MS Word - Tạo số thứ tự tự động

Chia sẻ: Lang Huyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
257
lượt xem
93
download

MS Word - Tạo số thứ tự tự động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Số thứ tự tự động cho phép bạn định dạng và tổ chức văn bản với các số, các bullet (dấu chấm tròn), hay một đường viền. Bulleted and Numbered Các danh sách Bullet có các dấu chấn tròn, danh sách các Number có các số và danh sách các Ountline là sự phối hợp giữa các số và các chữ cái phụ thuộc vào sự tổ chức của danh sách. Để thêm một thứ tự tự động vào văn bản có sẵn: • Lựa chọn văn bản bạn muốn để tạo một thứ tự tự động • Trong nhóm Paragraph...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MS Word - Tạo số thứ tự tự động

  1. MS Word - Tạo số thứ tự tự động Số thứ tự tự động cho phép bạn định dạng và tổ chức văn bản với các số, các bullet (dấu chấm tròn), hay một đường viền. Bulleted and Numbered Các danh sách Bullet có các dấu chấn tròn, danh sách các Number có các số và danh sách các Ountline là sự phối hợp giữa các số và các chữ cái phụ thuộc vào sự tổ chức của danh sách. Để thêm một thứ tự tự động vào văn bản có sẵn: • Lựa chọn văn bản bạn muốn để tạo một thứ tự tự động • Trong nhóm Paragraph trên tab Home, kích vào nút danh sách Bulleted hoặc Numbered
  2. Để tạo một thứ tự tự động mới: • Đặt con trỏ vào nơi bạn muốn chèn thứ tự tự động trong tài liệu • Kích nút danh sách Bulleted hoặc Numbered • Rồi nhập nội dung bình thường Số thứ tự tự động lồng Số thứ tự tự động lồng là danh sách có một vài cấp độ. Để tạo một thứ tự tự động lồng: • Tạo thứ tự tự động của bạn theo sự hướng dẫn phía trên • Kích nút Increase Indent hay Decrease Indent Định dạng danh sách thứ tự tự động Hình ảnh chấm tròn và số có thể được thay đổi bằng cách sử dụng hộp thoại Bullets or Numbering. • Lựa chọn toàn bộ thứ tự tự động để thay đổi tất cả các dấu chấm tròn hay số, hoặc đặt con trỏ lên một dòng trong danh sách thứ tự tự động để thay đổi một Bullet • Kích phải chuột • Kích vào mũi tên bên cạnh danh sách Bulleter hay Numbered và chọn một Bullet hay Numbering khác.
  3. MS Word - Bài 16: References and Citations Word 2007 cung cấp một số công cụ rất tuyệt cho việc trích dẫn các nguồn, tạo thư mục và quản lý các nguồn. Bước đầu tiên để tạo một danh sách tham chiếu và trích dẫn trong một tài liệu là chọn kiểu thích hợp mà bạn sẽ sử dụng để định dạng các trích dẫn và tham chiếu. Style Để chọn một kiểu xuất bản: • Kích tab References trên nhóm Ribbon • Kích vào hộp danh sách bên cạnh Style trong nhóm Citations và Bibliograpy • Chọn kiểu thích hợp. Citation (trích dẫn) Để chèn một trích dẫn trong phần văn bản của tài liệu
  4. • Kích tab References trên nhóm Ribbon • Kích nút Insert Citation trên nhóm Citations & Bibliography • Nếu đây là một nguồn mới, kích Add New Source • Nếu bạn đã có một nguồn, nó sẽ có trong danh sách và bạn chỉ cần kích chọn nó. • Nếu bạn đang tạo một New Source, chọn Type of source (như book, article, ..) • Hoàn thành form Create Source • Nếu bạn cần thêm các thông tin, chỉ cần tích vào hộp chọn Show All Bibliography Fields • Kích OK Placeholder (Trình giữ chỗ) Trình giữ chỗ có thể được sử dụng khi có một tham chiếu tới trích dẫn, nhưng không có tất cả các thông tin trên nguồn. Để chèn một Placeholder: • Kích Insert Citation • Kích Add New Placeholder
  5. Quản lý nguồn Mỗi một lần hoàn thành một tài liệu nào đó, có thể bạn cần thêm hoặc xóa các nguồn, chỉnh sửa các nguồn có sẵn hay hoàn thành thông tin cho Placeholders. Để quản lý nguồn: • Kích tab References trên Ribbon • Kích nút Manage Sources trên nhóm Citation & Bibliography • Từ menu này, bạn có thể Thêm, Xóa và Chỉnh sửa nguồn (chú ý, bạn có thể xem trước nguồn trong vùng phía dưới của cửa sổ. Bibliography Để thêm một Bibliography vào tài liệu: • Đặt con trò vào tài liệu nơi bạn muốn thêm thư mục
  6. • Kích tab References trên Ribbon • Kích nút Bibliography trên nhóm Citations & Bibliography • Chọn Insert Built-in Bibliography/Words Cited hoặc Insert Bibliography Chèn chú thích cuối trang Để chèn chú thích cuối trang: • Kích tab References trên vùng Ribbon • Kích Insert Footnote (hoặc Insert Endnote) • Bắt đầu gõ chú thích.
  7. MS Word - Bài 17: Công cụ Track Changes Track Changes là một tính năng đặc biệt của Word, cho phép bạn thấy những thay đổi được thực hiện cho một tài liệu. Các công cụ Track Changes đều có trong tab Reviewing trên vùng Ribbon. Bắt đầu sử dụng Track changes Để theo dõi những thay đổi bạn sẽ áp dụng cho tài liệu, bạn phải kích vào biểu tượng Track Changes (hoặc ấn tổ hợp phím Ctr+Shift+E) Bắt đầu công cụ Tracking Changes:
  8. • Kích tab Review trên Ribbon • Kích Track Changes • Thực hiện các thay đổi cho tài liệu của bạn và ngay lập tức bạn có thể nhìn thấy những thay đổi vừa thực hiện. Xem tài liệu Có 4 cách để xem một tài liệu sau khi bạn thay đổi: • Final Showing Markup: Đây là cách xem tài liệu với những thay đổi được hiển thị • Final: Cách này cho thấy các tài liệu được thay đổi mà không hiển thị những thay đổi • Original Showing Markup: Cho thấy tài liệu gốc cùng với những thay đổi được hiển thị • Original: Cho thấy tài liệu gốc mà không có bất kỳ thay đổi nào. Để thay đổi cách xem tài liệu, kích lựa chọn thích hợp trong nhóm Tracking của tab Review trên Ribbon. Tính năng Show Markup cho phép bạn xem các mục khác nhau (như comments, formating, …) và chọn xem các ý kiến của các tác giả khác nhau.
  9. Chấp nhận hoặc loại bỏ các thay đổi Khi bạn xem các thay đổi trong một tài liệu, bạn có thể chọn để chấp nhận hoặc không chấp nhận các thay đổi. Điều này cho phép bạn xem xét lại tài liệu bằng cách những thay đổi nào có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận. Comments Biểu tượng New Comment cũng cho phép bạn thêm các chú thích vào tài liệu. Để thêm một chú thích mới, chỉ cần đặt con trỏ vào nơi bạn muốn thêm chú thích và kích vào New Comment  
Đồng bộ tài khoản