Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Một số từ tiếng Anh trong chuyên ngành kế toán

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 6 trang

4
3.099
lượt xem
769
download

Accounting entry: ---- bút toán Accrued expenses ---- Chi phí phải trả Accumulated: ---- lũy kế Advance clearing transaction: ---- quyết toán tạm ứng (???) Advanced payments to suppliers ---- Trả trước ngưòi bán Advances to

Đồng bộ tài khoản