Mỹ thuật 8 - Thường thức Mĩ thuật Sơ lược về mĩ thuật hiện đại phương tây

Chia sẻ: siemens1209

Học sinh nắm được bối cảnh xã hội hiện đại Phương Tây giai đoạn từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX và trào lưu Mĩ thuật hiện đại giai đoạn này với các trường phái hội họa mới phát triển. Hiểu biết vài nét về tác phẩm, tác giả Mĩ thuật hiện đại Phương Tây . - Học sinh hiểu được thành tựu mĩ thuật hiện đại Phương Tây giai đoạn từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. Qua việc nắm bắt trào lưu sáng tác của các trường phái hội họa, thấy...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản