Mỹ thuật 8 - Vẽ theo mẫu Giới thiệu tỉ lệ khuôn mặt người

Chia sẻ: siemens1209

Học sinh nắm được đặc điểm của khuôn mặt; vị trí, đặc điểm chung của các bộ phận trên khuôn mặt người và tỉ lệ giữa các bộ phận. - Bài vẽ thể hiện được tỉ lệ chung của khuôn mặt người nhìn chính diện( hoặc nhìn nghiêng 1 mặt). - Qua bài kích thích thú vẽ chân dung h/s thể hiện chi tiết hơn, cụ thể hơn tình cảm của người vẽ và người được vẽ.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản