Mỹ thuật 6 - Vẽ trang trí Trang trí hình vuông

Chia sẻ: siemens1209

Học sinh nắm sâu hơn kiến trúc về bố cục, họa tiết và màu sắc trong trang trí. - Học sinh trang trí được hình vuông cơ bản. - Bài vẽ có bố cục đẹp: Hình, mảng hợp lí, màu sắc hài hòa. - Bài học giúp các em yêu thích hơn nghệ thuật trang trí.

Nội dung Text: Mỹ thuật 6 - Vẽ trang trí Trang trí hình vuông

Tiết 18 - Vẽ trang trí

Trang trí hình vuông

I/ Mục tiêu bài học:

- Học sinh nắm sâu hơn kiến trúc về bố cục, họa tiết và màu sắc trong

trang trí.

- Học sinh trang trí được hình vuông cơ bản.

- Bài vẽ có bố cục đẹp: Hình, mảng hợp lí, màu sắc hài hòa.

- Bài học giúp các em yêu thích hơn nghệ thuật trang trí.
II/ Chuẩn bị:

1. Đồ dùng:

- Bài trang trí cơ bản và ứng dụng.

- Minh họa các bước vẽ trang trí:

- Bài trang trí hình vuông của hs.

2. Phương pháp: Trực quan, luyện tập, giảng giải, gợi mở.
III/ Tiến trình dạy - học:

HĐ Hoạt động của giáo viên Minh Hoạt động của
Thờ họa học sinh

i

gian
Hoạt Hướng dẫn học sinh quan sát, nhận - Quan sát minh hoạ.

xét - Trả lời câu hỏi.
động Bài
- Giáo viên đặt vấn đề: Em hãy cho vẽ - Tham khảo SGK
1
biết nội dung các minh họa này? hình
(9’) - Nêu n/x về:
- Giới thiệu 1 số hình vuông trang trí vuông + Bố cục

khác nhau.
+ Bố cục
- Hướng dẫn xem thêm trong SGK.
+ Họa tiết
- Nêu vấn đề: Em hãy nêu nhận xét
+ Màu sắc: theo
của em về các mảng hình, họa tiết và
mảng
cách sử dụng màu sắc ở hình vuông
- trả lời từng nội
này ?
dung.
- Gợi ý: kiến thức học ở bài các trước.
Hoạt Hướng dẫn học sinh cách vẽ: Vẽ - Nêu cách vẽ

động - Đặt vấn đề và gợi ý: Căn cứ vào nội bảng - Trình bày theo gợi

dung em vừa quan sát, em thấy phải Minh ý của giáo viên.
2
vẽ phần nào trước? hoạ 4 - HS khác nhận xét.
(5’)
- Giáo viên nhấn mạnh: Tìm họa tiết bước - Nêu được các bước
phù hợp đề tài – chủ đề mình định thể
+ Tìm và vẽ bố cục.
hiện là bước đầu tiên quan trọng. Kế
+ Tìm họa tiết, vẽ
tiếp là phác bố cục cho hình vuông
phác họa tiết.
gồm các mảng hình chính phụ khác
+ Vẽ chi tiết.
nhau.
+ Chọn màu và tô
- Vẽ minh họa 3 bố cục khác nhau để
màu.
học sinh sáng tạo hơn khi vẽ phác

hình mảng, tránh sao chép dập khuôn,


Hoạt Hướng dẫn học sinh thực hành. - Trang trí hình

động - Lưu ý với học sinh: Thực hiện bước vuông cạnh 16 cm

phác bố cục, vẽ hình mảng. Phác hình - Làm bài thực hành
3
(25’) vẽ bằng kỉ hà, tránh vẽ đậm. trên giấy A4.

- Chú ý quan sát h/s kẻ đúng kích - Không chép các bài

thước, vẽ mảng hình trước khi vẽ họa vẽ trong SGK.

tiết. Tẩy bỏ trục sau khi vẽ xong hình
Hoạt Đánh giá kết quả học tập của học sinh: - Nêu nhận xét về:

động - Gợi ý cho học sinh nhận xét về bố cách sắp xếp và hình

cục, về hình tượng trang trí họa tiết.
4 Bài

(5’) - Nhận xét và kết luận: Chú ý tổng vẽ - Chỉ ra được 1 số

thể, họa tiết, màu sắc. Nhấn mạnh đặc của điểm chưa hợp lí,

điểm họa tiết. Giáo viên cho điểm học cần thay đổi, sắp xếp

đánh giá bài. sinh lại.

- Đánh giá bài A,B,C
* Dặn dò - BTVN:

- Vẽ mầu hoàn chỉnh bài. Chú ý các mảng màu và màu các chi tiết.

- Xem nội dung bài 19. Sưu tầm tranh dân gian để chuẩn bị cho tiết học sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản