Mỹ thuật 8 - Kiểm tra 1 tiết Vẽ tranh - Đề tài ngày nhà giáo Việt Nam

Chia sẻ: siemens1209

Nội dung tranh: hình ảnh phù hợp đề tài, làm rõ đề tài, thể hiện được các hoạt động để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Tranh vẽ có tình cảm, thể hiện được thái độ trân trọng của mình đối với các thầy cô, không khí ngày 20/11 trong tranh náo nức, vui vẻ, đầm ấm.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Mỹ thuật 8 - Kiểm tra 1 tiết Vẽ tranh - Đề tài ngày nhà giáo Việt Nam

Tiết 9 - Kiểm tra 1 tiết

Vẽ tranh - Đề tài ngày nhà giáo Việt NamI/ đề bài:

Vẽ một bức tranh đề tài ngày nhà giáo Việt Nam
II/ Đáp án:
1. Nội dung tranh: hình ảnh phù hợp đề tài, làm rõ đề tài, thể hiện được các

hoạt động để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Tranh vẽ có tình

cảm, thể hiện được thái độ trân trọng của mình đối với các thầy cô, không

khí ngày 20/11 trong tranh náo nức, vui vẻ, đầm ấm.

( 2,5 điểm)
2. Bố cục: Hình, mảng sắp xếp thuận mắt, hợp lý, dễ nhìn. Có mảng chính,

mảng phụ.

( 2,5 điểm)
3. Hình vẽ: Có chính, có phụ. Không vẽ các nét thẳng bằng thước kẻ. Hình

ảnh nhân vật thầy cô, h/s … có dáng tiêu biểu, giao lưu. Hình ảnh có chính,

có phụ.

( 2,5 điểm)4. Màu sắc: Phối màu hài hòa, hợp lý, có đậm nhạt.

Vẽ đầy đủ màu vào các mảng hình. Hoàn thành màu sắc của bài vẽ.

( 2,5 điểm)
* Dặn dò (1’):

- Đọc tìm hiểu nội dung bài 10, trả lời các câu hỏi trong SGK ( về nền " Mĩ

thuật Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975” )

- Sưu tầm ở báo, lịch, các tranh, ảnh, bài viết về nền Mĩ thuật Việt Nam.
.........
Tiết 10. Thường thức Mĩ thuật

Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975I/ Mục tiêu bài học:

- Học sinh nắm được bối cảnh xã hội Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 và

trào lưu sáng tác giai đoạn này. Hiểu biết vài nét về tác phẩm, tác giả.

- Học sinh hiểu được thành tựu mĩ thuật Việt Nam. Qua việc nắm bắt tinh

thần các tác phẩm và thấy được sự phong phú ở chất liệu sáng tác.

- Giáo dục học sinh ý thức rèn luyện, học tập trước tinh thần sáng tác của tác

phẩm, trước các giá trị của tác phẩm.II/ Chuẩn bị:

1. Đồ dùng:

- Tranh minh hoạ trong bộ đồ dùng dạy học.

+ Tranh sơn mài: Tát nước đồng chiêm

+ Sơn dầu: đồi cọ, phố cổ HN

+ Bột màu: Ao làng.

+ Tranh khắc gỗ, minh họa tượng thạch cao.

+ Tranh sưu tầm của h/s

- Bài sưu tầm của học sinh.
2. Phương pháp: Trực quan, giảng giải, thuyết trình, gợi mở, vấn đáp, nhóm

làm việc.III/ Tiến trình dạy- học:* Trả bài vẽ tranh đề tài 20/11.

Thờ Minh Hoạt động của
Hoạt động của giáo viên
i họa học sinh

gian
Hoạt Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về bối - Đọc đoạn văn giới

cảnh lịch sử: thiệu lịch sử.
động
- Cho học sinh xem 1 số tranh lịch Tranh, - Phát biểu xây dựng
1
sử. lược đồ bài.
(10’)
- Gợi ý: bạn nào nhớ được lịch sử lịch sử - Quan sát tranh minh

Việt Nam giai đoạn kháng chiến họa
chống Pháp thắng lợi và đến năm - Nắm được nội

1975. Hãy kể một vài nét tóm tắt. dung:

- Tóm tắt sự kiện nổi bật: Chiến + 1954, kháng chiến

thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954, chống Pháp thắng lợi

Chiến tranh Phá hoại Miền Bắc .Xây dựng CNXH ở

1964. miền Bắc,đấu tranh

- Các sáng tác giai này tập trung giải phóng miền Nam

phản ánh nội dung nào? + 1964, mĩ phá hoại

- GV nhấn mạnh thành công ở mọi miền Bắc.

chất liệu: Từ truyền thống đến hiện + 1975 giải phóng

đại" miền Nam.

- Sáng tác phản ánh

cuộc sống, chiến đấu,

lao động của nhân

dân.
Hoạt Hướng dẫn học sinh tìm hiểu những - Đọc bài.

thành tựu của Mĩ thuật cách mạng - Quan sát các tranh.
động
Việt Nam: - Các nhóm làm việc
2 - GV đặt vấn đề: Nêu thành tựu của theo yêu cầu của giáo

(30’) mĩ thuật Việt Nam qua các chất liệu. Tranh viên.

- Yêu cầu: Các nhóm làm việc, trả Sơn - Đại diện nhóm trả

lời các câu hỏi trong phiếu: mài, lời.

(1) Các chất liệu vẽ tranh sơn lụa, - Nhóm khác nhận

mài, sơn dầu, lụa, bột mầu, sơn xét

khắc gỗ … chất liệu như thế dầu, - Nêu nội dung tác

nào? bột phẩm, tác giả.

(2) Kể tên tác giả, tác phẩm tiêu màu, - Nắm được đặc điểm

biểu của mĩ thuật Việt Nam màu các chất liệu:

giai đoạn 1954 - 1975. dầu, + Sơn mài: Truyền

(3) sơn thống. Sơn lấy từ cây

Em hãy cho biết ý nghĩa của các khắc, sơn ta ( Phú Thọ). Vẽ

tác phẩm giai đoạn này? tượng công phu, rất bền

màu với mọi thời tiết.

- GV yêu cầu các nhóm trả lời câu + Lụa: Truyền thống

hỏi nhấn mạnh: Các dùng tranh + Khắc gỗ: nguồn

truyền thống được sáng tạo thêm với gốc từ làng tranh

nhiều chất liệu khác nhau: Sơn mài Đông Hồ, Hàng

dát vàng, bạc, vỏ trứng, ốc… sơn Trống. Phát triển
khắc. nghệ thuật khắc sơn

mài (tranh khắc)

-Có thể cho học sinh so sánh thêm + Tương: Đá, xi

2-3 tác phẩm để thấy được sự phát măng, thạch cao…

triển, thay đổi căn bản trong nghệ - Kể tên được tác giả

thuật sáng tác, tạo hình. và một số tác phẩm

tiêu biểu theo chất

- Kết luận: Mĩ thuật Việt Nam phát liệu.

triển cả chiều sâu và chiều rộng. Đội - Tóm tắt nội dung 1

ngũ đông đảo các họa sĩ sáng tác. tác phẩm trong

Tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao. chương trình học.

Phản ánh sinh động khí thế chiến

đấu, xây dựng và bảo vệ tổ quốc của

nhân dân ta.
Hoạt Đánh giá kết quả học tập của học - HS nêu tóm tắt nội

dung đã học về 1 loại
động sinh:

- Nêu vấn đề cho 2-3 học sinh trình hình nghệ thuật (thể
3
bày quan điểm của mình: Trong các loại hay chính là chất
(5’)
liệu tranh) em thích
loại hình nghệ thuật em vừa tìm nhất.

hiểu, loại hình nghệ thuật nào em - Phát biểu cảm nhận

thấy thích nhất? Vì sao? của em về nét đẹp

- Em hãy miêu tả (bình luận) tác của tác phẩm mà em

phẩm của nó? thích.

- Kết luận.* Dặn dò – Bài tập về nhà:- Học thuộc phần II/ Những thành tựu cơ bản Mĩ thuật cách mạng Việt Nam

và sưu tầm tranh, ảnh minh họa giai đoạn 1954 - 1975.

- Xem nội dung bài 11. Chuẩn bị đủ đồ dùng học tập. Mỗi bạn đem 1 cuốn

sách (khác SGK em đang học trên lớp) để làm trực quan trong bài học tuần

sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản