MS Word - Bài 12: Thiết kế Forms-Tạo Macros

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
119
lượt xem
48
download

MS Word - Bài 12: Thiết kế Forms-Tạo Macros

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Macros là các tính năng tiên tiến, có thể làm tăng tốc độ hiệu chỉnh hay định dạng mà bạn có thể thực thi thường xuyên trong một tài liệu Word. Chúng ghi lại chuỗi các lựa chọn mà bạn chọn để cho một loạt các hành động có thể được hoàn thành trong một bước. Ghi một Macro Để ghi một Macro: • Kích tab View trên vùng Ribbon • Kích vào mũi tên phía dưới Macros • Chọn Record Macro, hộp thoại xuất hiện như sau: • Nhập tên (không chứa dấu cách) • Kích vào nơi bạn muốn gán...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MS Word - Bài 12: Thiết kế Forms-Tạo Macros

 1. MS Word - Bài 12: Thiết kế Forms-Tạo Macros
 2. Macros là các tính năng tiên tiến, có thể làm tăng tốc độ hiệu chỉnh hay định dạng mà bạn có thể thực thi thường xuyên trong một tài liệu Word. Chúng ghi lại chuỗi các lựa chọn mà bạn chọn để cho một loạt các hành động có thể được hoàn thành trong một bước. Ghi một Macro Để ghi một Macro: • Kích tab View trên vùng Ribbon • Kích vào mũi tên phía dưới Macros • Chọn Record Macro, hộp thoại xuất hiện như sau: • Nhập tên (không chứa dấu cách) • Kích vào nơi bạn muốn gán cho một nút (trên Quick Access Toolbar) hay bàn phím (chuỗi các phím)
 3. • Để gán Macro cho một nút trên Quick Access Toolbar: - Kích Button - Dưới Customize Quick Access Toolbar, lựa chọn tài liệu mà bạn muốn Macro có sẵn. - Dưới lệnh chọn: Kích Macro mà bạn đang ghi - Kích Add - Kích OK để bắt đầu ghi Macro - Thực thi các hành động bạn muốn được ghi trong Macro - Kích Macros - Kích vào Stop Recording Macros • Để gán một nút Macro cho một phím tắt: - Ở hôp thoại Record Macro, kích Keyboard - Trong hộp Press New Shortcut Key, nhập phím tắt mà bạn muốn gán cho nút Macro và kích Assign
 4. - Kích Close để bắt đầu ghi Macro - Thực thi các hành động bạn muốn được ghi trong Macro - Kích Macros - Kích Stop Recording Macros Chạy Macro Chạy một Macro phụ thuộc vào nơi nó được thêm vào Quick Access Toolbar hay nếu nó được gán là một phím tắt. • Để chạy một Macro từ Quick Access Toolbar, kích vào biểu tượng Macro • Để chạy một Macro từ phím tắt, chỉ cần ấn các phím mà bạn đã lập trình để chạy Macro.
 5. Forms cho phép bạn điều khiển giao diện của màn hình nhập dữ liệu và các báo cáo được tạo ra. Form Views Có 3 cách để xem Forms trong Access: Cho phép bạn thiết kế Form bao gồm header, footer và Design các chi tiết trong Form. Bạn cũng có thể thêm hình ảnh và View các điều khiển xuất hiện trên Form. Đây là một trang động cho phép người dùng nhập và Form chỉnh sửa dữ liệu hoặc điều chỉnh dữ liệu trong một lĩnh View vực. Layout Cách xem này cho phép bạn thiết kế Form và thao tác dữ View liệu. Tạo form Bạn có thể tạo một Form từ một bảng hay một truy vấn. Để tạo một Form: - Kích tab Create - Kích nút Form Design - Kích tab Format - Kích vào nút Add Existing Fields - Trong hộp Field List phía bên phải, kích và kéo các trường bạn muốn lên Form
 6. - Để thay đổi màu sắc và font, kích nút Property Sheet trên tab Arrange
 7. Chỉnh sửa các thuộc tính trong hộp thoại Property Sheet - Chọn Section bạn muốn chỉnh sửa - Chọn thuộc tính bạn muốn chỉnh sửa Để xem trước Form: - Kích nút Views trên tab Home - Kích nút Form View
 8. Form Wizard Bạn có thể tạo Form với sự trợ giúp từ Form Wizard. Để sử dụng Form Wizard: - Trên tab Create, kích vào mũi tên xuống chỗ More Forms - Kích Form Wizard. - Chọn Tables/Queries mà bạn muốn có trên Form - Chọn các trường bạn muốn cho lên Forms
 9. - Kích Next. - Chọn cách bố trí cho form - Kích Next.
 10. - Chọn kiểu - Kích Next.
 11. - Tạo tiêu đề cho Form - Chọn nơi bạn muốn để mở Form hay chỉnh sửa thiết kế Form. - Kích Finish.
Đồng bộ tài khoản