Mỹ thuật 6 - Vẽ tranh Đề tài bộ đội

Chia sẻ: siemens1209

Học sinh nắm được nội dung thể hiện về đề tài bộ dội. - Học sinh biết cách bố cục hình ảnh tái hiện được cuộc sống, chiến đấu, lao động và học tập của bộ đội. - Bài vẽ có nội dung, bố cục hợp lí, trang phục phù hợp, hình tượng sinh động, màu sắc hài hòa.

Nội dung Text: Mỹ thuật 6 - Vẽ tranh Đề tài bộ đội

Tiết 13 - Vẽ tranh

Đề tài bộ đội

I/ Mục tiêu bài học:

- Học sinh nắm được nội dung thể hiện về đề tài bộ dội.

- Học sinh biết cách bố cục hình ảnh tái hiện được cuộc sống, chiến đấu,

lao động và học tập của bộ đội.

- Bài vẽ có nội dung, bố cục hợp lí, trang phục phù hợp, hình tượng sinh

động, màu sắc hài hòa.
II/ Chuẩn bị:

1. Đồ dùng:

- Tranh minh họa các hoạt động của bộ đội. ảnh về bộ đội.

- Tranh sưu tầm của học sinh.

2. Phương pháp: Trực quan, giảng giải, gợi mở, luyện tập.
III/ Tiến trình dạy - học:
HĐ Hoạt động của giáo viên Minh Hoạt động của
Thờ họa học sinh

i

gian
Hoạt Hướng dẫn học sinh tìm và chọn nội Bộ - Quan sát minh hoạ.

dung thể hiện đề tài: đội - Nêu được nội dung:
động
- Giáo viên cho HS quan sát 1 số bài với + Chân dung
1
vẽ tranh. các
(9’) + Luyện tập
- Giáo viên đặt vấn đề như : hoạt
+ Vui chơi với thiếu
- Em hãy cho biết nội dung các tranh? động:
nhi

- Gợi ý để học sinh nêu ý kiến về các Lao
+ Giúp dân
lực lượng bộ đội khác nhau. động,
+ Lao động, sản xuất
vui
- Nêu 1 số vấn đề để học sinh tìm thấy …
chơi,
các hoạt động của bộ đội như:
- Nắm được đặc
cảnh,
+ Giao lưu với h/s qua việc gì? trưng của lực lượng
học
+ Khi nhân dân gặp lũ lụt, thiên tai, bộ binh, đặc công,
tập …
bộ đội làm gì? hải quân, biên

- Hình ảnh nào là chính ? phòng…

- Màu sắc được sử dụng như thế nào? - Nêu các nội dung
- Kết luận chung: về hình ảnh anh bộ cơ bản về: Bố cục-

đội cụ Hồ; về tình cảm gắn bó quân - Hình vẽ - Màu sắc.

dân. - Tham khảo thêm ở

SGK.
Hoạt Hướng dẫn học sinh cách vẽ: Vẽ - Nêu tóm tắt:

động - Đặt vấn đề: Nếu vẽ một tranh về đề bảng 1.Tìm và chọn nội

tài hôm nay, em chọn nội dung nào? Minh dung
2

(5’) - em sẽ vẽ nội dung ấy như thế nào? hoạ 4 2.Vẽ phác mảng

- Gợi ý h/s trả lời cách vẽ (đã học ở bước chính phụ.

các tiết học vẽ tranh ) 3.Vẽ phác hình.

- Chú ý: Bố cục - bước đầu quan trọng 4.Vẽ màu.

để có tranh đẹp.

- Giáo viên nhấn mạnh: Tìm hình ảnh - Học sinh đọc bài.

phù hợp đề tài mình thể hiện là bước

đầu tiên quan trọng.
Hoạt Hướng dẫn học sinh thực hành. - Làm bài thực hành

vẽ tranh đề tài Bộ
động - Lưu ý: Thực hiện bước phác hình.
3 Phác hình vẽ bằng kỉ hà, tránh vẽ đội. Giấy A4.

(25’) đậm. Không vẽ các nét thẳng bằng

thước kẻ. Không sao chép.

- Vẽ bố cục hoàn chỉnh.
Hoạt Đánh giá kết quả học tập của học sinh: - Nêu nhận xét của

mình về: Bố cục.
động - Gợi ý cho học sinh nhận xét về bố
Hình vẽ. Màu sắc
4 cục, về hình tượng anh bộ đội. Bài
(nếu có).
(5’) - Nhận xét và kết luận: Chú ý tổng vẽ
- Chỉ ra được 1 số
thể, nội dung. Nhấn mạnh đặc điểm của
điểm chưa hợp lí,
hình tượng bộ đội. Giáo viên cho học
cần thay đổi, sắp xếp
điểm đánh giá bài. sinh
lại.

- Đánh giá bài A,B,C

* Dặn dò - BTVN:

- Vẽ mẫu hoàn chỉnh bài vẽ anh bộ đội.

- Xem nội dung bài 14. Sưu tầm tranh vẽ, đồ vật, vật thật có trang trí đường

diềm.
..........
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản