MS Access: Tạo các báo cáo đơn giản

Chia sẻ: tokpokimm

Trong chương trước, bạn đã làm quen những vấn đề cơ bản về in ấn trong Access. Ở chương này bạn sẽ xây dựng dựa trên những kiến thức về tạo một báo cáo thực sự. Theo nghĩa đơn giản nhất, một báo cáo là một dữ liệu in ra đã được định dạng. Sử dụng Reports, bạn có thể lựa chọn các trường bạn muốn Access in ra cũng như các dạng thức của chúng.

Nội dung Text: MS Access: Tạo các báo cáo đơn giản

MS Access:

Tạo các báo cáo đơn

giản
Trong chương trước, bạn đã làm quen những vấn đề cơ

bản về in ấn trong Access. Ở chương này bạn sẽ xây dựng

dựa trên những kiến thức về tạo một báo cáo thực

sự. Theo nghĩa đơn giản nhất, một báo cáo là một dữ liệu in

ra đã được định dạng. Sử dụng Reports, bạn có thể lựa chọn

các trường bạn muốn Access in ra cũng như các dạng thức

của chúng.Kết thúc chương này, bạn sẽ nắm được những nội dung sau:

 Thế nào là một báo cáo?

 Cách tạo các báo cáo

 Làm thế nào để bắt đầu Report Wizards

 Các loại báo cáo bạn có thể tạo với Report Wizards

 Cách tạo một báo cáo dạng bảng đơn giản

 Cách tạo các nhãn
Bài 30: Thế nào là một báo cáo (Report)?

Một báo cáo Access khác với một dữ liệu in đơn giản là nội

dung của bảng. Khi tạo một báo cáo, bạn cũng có thể thêm

các header (đầu trang), footer (chân trang), subtotal và các

tính năng đặc biệt khác làm nổi bật hình thức của dữ liệu trên

trang in. Sử dụng một report, bạn có thể hoàn thành việc điều

chỉnh trên cách thông tin xuất hiện.Nhiều chương trình cơ sở dữ liệu bao gồm báo cáo đặc biệt

được thiết kế để thực hiện quá trình tạo các report nhanh và

dễ dàng hơn. Cũng không ngoại lệ, Access bao gồm một báo

cáo được xây dựng sẵn mà bạn có thể sử dụng để thiết kế các

báo cáo và tùy chỉnh nội dung của chúng.Khi tạo báo cáo đơn giản được viết theo yêu cầu, bạn sẽ hiểu

rõ các thành phần Report Wizard. Ở chương này, bạn sẽ học

cách sử dụng Report Wizard. Làm thế nào để sử dụng báo
cáo đã được xây dựng sẵn (nội dung này được đề cập đầy đủ

ở chương 14 “Tạo các Reports phức tạp”).Trong Access, các báo cáo chỉ là một phần khác của cơ sở

dữ liệu. Nếu để ý ở cửa sổ Database, bạn sẽ thấy có một nút

Reports. Chọn tab này để hiển thị các báo cáo được lưu trữ

với cơ sở dữ liệu của bạn. Với các đối tượng cơ sở dữ liệu

khác, bạn có thể sao chép, đổi tên và xóa các báo cáo một

cách dễ dàng. Chính xác như thế nào thì các thao tác này đã

được đề cập ở Chương 3 “Tùy biến các thành phần”
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản