Mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội

Chia sẻ: saoly_92

*Mục tiêu - Mục tiêu chung: Độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân. - Mục tiêu cụ thể: + Về chính trị: Chế độ chính trị mà chúng ta xây

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản