MS Access - Tạo Reports (báo cáo)

Chia sẻ: Nhan Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
353
lượt xem
168
download

MS Access - Tạo Reports (báo cáo)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Reports (báo cáo) là một cách thức để xem và phân tích một số lượng lớn dữ liệu. Bạn có thể sử dụng Report Wizard hay tạo một báo cáo tùy ý mà bạn cần.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MS Access - Tạo Reports (báo cáo)

  1. MS Access - Tạo Reports (báo cáo) Quản Trị Mạng - Reports (báo cáo) là một cách thức để xem và phân tích một số lượng lớn dữ liệu. Bạn có thể sử dụng Report Wizard hay tạo một báo cáo tùy ý mà bạn cần. Report Views Reports có thể được hiển thị theo 4 chế độ sau: Chế độ Design View cung cấp cho bạn với cấu trúc của báo Design cáo. Bạn có thể thêm, chỉnh sửa hay xóa các thành phần View của report. Nhưng bạn không thể thao tác dữ liệu trong nhiều bảng được kết hợp với báo cáo. Report Report View cho phép bạn xem dữ liệu từ bảng nhưng View không thay đổi cách bố trí của báo cáo. Layout Chế độ này cho phép bạn xem dữ liệu từ bảng và có thể View thêm, chỉnh sửa, xóa các thành phần của báo cáo. Print Print Preview cho phép bạn xem báo cáo sẽ trông như thế Preview nào khi được in ra. Để thay đổi chế độ xem báo cáo: - Kích vào nút View trên tab Home Tạo một Report
  2. Để tạo một báo cáo trắng: - Kích nút Blank Report trên tab Create - Kích nút Add Existing Fields - Từ danh sách các trường, kích và kéo các trường lên báo cáo Report Wizard Để tạo một báo cáo sử dụng Report Wizard: - Trên tab Create, kích nút Report Wizard - Chọn Tables/Queries mà bạn muốn có trên báo cáo
  3. - Chọn các trường bạn muốn cho lên báo cáo rồi ấn nút > (nếu bạn chọn từng trường) hoặc ấn nút >> (nếu bạn chọn tất cả các trường). - Kích Next - Chọn sắp xếp theo thứ tự cho báo cáo - Kích Next
  4. - Chọn cách bố trí (Layout) và định hướng quay ngang hay dọc (Orientation) cho báo cáo - Sau đó kích Next
  5. - Chọn kiểu cho báo cáo - Kích Next - Tạo một tiêu đề cho báo cáo - Chọn cách bạn muốn mở báo cáo để xem (Preview the report) hoặc chỉnh sửa báo cáo (Modify the report’s design) - Kích Finish
  6. Trường tính toán Bạn có thể tạo các báo cáo mà trong đó có cả trường tính toán. Những báo cáo này sẽ hiển thị thông tin mà bạn muốn với một phép toán số học. Để thêm một trường tính toán vào báo cáo: - Mở Report bạn muốn tạo thêm trường tính toán - Kích nút View - Kích Design View - Kích tab Design - Kích nút Text Box - Kích vào phần trên báo cáo, nơi bạn muốn định vị textbox - Kích nút Property Sheet
  7. - Kích tab Data - Kích vào nút phía bên phải của Control Source có ký hiệu ba chấm - Chèn thêm các trường bạn muốn có trong tính toán - Kích OK.
  8.  
Đồng bộ tài khoản