Mỹ thuật 6 - Vẽ tranh Đề tài bộ đội

Chia sẻ: siemens1209

Học sinh nắm được nội dung thể hiện về đề tài bộ dội. - Học sinh biết cách bố cục hình ảnh tái hiện được cuộc sống, chiến đấu, lao động và học tập của bộ đội. - Bài vẽ có nội dung, bố cục hợp lí, trang phục phù hợp, hình tượng sinh động, màu sắc hài hòa.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản