Mỹ thuật 6 - Vẽ Tranh Đề tài thể thao, văn nghệ

Chia sẻ: siemens1209

Học sinh hiểu biết về các hoạt động văn nghệ, thể thao. Biết cách chọn các hình ảnh tiêu biểu để miêu tả hoạt động này. - Học sinh biết cách thể hiện các hoạt động vui chơi, múa hát chào mừng. Vận dụng đối cách vẽ đề tài đã học. - Qua bài, các em có ý thức tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao vui, bổ ích của lớp, trường mình.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản