Một số từ chuyên ngành

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
103
lượt xem
42
download

Một số từ chuyên ngành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SLR: chữ viết tắt của Single Lens Reflex mà ở Việt nam nó được biết đến với tên gọi phổ thông là "Máy ảnh Cơ" dùng để chụp phim với ống kính có thể thay đổi được. dCam: thuật ngữ mới được sử dụng gần đây trong các tạp chí nhiếp ảnh nhằm chỉ định loại máy "Digital Compact Camera" sử dụng kỹ thuật số để ghi hình ảnh thay cho phim thông thường. Ta có thể hiểu dCam tương đương với "Compact" của máy chụp phim. BCam: tên viết tắt của "Bridge Digital Camera" do cấu tạo của ống...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số từ chuyên ngành

  1. M ts t chuyên ngành SLR: ch vi t t t c a Single Lens Reflex mà Vi t nam nó ư c bi t n v i tên g i ph thông là "Máy nh Cơ" dùng ch p phim v i ng kính có th thay i ư c. dCam: thu t ng m i ư c s d ng g n ây trong các t p chí nhi p nh nh m ch nh lo i máy "Digital Compact Camera" s d ng k thu t s ghi hình nh thay cho phim thông thư ng. Ta có th hi u dCam tương ương v i "Compact" c a máy ch p phim. BCam: tên vi t t t c a "Bridge Digital Camera" do c u t o c a ng kính zoom dài có hình dáng gi ng như m t chi c "c u" nh v y. ây là dòng máy nh k thu t s cao c p hơn dòng dCam nh vào c u t o c a ng kính g n v i máy nh cơ SLR. dSLR: tên vi t t t c a "Digital Single Lens Reflex" hay còn g i là "Máy nh cơ k thu t s ". Dòng máy nh này s d ng nh ng k thu t cơ h c tương ương v i máy nh cơ SLR i m duy nh t khác bi t là h th ng x lý hình nh s r t ph c t p thay th cho phim c i n. ==== Hoá ra ch B là " cái c u " y ! , Bây gi m y th ng như Sony T7 hay Casio EX Z750 ( theo nh nghĩa là D cam ) nhưng nh n zoom m t cái nó cũng thò ra cái ng kính dài như cái "c u" cho nên phân bi t ki u này e không n . C g i là 3 dòng digital : 1- C nh ( T7 , EZ 40 , 55, 750 ..)
  2. 2- C trung ( Nikon coolpix 5400 , 5800 ) 3- C l n ( DSLR ) như Canon 20D , Nikon D70S , Fuji S3 Pro L y nét - ch đ màu dangngockhanh vi t: 1. Căn nét t ng (AF) : Em t ch này căn nét vào cái t bên dư i b c tư ng và chi c èn phía trên thì ư c nhưng khi căn nét vào chính g a b c tư ng thi ng kính c ch y i ch y l i không th nào mà căn nét ư c (chú ý : b c tư ng màu xanh nh t). Bác di n t th này hơi chung chung. Vì canh AF nó ph thu c vào nhi u y u t , nh t là i u ki n ánh sáng. N u ánh sáng y u và tương ph n th p thì cái máy nó b "trư t pa tanh" là thư ng thôi. Nhi u trư ng h p bác v n ph i bu c canh nét b ng tay vì AF không ho t ng ư c. Trích d n: 2. Trong AF - area mode : có 2 cách ó là Single Area AF và Center Focus Area. Luc nào thì dùng 1 trong hai cách ó ? Cái này ph i ch bác NTL thôi, t không bi t m y cái này. Trích d n: 3. Mettering : 3D, Center và Spot : Các anh chi cho em bi t cách dùng c a 3 phương pháp này nhé. 3D là ki u o matrix c i ti n. Thông thư ng n u không ph i trong m t s trư ng h p c bi t (như ngư c sáng nghiêm tr ng ch ng h n) thì cách o matrix c a Nikon có ti ng là vô cùng t t. Theo t , ban u dùng matrix cho ti n, cũng làm quen v i máy và dành th i gian t p trung tìm hi u
  3. nh ng cái khác. Sau này khi b n mu n tìm hi u sâu thì nghiên c u dùng spot. Cái center weight n u ã có spot thì có th b qua. Trích d n: 4. Color Mode : Mình s t ch nào thì t t trong 3 modes ó là I sRGB, II AdobeRGB và III sRGB. Hi n t i em dang t ch II AdobeRGB. Sao cái s 1 và 3 l i gi ng nhau nh ? Th c ra v n này cũng ph c t p n u b n tìm hi u sâu. Cái này g i là các không gian màu s c. Nói nôm na thì AdobeRGB có nhi u màu hơn Adobe sRGB. Adobe RGB là không gian g n v i không gian dùng trong in n (máy in nh) còn Adobe sRGB là chu n c a Internet (xem nh trên web). Tuy nhiên, s khác bi t b ng m t thư ng không cao l m âu, n u b n không th c s yêu c u cao (ki u như làm h a) thì th c ra b n dùng cái nào cũng ư c. N u b n th c s quan tâm thì b n còn ph i chú ý khi dùng các ph n m m ch nh s a nh cũng như khi in n n a. 2. Trong AF - area mode : có 2 cách ó là Single Area AF và Center Focus Area. Luc nào thì dùng 1 trong hai cách ó ? Tr l i: trong tài li u hư ng d n s d ng c a Nikon D100 có x p lo i các mode canh nét như sau: Focus Mode: - S: Single-servo AF (dùng cho các ch th tĩnh nói chung) - C: Continuousservo AF (dùng cho các ch th ng)
  4. - M: Manual (dùng trong trư ng h p ánh sáng y u, thi u tương ph n có th dùng AF) AF-Area Mode: - Single-area AF: máy nh s canh nét vào i m AF mà em l a ch n - Dynamic-area AF: máy nh s ch ng thay i i m AF tuỳ theo chuy n ng c a ch th Closest Subject Priority (Dynamic Area AF): v i ch này máy nh s hoàn toàn n m quy n ch ng tr ng vi c canh nét vào ch th g n máy nh nh t. Thông thư ng em nên ch n "Single-area AF" v i ch này. 3. Mettering : 3D, Center và Spot : Các anh chi cho em bi t cách dùng c a 3 phương pháp này nhé. Tr l i: NTL b sung thêm ý c a bác A.E: o sáng trung tâm "Center" cho phép l y k t qu "trung bình" c a vùng nh n m trong vòng tròn o sáng trung tâm tuỳ theo l a ch n c a ngư i ch p. Nó cho k t qu ít "chính xác" hơn "Spot" nhưng cũng nguy hi m hơn vì Spot òi h i kinh nghi m r t cao. dangngockhanh vi t: 4. Color Mode : Mình s t ch nào thì t t trong 3 modes ó là I sRGB, II AdobeRGB và III sRGB. Hi n t i em dang t ch II AdobeRGB. Tr l i: t i trang 60 em có th tìm th y các thông tin c n thi t sau: - I (sRGB) (default): dùng cho th lo i nh chân dung ư c in ra tr c ti p sau khi ch p không qua ch nh s a
  5. - II (Adobe RGB): có gam m u "gamut" r ng nh t, dùng cho nh s ư c ch nh s a trư c khi in - III (sRGB): dùng cho nh phong c nh in ra tr c ti p sau khi ch p Nói chung "sRGB" thư ng dùng cho nh thông d ng, "Adobe RGB" dùng cho nh ngh thu t hay nh có òi h i ch t lư ng cao. Alter_Ego vi t: Sao cái s 1 và 3 l i gi ng nhau nh ? --> S khác nhau c a hai sRGB này n m trong tương ph n c a nh: nh chân dung có tương ph n nh , nh phong c nh có tương ph n cao và m u s c r c r hơn
Đồng bộ tài khoản