Múa với bạn Tây Nguyên - Lý cây bông

Chia sẻ: lgg330

- Trẻ nhớ được tên bài hát là: "Múa với bạn Tây Nguyên" của nhạc sĩ Mộng Lân, nhớ được vận động, hát thuộc chính xác bài hát, hát nhịp nhàng theo nhạc. - Trẻ nhớ được tên bài hát đã nghe "Lý cây bông" của dân ca Nam Bộ. - Trẻ nhớ được vận động cơ bản bài "Múa với bạn Tây Nguyên". II. Chuẩn bị: - Đàn máy băng casset. - Các loại nhạc cụ: Phách tre, trống lắc, gáo dừa....

Nội dung Text: Múa với bạn Tây Nguyên - Lý cây bông

GIÁO ÁN ÂM NHẠC
Dạy hát: Múa với bạn Tây Nguyên
Nghe hát: Lý cây bông.
Vận động theo nhạc: Múa minh họa.
Trò chơi âm nhạc: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng.

TIẾT 1

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ nhớ được tên bài hát là: "Múa với bạn Tây Nguyên" của nhạc sĩ
Mộng Lân, nhớ được vận động, hát thuộc chính xác bài hát, hát nhịp nhàng
theo nhạc.
- Trẻ nhớ được tên bài hát đã nghe "Lý cây bông" của dân ca Nam Bộ.
- Trẻ nhớ được vận động cơ bản bài "Múa với bạn Tây Nguyên".

II. Chuẩn bị:

- Đàn máy băng casset.
- Các loại nhạc cụ: Phách tre, trống lắc, gáo dừa....

III. Hướng dẫn:


Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ

1. Ổn định giới thiệu:
- Cho trẻ xem tranh vẽ các bạn - Trẻ quan sát tranh.
miền núi đang múa hát bên nhau và
giới thiệu: Trong những ngày hội vui
các bạn nhỏ gần xa cùng nhau về vui
múa hát. Bây giờ các con hãy lắng
nghe các bạn đã cùng ca múa với
nhau ở đâu qua bài hát "Múa với bạn
Tây Nguyên" của nhạc sĩ Mộng Lân.

2. Tiến hành: - Trẻ chú ý nghe cô hát.
a. Dạy hát:
- Lần 1: hát + đàn.
- Lần 2: Cô hát + cử chỉ điệu bộ + - "Múa với bạn Tây Nguyên" của
đàn. nhạc sĩ Mộng Lân.
- Đàm thoại: - Bài hát này vui, có các bạn múa
• Cô vừa hát cho các con nghe hát...
bài gì? Của nhạc sĩ nào?
• Các con thấy bài hát này như
thế nào? (về nhịp điệu, về nội dung).
• Còn cô cô thấy nhịp điệu của
bài hát này nhanh, vui tươi. Về nội - Dạ muốn.
dung thì nói về ngày hội của người
Tây Nguyên. Các bạn nhỏ khắp nơi
về cầm hoa, cầm cờ, múa hát bên cây - Trẻ hát theo yêu cầu của cô (cả lớp,
đàn truyền thống đó là đàn Tơ rưng. tổ, nhóm, cá nhân).
• Vậy các bé lớp mình có
muốn cùng với cô hát bài hát " Múa - Con sẽ vỗ tay theo tiết tấu chậm,
với bạn Tây Nguyên" không? theo nhịp, theo phách, theo tiết tấu
- Lần 3: Cô đánh nhịp cho trẻ hát. phối hợp, múa...
=> Lưu ý: Cô phải sửa sai cho trẻ - Từng tổ lên múa theo điệu múa của
về cao độ, trường độ và lời bài nhạc. từng tổ.
b. VĐTN:
- Chia làm 4 tổ. Theo các con thì
để bài hát này hay hơn, các con sẽ
làm gì?
- À, để bài hát thêm sinh động,
các con có thể vỗ tay, múa nè. Bây
giờ mỗi tổ các con tự nghĩ xem múa
như thế nào cho hay nè, sau đó cô sẽ
mời từng tổ lên biểu diễn điệu múa
của mình nha.
- Còn cô cô sẽ múa:
- ĐT1: Tay em... vàng ->
• Nam: Hai tay chống hông,
bước 4 bước liền nhau sang trái kết
hợp với nhún chân bắt đầu từ chân
trái.
• Nữ: Hai tay dang sang hai - Trẻ thực hiện cùng cô.
bên, bước 4 bước liền nhau sang trái
bắt đầu từ chân trái kết hợp nhún
chân theo nhịp bài hát.
- ĐT2: Múa hát... vang vang ->
• Nam: chân trái chống gót trái
lên phía trước, kết hợp vỗ tay theo
nhịp rồi đổi bên, mỗi bên 2 lần. - Trẻ chú ý nghe hát.
• Nữ: Tay trái cao, tay phải
thấp cuộn cổ tay kết hợp nhún trên - Bài hát vui có nhiều hoa lạ.
hai chân theo nhịp bài hát rồi đổi bên,
mỗi bên 2 lần.
- ĐT3: Vui bên ... lưu luyến ->
• Nam + Nữ: Nắm tay nhau
cùng đôi một, đổi chổ cho nhau. Đi
kết hợp với nhún chân 2 vòng liền. - Trẻ thích thú khi chơi.
- ĐT4: Hôm nay... ngoan ->
Giống ĐT2.
=> Sau mỗi lần hát múa cô đều
sửa sai cho trẻ về cao độ, trường độ
cũng như các thế vận động của bài
hát.
c.Nghe hát:
- Cho trẻ kể một số loại hoa ở
trong trường và giới thiệu: Cô cũng
có một bài hát nói về một số loại hoa
đó là bài "Lý cây bông" một trong
những làn điệu dân ca Nam Bộ.
- Lần 1: Cô hát + đàn.
- Đàm thoại:
• Các con thấy lời bài hát này
thế nào (về nhịp điệu, về nội dung)
• Bài hát vui tươi nhanh, bài
hát như là lời đoán đố có bao nhiêu
bông của các bạn ở Nam Bộ.
- Lần 2: Cô mở máy + múa minh
họa.
d. TCÂN:
-Trò chơi "Thỏ nghe hát nhảy
vào chuồng".
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách
chơi, luật chơi, nhắc các bé chú ý
lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu.
- Cho bé chơi 4-5 lần, sau mỗi
lần chơi đều nhận xét, tuyên dương
cháu nào đoán đúng.

3. Kết thúc:
- Nhận xét, tuyên dương.


TIẾT 2

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ trả lời được tên bài hát, tên nhạc sĩ, hát thuộc bài hát, hát đúng, nhịp
nhàng theo nhạc.
- Trẻ vận động nhịp nhàng theo nhạc, mạnh dạn lên biểu diễn.
- Trẻ nhận ra được bài hát đã nghe (hát cùng cô nếu trẻ thuộc).

II. Chuẩn bị:

- Như tiết 1.

III. Hướng dẫn:
Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ

1. Ổn định giới thiệu:
- Cô đàn một đoạn của bài hát và
cho trẻ đoán tên giai điệu của bài hát
là gì?
- Cô vừa đàn cho các con nghe bài
- Hôm nay cô sẽ cùng các con sẽ
hát "Múa với các bạn Tây Nguyên"
học thuộc để hát múa thật hay bài hát
của nhạc sĩ Mộng Lân.
này nhé.
2. Tiến hành:
a. Dạy hát + VĐTN:
- Trẻ hát múa theo yêu cầu của cô.
- Lần 1: Cả lớp (2-3 lần) + Đàn.
- Lần 2: Nhóm bạn gái + VĐTN +
Đàn.
- Lần 3: Nhóm bạn trai + VĐTN
+ Đàn.
- Trẻ chơi.
- Lần 4: Từng đôi một hát múa +
Đàn.
b. TCÂN:
- Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng.
- Cô hỏi lại trẻ cách chơi, luật
- Bài hát " Lý chiều chiều" của làn
chơi.
điệu dân ca Nam Bộ.
- Cho trẻ chơi 4-5 lần, cô nhận xét
- Trẻ chú ý nghe cô hát.
sau mỗi lần chơi.
- Hỏi lại trẻ tên trò chơi.
c. Nghe hát:
- Cô xướng âm "la" cho trẻ đoán
tên giai điệu của bài hát đó là gì và
của dân ca nào?
- Lần 1: Cô hát + Đàn.
=> Đàm thoại nội dung: Bài hát
này như là các bạn đang hát đố với
nhau xem có tất cả bao nhiêu bông
hoa.
- Lần 2: Cô mở máy + gõ phách
tre (trẻ có thể hát cùng cô).

3. Kết thúc:
- Nhận xét, tuyên dương.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản