Mỹ thuật 6 - Vẽ tranh Đề tài bộ đội

Chia sẻ: siemens1209

Học sinh nắm được nội dung thể hiện về đề tài bộ dội. - Học sinh biết cách bố cục hình ảnh tái hiện được cuộc sống, chiến đấu, lao động và học tập của bộ đội. - Bài vẽ có nội dung, bố cục hợp lí, trang phục phù hợp, hình tượng sinh động, màu sắc hài hòa.

Nội dung Text: Mỹ thuật 6 - Vẽ tranh Đề tài bộ đội

 

  1. Tiết 13 - Vẽ tranh Đề tài bộ đội I/ Mục tiêu bài học: - Học sinh nắm được nội dung thể hiện về đề tài bộ dội. - Học sinh biết cách bố cục hình ảnh tái hiện được cuộc sống, chiến đấu, lao động và học tập của bộ đội. - Bài vẽ có nội dung, bố cục hợp lí, trang phục phù hợp, hình tượng sinh động, màu sắc hài hòa. II/ Chuẩn bị: 1. Đồ dùng: - Tranh minh họa các hoạt động của bộ đội. ảnh về bộ đội. - Tranh sưu tầm của học sinh. 2. Phương pháp: Trực quan, giảng giải, gợi mở, luyện tập. III/ Tiến trình dạy - học: HĐ Hoạt động của giáo viên Minh Hoạt động của
  2. Thờ họa học sinh i gian Hoạt Hướng dẫn học sinh tìm và chọn nội Bộ - Quan sát minh hoạ. dung thể hiện đề tài: đội - Nêu được nội dung: động - Giáo viên cho HS quan sát 1 số bài với + Chân dung 1 vẽ tranh. các (9’) + Luyện tập - Giáo viên đặt vấn đề như : hoạt + Vui chơi với thiếu - Em hãy cho biết nội dung các tranh? động: nhi - Gợi ý để học sinh nêu ý kiến về các Lao + Giúp dân lực lượng bộ đội khác nhau. động, + Lao động, sản xuất vui - Nêu 1 số vấn đề để học sinh tìm thấy … chơi, các hoạt động của bộ đội như: - Nắm được đặc cảnh, + Giao lưu với h/s qua việc gì? trưng của lực lượng học + Khi nhân dân gặp lũ lụt, thiên tai, bộ binh, đặc công, tập … bộ đội làm gì? hải quân, biên - Hình ảnh nào là chính ? phòng… - Màu sắc được sử dụng như thế nào? - Nêu các nội dung
  3. - Kết luận chung: về hình ảnh anh bộ cơ bản về: Bố cục- đội cụ Hồ; về tình cảm gắn bó quân - Hình vẽ - Màu sắc. dân. - Tham khảo thêm ở SGK. Hoạt Hướng dẫn học sinh cách vẽ: Vẽ - Nêu tóm tắt: động - Đặt vấn đề: Nếu vẽ một tranh về đề bảng 1.Tìm và chọn nội tài hôm nay, em chọn nội dung nào? Minh dung 2 (5’) - em sẽ vẽ nội dung ấy như thế nào? hoạ 4 2.Vẽ phác mảng - Gợi ý h/s trả lời cách vẽ (đã học ở bước chính phụ. các tiết học vẽ tranh ) 3.Vẽ phác hình. - Chú ý: Bố cục - bước đầu quan trọng 4.Vẽ màu. để có tranh đẹp. - Giáo viên nhấn mạnh: Tìm hình ảnh - Học sinh đọc bài. phù hợp đề tài mình thể hiện là bước đầu tiên quan trọng. Hoạt Hướng dẫn học sinh thực hành. - Làm bài thực hành vẽ tranh đề tài Bộ động - Lưu ý: Thực hiện bước phác hình.
  4. 3 Phác hình vẽ bằng kỉ hà, tránh vẽ đội. Giấy A4. (25’) đậm. Không vẽ các nét thẳng bằng thước kẻ. Không sao chép. - Vẽ bố cục hoàn chỉnh. Hoạt Đánh giá kết quả học tập của học sinh: - Nêu nhận xét của mình về: Bố cục. động - Gợi ý cho học sinh nhận xét về bố Hình vẽ. Màu sắc 4 cục, về hình tượng anh bộ đội. Bài (nếu có). (5’) - Nhận xét và kết luận: Chú ý tổng vẽ - Chỉ ra được 1 số thể, nội dung. Nhấn mạnh đặc điểm của điểm chưa hợp lí, hình tượng bộ đội. Giáo viên cho học cần thay đổi, sắp xếp điểm đánh giá bài. sinh lại. - Đánh giá bài A,B,C * Dặn dò - BTVN: - Vẽ mẫu hoàn chỉnh bài vẽ anh bộ đội. - Xem nội dung bài 14. Sưu tầm tranh vẽ, đồ vật, vật thật có trang trí đường diềm. ..........
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản