Brainstorming
5. Phương pháp Greenlighting
57
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản