Mỹ thuật 6 - Vẽ Trang Trí Chép hoạ tiết trang trí dân tộc

Chia sẻ: siemens1209

HS tìm hiểu khái niệm họa tiết, đường nét, bố cục màu sắc, nắm được đặc điểm của hoạ tiết trang trí dân tộc, biết cách chép hoạ tiết. - Kĩ năng: HS chép được một số hoạ tiết dân tộc. - Giáo dục: HS cảm thụ được vẻ đẹp độc đáo của các hoạ tiết dân tộc, có ý nghĩa giữ gìn nét độc đáo của hoạ tiết dân tộc và trên cơ sở đó có thể sáng tạo.

Nội dung Text: Mỹ thuật 6 - Vẽ Trang Trí Chép hoạ tiết trang trí dân tộc

 

  1. Tiết 1 - Vẽ Trang Trí Chép hoạ tiết trang trí dân tộc I/ Mục tiêu bài học: - Kiến thức: HS tìm hiểu khái niệm họa tiết, đường nét, bố cục màu sắc, nắm được đặc điểm của hoạ tiết trang trí dân tộc, biết cách chép hoạ tiết. - Kĩ năng: HS chép được một số hoạ tiết dân tộc. - Giáo dục: HS cảm thụ được vẻ đẹp độc đáo của các hoạ tiết dân tộc, có ý nghĩa giữ gìn nét độc đáo của hoạ tiết dân tộc và trên cơ sở đó có thể sáng tạo. II/ Chuẩn bị: - Tranh trong bộ ĐDDH lớp 6 minh hoạ các hoạ tiết dân tộc tranh minh hoạ trống đồng. - Học sinh chuẩn bị đủ giấy, vở, bút chì, tẩy. III/ Phương pháp: Kết hợp các phương pháp giảng dạy: Trực quan, gợi mở, nhóm làm việc, giảng giải.
  2. IV/ Tiến trình dạy - học: HĐ Hoạt động của Thời Hoạt động của giáo viên Minh họa học sinh gian Hoạt HDHS quan sát nhận xét đặc điểm - Quan sát minh động của hoạ tiết dân tộc. hoạ theo hướng 1 - GV nêu vấn đề: Các loại dẫn của GV (10’) Các hình này được trang trí bằng Họa tiết - Xem 7 minh hình vẽ gì? trang trí hoạ hoạ tiết dân - GV giới thiệu với HS các nét kỉ hà tộc trong SGK.  hình kỉ hà. - HS nêu khái niệm hoạ tiết, - Khái niệm hoạ tiết "là" hình vẽ đặc điểm đường hoa, lá, kỉ hà, … cách điệu đơn giản. nét bố cục, màu - GV cho HS ghi đặc điểm hoạ tiết: sắc. 1. Nội dung - HS so sánh 2. Đường nét được sự giống
  3. 3. Bố cục nhau (tương 4. Màu sắc đối) giữa hoạ tiết dân tộc và hoa, lá, … trang trí khác. Hoạt Hướng dẫn học sinh cách vẽ: GV vẽ - HS nêu cách động - GV cho HS quan sát cách vẽ trên trên bảng vẽ qua minh 2 bảng. hoạ. (6’) - GV nhấn mạnh: Chú ý đến bố cục tổng thể, không nên đi vào các nét chi tiết khi mới bắt đầu vẽ. Chia nhóm 4 hs Hoạt Hướng dẫn học sinh thực hành: 1 nhóm. Mỗi động - GV nhắc HS chú ý quan sát chung nhóm chọn 1 bố cục của họa tiết để nhìn thấy sự họa tiết để thực 3 hành chép họa (24’) cân đối, vẽ nét được nhanh, chính xác hơn. tiết.
  4. Đánh giá kết quả học tập của học 3 bài vẽ - Hs nhận xét, Hoạt sinh: của học đánh giá bài của động - GV thu 3 bài của học sinh. sinh trên bạn. Cho HS nhận xét. lớp. - Hs thử xếp thứ 4 (24’) - Nhận xét của GV tự các bài. * Dặn dò - Bài tập về nhà: - Vẽ hoàn chỉnh chi tiết họa tiết đang thực hành ở lớp. - Vẽ 1 hoạ tiết khác họa tiết em đã vẽ ở lớp. Vẽ mầu hoàn chỉnh theo ý thích của em. - Xem nội dung bài 2. Sưu tầm tranh, ảnh minh họa có ở sách, báo, lịch … có các hình ảnh về thời kì cổ đại.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản