MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ VIỆC GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH HIỆN NAY

Chia sẻ: anhtuyet

Giáo dục đại học hiện nay nói chung và việc giảng dạy tiếng anh chuyên ngành nói riêng vẫn còn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của hình thức giáo dục theo hướng thi cử. Hầu hết sinh viên đều coi trọng kết quả bài thi hơn là khả năng sử dụng tiếng anh như một ngoại ngữ giao tiếp năng động.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản