Mỹ thuật 6 - Vẽ tranh Đề tài học tập

Chia sẻ: siemens1209

HS nắm được nội dung thể hiện về đề tài học tập bao gồm bố cục, hình mảng trong tranh và màu sắc, tính chất của mình ua hoạt động học. - H/s neu được cách vẽ ( đã học). - Bài vẽ làm rõ đề tài, thể hiện được không khí thi đua học tập. - qua bài, giáo dục các em tốt hơn ý thức học tập.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản