Mỹ thuật 8 - Thường thức Mĩ thuật Một số tác giả - tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1054 - 1975

Chia sẻ: siemens1209

Hiểu biết vài nét về tác phẩm, tác giả tiêu biểu. Học sinh nắm được bối cảnh xã hội Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 và trào lưu sáng tác giai đoạn thông qua tác phẩm. - Học sinh hiểu được thành tựu mĩ thuật Việt Nam. - Qua việc nắm bắt tinh thần tác phẩm và thấy được sự phong phú ở chất liệu sáng tác. - Giáo dục học sinh ý thức rèn luyện, học tập tinh thần sáng tác, nhận thức đúng đắn giá trị của tác phẩm. ...

Nội dung Text: Mỹ thuật 8 - Thường thức Mĩ thuật Một số tác giả - tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1054 - 1975

Tiết 14 - Thường thức Mĩ thuật

Một số tác giả - tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam giai đoạn

1954 - 1975I/ Mục tiêu bài học:

- Hiểu biết vài nét về tác phẩm, tác giả tiêu biểu. Học sinh nắm được bối

cảnh xã hội Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 và trào lưu sáng tác giai đoạn

thông qua tác phẩm. - Học sinh hiểu được thành tựu mĩ thuật Việt Nam.

- Qua việc nắm bắt tinh thần tác phẩm và thấy được sự phong phú ở chất liệu

sáng tác.

- Giáo dục học sinh ý thức rèn luyện, học tập tinh thần sáng tác, nhận thức

đúng đắn giá trị của tác phẩm.II/ Chuẩn bị:

1. Đồ dùng:

- Tranh minh hoạ trong bộ đồ dùng dạy học.

+ Tranh sơn mài: Tát nước đồng chiêm; Kết nạp đảng ở ĐBP

+ Sơn dầu: phố cổ Hà Nội

+ Tranh sưu tầm của h/s

- Bài sưu tầm của học sinh.
2. Phương pháp: Trực quan, giảng giải, thuyết trình, gợi mở, vấn đáp, nhóm

làm việc.III/ Tiến trình dạy- học:
Minh Hoạt động của
Thời Hoạt động của giáo viên
họa học sinh
gian
Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về - Trả lời câu hỏi.

Họa sĩ Trần Văn Cẩn và tác phẩm - Quan sát tranh minh

“Tát nước đồng chiêm”: Chân họa

dung - Đọc đoạn văn giới

- Qua việc tìm hiểu bài ở nhà, em họa sĩ thiệu tác giả.

hãy nêu vài nét về họa sĩ Trần Văn Trần

Cẩn? Văn - Nêu được nội dung:
Hoạt
- Gợi ý: Quê quán? Quá trình công Cẩn + Sinh 1910, mất 1994.
động tác? + Quê: Kiến An – Hải

1 - Các sáng tác giai đoạn này tập Phòng.

(10’) trung phản ánh nội dung nào? + Tốt nghiệp khóa 1931

(Gợi ý: Chiến thắng lịch sử Điện – 1936

Biên Phủ 1954, kháng chiến chống Tác + Tham gia kháng chiến

Pháp thắng lợi. Chiến tranh Phá phẩm – chiến khu Việt Bắc.

hoại Miền Bắc 1964. Miền Bắc “Tát + Nắm nhiều chức vụ

xây dựng XHCN, đấu tranh giải nước quan trọng.

phóng miền Nam.) đồng + Giải thưởng HCM

chiêm

- Tác phẩm tiêu biểu: Tát nước ” - Tác phẩm: Bố cục ước
đồng chiêm – Sơn mài 1958. lệ, giàu tính trang trí.

+ Nội dung là gì? Dáng điệu như múa vui

+ Bố cục như thế nào? ngày hội lao động sản

+ Hình ảnh được thể hiện như xuất. Màu sắc mạnh mẽ.

thế nào? Người và cảnh nhịp

- Kết luận: Như một bài thơ ca điệu hài hòa.

ngợi cuộc sống lao động tập thể.
Hoạt Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về - Đọc bài.

Họa sĩ Nguyễn Sáng và tác phẩm - Quan sát các tranh.
động Chân
“Kết nạp đảng ở Điện Biên Phủ”; - Các nhóm làm việc
2 dung
Bùi Xuân Phái và “ Phố cổ Hà Nội theo yêu cầu của giáo
(30’) Họa sĩ
”: viên.
Ng.
- Đại diện nhóm trả lời.
* Họa sĩ Nguyễn Sáng và tác Sáng, - Nhóm khác nhận xét

phẩm “Kết nạp đảng ở Điện Bùi - Trình bày được vài nét

Biên Phủ”: Xuân về tác giả, nội dung tác

- Cho các nhóm tìm hiểu về tác giả Phái phẩm:

và tác phẩm thông qua câu hỏi nêu * Họa sĩ Nguyễn Sáng:

vấn đề: (1923 – 1988)

+ Em cho biết xuất thân và sự - Mĩ Tho, Tiền Giang.

nghiệp của họa sĩ Nguyễn Sáng? - Học CĐMTĐD khóa

+ Tác phẩm “Kết nạp đảng ở 1941 – 1945.
Tranh
Điện Biên Phủ” diễn tả nội dung - Tham gia cướp chính
sơn
gì? quyền, vẽ tranh cổ
mài
+ Em hãy cho biết ý nghĩa của động, vẽ mẫu tiền.
“Kết
các tác phẩm ở giai đoạn này? ( - 1946, tham gia chiến
nạp
Gợi ý: tác động mạnh mẽ đến lí dịch Biên giới, ĐBP.
đảng
tưởng cao đẹp của người chiến sĩ) - Tác phẩm: Lễ kết nạp
ở Điện
Đảng ngay trong chiến
Biên
* Bùi Xuân Phái và “ Phố cổ Hà hào. Hình khối đơn
Phủ”;
Nội ”: giản, chắc, khỏe.

+ Em hiểu biết gì về xuất thân và Diễn tả chất cao đẹp,

sự nghiệp của họa sĩ Bùi Xuân hào hùng của người
Phái? đảng viên.

+ Các tác phẩm về phố cổ Hà

Nội diễn tả nội dung gì? * Họa sĩ Bùi Xuân

+ Em hãy cho biết ý nghĩa của Phái (1920 – 1988)

các tác phẩm ở giai đoạn này? Minh - Quốc Oai, Hà Tây.

- Mở rộng: Phố cổ Hà Nội – Hoài họa - Tốt nghiệp 1941-1954

niệm sâu sắc còn đi vào thơ ca, tranh - CMT8: Lên chiến khu

khơi nguồn cho nhiều sáng tác của sơn - 1950, về Hà Nội vẽ

các nhạc sĩ – họa sĩ. dầu về tranh, tham gia giảng

Phố dạy tại trường CĐMT.

-- KL: Mĩ thuật Việt Nam phát cổ Hà

triển cả chiều sâu và chiều rộng. Nội - T/p: Cảnh phố vắng

Đội ngũ đông đảo các họa sĩ cách xô nghiêng, mái, tường

mạng đầy nhiệt huyết sáng tác. rêu phong, đen sạm

Tác phẩm có giá trị nghệ thuật màu thời gian. Cảm

cao. Phản ánh sinh động, chân giác khát khao sâu sắc.

thực cuộc sống, chiến đấu, xây Tìm thấy Hà Nội qua

dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân những thăng trầm lịch

dân ta. sử.
Hoạt Đánh giá kết quả học tập của học - Nêu tóm tắt nội dung

đã học.
động sinh:

- Em hãy miêu tả (bình luận) tác - Phát biểu cảm nhận
3
phẩm mà em biết ở giai đoạn 1954 của em về nét đẹp của
(5’)
- 1975? tác phẩm mà em thích.
* Dặn dò – Bài tập về nhà:

- Tìm hiểu về tác giả và tác phẩm tiêu biểu của Mĩ thuật cách mạng Việt

Nam và sưu tầm tranh, ảnh minh họa giai đoạn 1954 - 1975.

- Xem nội dung bài 15. Chuẩn bị đủ đồ dùng học tập. Mỗi bạn đem 1 mặt nạ

để làm trực quan trong bài học tuần sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản