Mỹ thuật 8 - Vẽ theo mẫu Giới thiệu tỉ lệ khuôn mặt người

Chia sẻ: siemens1209

Học sinh nắm được đặc điểm của khuôn mặt; vị trí, đặc điểm chung của các bộ phận trên khuôn mặt người và tỉ lệ giữa các bộ phận. - Bài vẽ thể hiện được tỉ lệ chung của khuôn mặt người nhìn chính diện( hoặc nhìn nghiêng 1 mặt). - Qua bài kích thích thú vẽ chân dung h/s thể hiện chi tiết hơn, cụ thể hơn tình cảm của người vẽ và người được vẽ.

Nội dung Text: Mỹ thuật 8 - Vẽ theo mẫu Giới thiệu tỉ lệ khuôn mặt người

Tiết 13 - Vẽ theo mẫu

Giới thiệu tỉ lệ khuôn mặt ngườiI/ Mục tiêu bài học:

- Học sinh nắm được đặc điểm của khuôn mặt; vị trí, đặc điểm chung của

các bộ phận trên khuôn mặt người và tỉ lệ giữa các bộ phận.

- Bài vẽ thể hiện được tỉ lệ chung của khuôn mặt người nhìn chính diện(

hoặc nhìn nghiêng 1 mặt).

- Qua bài kích thích thú vẽ chân dung h/s thể hiện chi tiết hơn, cụ thể hơn

tình cảm của người vẽ và người được vẽ.II/ Chuẩn bị:

1. Đồ dùng:

- Tranh vẽ tỉ lệ mặt người.

- Tranh chân dung nhỏ( cho các các nhóm)

- Tranh chân dung.

2. Phương pháp: Trực quan, giảng giải, thuyết trình, gợi mở, vấn đáp, nhóm

làm việc.III/ Tiến trình dạy- học:
* Trả bài vẽ bìa sách.

* Thu bài vẽ tranh đề tài.
Minh Hoạt động của
Thời Hoạt động của giáo viên
họa học sinh
gian
Hoạt Hướng dẫn học sinh quan sát - - Quan sát khuôn mặt

nhận xét: các bạn
động
- gợi ý cho h/s quan sát hình dáng - Nêu các dạng vuông,
1 Học
khuôn mặt bạn và nhớ lại các dạng tròn, trái xoan, tam
(6’) sinh
khuôn mặt đã gặp. giác…
làm
- Nhìn vào khuôn mặt em đoán - Nắm được điểm giống
mẫu
được trạng thái tình cảm nào? nhau: Vị trí mắt, mũi,

- Em thấy trên mọi khuôn mặt có miệng, tai.

những điểm nào giống nhau? - Thể hiện trạng thái

- Kết luận về sự đa dạng, phong tình cảm: vui, buồn, sợ,

phú của khuôn mặt cùng với hình giận dữ…

dáng khác nhau của các bộ phận ->
đặc điểm riêng.
Hoạt Hướng dẫn học sinh tìm hiểu tỉ lệ - Quan sát khuôn mặt.

các bộ phận trên khuôn mặt: - Các nhóm nêu và nắm
động Minh
được:
2 hoạ
* Ti lệ chia theo chiều dài khuôn + Tỉ lệ các bộ phận
(30’) Khuôn
mặt ( 3,5 phần): chia theo chiều dài
mặt
- Quan sát hình vẽ, em hãy cho khuôn mặt ( 3,5 phần).
người
biết tóc chiếm mấy phần? Các - Tóc: 0.5 phần.
(chân
phần còn lại có tỉ lệ ntn? - Chân tóc đến lông
dung
mày = Lông mày đến
khuôn
* Tỉ lệ chia theo chiều rộng mũi = mũi đến cằm và
mặt)
khuôn mặt ( 5phần): chiếm 1 phần.

- Độ rộng của mắt chiếm mấy + Tỉ lệ các bộ phận

phần ? chia theo chiều rộng

- Khoảng cách giữa 2 mắt là mấy khuôn mặt ( 5 phần):
phần? Mắt rộng 1 phần;

- Miệng, mũi rộng bao nhiêu Khoảng cách 2 mắt

phần? chiếm 1 phần; Mũi rộng

- Trong thực tế , vị trí các bộ phận, 1 phần; Miệng rộng hơn

tỉ lệ các bộ phận này thay đổi như 1 phần ( rộng hơn mũi)

thế nào? Nó tạo ra kết quả là gì?

- Tìm đường chia đôi

- GV giới thiệu 2 khuôn mặt đặc khuôn mặt.

trưng trẻ em và người lớn. - Vẽ phác khung chia

- Yêu cầu: Học sinh thử tìm đường theo tỉ lệ vừa tìm hiểu.

chia đôi khuôn mặt. Tập vẽ các - Vẽ hình khuôn mặt

đường chia tỉ lệ khuôn mặt. người nhìn trực diện.
Hoạt Đánh giá kết quả học tập của học Bài vẽ
- Quan sát bài vẽ và nêu
động sinh: của

- Yêu cầu học sinh nêu các nội học tỉ lệ các bộ phận
3

(5’) dung cơ bản đã học. sinh


* Dặn dò – BTVN:

- Đọc bài tham khảo trang 115. Quan sát tranh, ảnh chân dung, tập vẽ các

trạng thái tình cảm; Vui, buồn, giận dữ, suy nghĩ, …

- Tìm hiểu nội dung bài 14 (về một số trác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ

thuật Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975). Sưu tầm tranh, ảnh minh họa tác

phẩm hội họa, điêu khắc thời kì này.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản