Mỹ thuật 6 - Vẽ tranh Đề tài ngày tết và mùa xuân

Chia sẻ: siemens1209

Học sinh biết cách thể hiện nội dung tác phẩm vè đề tài ngày tết và mùa xuân. - Học sinh tìm hiểu, hiểu biết hơn về 1 số hoạt động văn hóa truyền thống của dân tộc. - Bài vẽ miêu tả được các hoạt động đặc trưng của ngày tết, không khí nhộn nhịp, vui vẻ.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản