MỘT SỐ THỂ LOẠI VĂN HỌC:THƠ, TRUYỆN

Chia sẻ: kata_9

Hiểu khái quát đặc điểm một số thể loại văn học: thơ, truyện. - Vận dụng những hiểu biết đó vào việc đọc văn. II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: - Sách giáo khoa Ngữ Văn 11 - tập 1. - Sách giáo viên Ngữ Văn 11 - tập 1. - Sách thiết kế. - Sách bài tập Ngữ văn 11 - tập 1.

Nội dung Text: MỘT SỐ THỂ LOẠI VĂN HỌC:THƠ, TRUYỆN

 

  1. MỘT SỐ THỂ LOẠI VĂN HỌC:THƠ, TRUYỆN I. MỤC TIÊU BÀI DẠY: - Hiểu khái quát đặc điểm một số thể loại văn học: thơ, truyện. - Vận dụng những hiểu biết đó vào việc đọc văn. II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: - Sách giáo khoa Ngữ Văn 11 - tập 1. - Sách giáo viên Ngữ Văn 11 - tập 1. - Sách thiết kế. - Sách bài tập Ngữ văn 11 - tập 1. III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: - GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp: Gợi tìm, trao đổi thảo luận, vấn đáp,... IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: - Hoàn cảnh xã hội nào được Vũ Trọng Phụng phản ánh trong tp Số đỏ nói chung và đoạn trích Hạnh phúc của mộ tang gia nói riêng? Nội dung tư tưởng chính của đoạn trích là gì 3. Bài mới: “Một số thể loại văn học: Thơ, truyện”.
  2. HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG BÀI HỌC  Hoạt động 1: Tìm hiểu quan niệm * Quan niệm chung về loại thể trong văn chung về thể loại. học: + GV : Quan niện về cách phân chia thể - Hình thức tổ chức tác phẩm văn học được loại có từ lúc nào? Có một hay nhiều xác định trong loại và thể: quan điểm? + Loại là phương thức tồn tại chung. + HS: Suy nghĩ, trả lời. + Thể là sự hiện thực hoá của loại, nhỏ hơn + GV : Định hướng, giảng cho HS hiểu: loại, nằm trong loại. thời cổ đại đã có sự phân chia. Hiện có - Tác phẩm văn học được chia làm ba loại: nhiều quan niệm. tự sự, trữ tình, kịch. + GV : Loại là gì? Ví dụ? Đặc trưng của + Trữ tình gồm các thể: thơ ca, khúc loại? Có mấy loại hình văn học? ngâm,… + HS: Trả lời. GV định hướng, cho HS + Tự sự gồm các thể: truyện, tiểu thuyết, kí, nắm. phóng sự, … + GV : Thể là gì? Mối quan hệ với + Kịch gồm các thể: kịch dân gian, kịch cổ loại? Căn cứ để phân chia các thể? Trong điển, kịch hiện đại, bi kịch, hài kịch, chính từng loại hãy nêu một số thể chủ yếu? kịch,… + Có một số thể loại tồn tại độc lập như văn nghị luận.  Hoạt động 2: Tìm hiểu thể loại thơ.
  3. + GV : Thơ có những đặc trưng gì? Thơ I. THƠ: phân biệt với các thể loại khác nhờ 1. Đặc trưng: những điểm nào? - Cốt lõi của thơ là tình cảm, cảm xúc, tiếng + HS: suy nghĩ trả lời. nói tâm hồn của người viết. - Ngôn ngữ thơ cô đọng, hàm súc, giàu nhạc điệu, hình ảnh, được tổ chức một cách đặc + GV : Người ta phân loại thơ như thế biệt. nào? 2. Phân loại: - Theo nội dung biểu hiện: + Thơ trữ tình. + Thơ tự sự. + Thơ trào phúng. - Theo cách thức tổ chức: + Thơ cách luật. + Thơ tự do. + Thơ văn xuôi. + GV : Em thường đọc thơ như thế nào? 3. Yêu cầu về đọc thơ: Nếu không có bài giảng của thầy cô, đọc - Cần biết rõ xuất xứ: tên tập thơ, tên bài một bài thơ lạ trên sách báo, em thường thơ, tác giả, năm xuất bản, hoàn cảnh sáng làm thế nào? Mức độ hiểu biết, cảm nhận tác.
  4. và đánh giá của bản thân ra sao? - Đọc kĩ bài thơ, cảm nhận ý thơ qua câu + HS: Trả lời. chữ, hình ảnh, nhịp điệu. Đồng cảm với nhà + GV : Định hướng cho HS biết cách thơ, dùng liên tưởng, tưởng tượng phân tích đọc một bài thơ theo SGK có giảng giải, khả năng biểu hiện của từ ngữ, hình ảnh. - Đánh giá, lí giải bài thơ để phát hiện ra ý nêu VD. nghĩa tư tưởng và giá trị nghệ thuật của bài thơ.  Hoạt động 3: Hướng dẫn tìm hiểu thể loại truyện. II. TRUYỆN: + GV : Nêu khái niệm truyện: Là phương thức phản ánh hiện thực đời 1. Đặc trưng của truyện: sống qua câu chuyện, sự việc, sự kiện - Phản ánh hiện thực một cách khách quan. bởi người kể chuyện một cách khách - Truyện phản ánh diễn biến đời sống qua quan, đem lại một ý nghĩa tư tưởng nào cốt truyện: chuỗi sự việc, nhân vật, chi tiết đó. được sắp xếp theo một cấu trúc nào đó. + GV : Truyện khác thơ, tự sự khác trữ - Nhân vật được miêu tả chi tiết sống động, tình ở những điểm nào? Nêu một VD gắn với hoàn cảnh. tiêu biểu? - Phạm vi miêu tả trong truyện không bị hạn - HS: trả lời. GV giảng giải, khẳng định. chế về không gian và thời gian. - Ngôn ngữ truyện linh hoạt, gần gũi với
  5. ngôn ngữ đời sống. + GV : Truyện thường có những đặc 2. Phân loại truyện: trưng gì? Người ta phân loại truyện ra - Truyện dân gian. - Truyện trung đại. sao? - Truyện hiện đại. + HS: Nêu đặc trưng, cách phân loại. 3. Yêu cầu về đọc truyện: + GV : Khẳng định kiến thức. - Tìm hiểu bối cảnh XH, hoàn cảnh sáng tác + GV : Ngoài những yêu cầu đọc thơ để có cơ sở cảm nhận các tầng lớp nội dung như tìm hiểu xuất xứ, hoàn cảnh sáng và ý nghĩa của truyện. tác, tác giả…, đọc truyện cần đạt những - Đọc kĩ truyện, nắm vững cốt truyện và có yêu cầu riêng nào? Nêu và phân tích một thể tóm tắt nội dung truyện. ví dụ? - Phân tích diễn biến của cốt truyện thông qua kết cấu, bố cục, cách kể, ngôi kể. - Phân tích nhân vật, phân tích tình huống truyện và ý nghĩa của tình huống đối với + HS: Trao đổi, trả lời. GV định hướng. việc khắc họa chủ đề của truyện. - Khái quát chủ đề tư tưởng của truyện. - Tìm hiểu và phân tích giá trị nghệ thuật của truyện. - Đánh giá toàn bộ tác phẩm.
  6. * GHI NHỚ (SGK) + HS: Đọc Ghi nhớ. V. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI – BÀI MỚI: 1. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI : - Đặc trưng, các thể loại của thơ, cách đọc thơ. - Đặc trưng, các thể loại của truyện, cách đọc truyện. 2. BÀI MỚI: Chuẩn bị cho tiết trả bài viết số 2: Lập dàn ý cho đề bài viết số 2.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản