Mỹ thuật 8 - Vẽ theo mẫu Giới thiệu tỉ lệ khuôn mặt người

Chia sẻ: siemens1209

Học sinh nắm được đặc điểm của khuôn mặt; vị trí, đặc điểm chung của các bộ phận trên khuôn mặt người và tỉ lệ giữa các bộ phận. - Bài vẽ thể hiện được tỉ lệ chung của khuôn mặt người nhìn chính diện( hoặc nhìn nghiêng 1 mặt). - Qua bài kích thích thú vẽ chân dung h/s thể hiện chi tiết hơn, cụ thể hơn tình cảm của người vẽ và người được vẽ.

Nội dung Text: Mỹ thuật 8 - Vẽ theo mẫu Giới thiệu tỉ lệ khuôn mặt người

 

  1. Tiết 13 - Vẽ theo mẫu Giới thiệu tỉ lệ khuôn mặt người I/ Mục tiêu bài học: - Học sinh nắm được đặc điểm của khuôn mặt; vị trí, đặc điểm chung của các bộ phận trên khuôn mặt người và tỉ lệ giữa các bộ phận. - Bài vẽ thể hiện được tỉ lệ chung của khuôn mặt người nhìn chính diện( hoặc nhìn nghiêng 1 mặt). - Qua bài kích thích thú vẽ chân dung h/s thể hiện chi tiết hơn, cụ thể hơn tình cảm của người vẽ và người được vẽ. II/ Chuẩn bị: 1. Đồ dùng: - Tranh vẽ tỉ lệ mặt người. - Tranh chân dung nhỏ( cho các các nhóm) - Tranh chân dung. 2. Phương pháp: Trực quan, giảng giải, thuyết trình, gợi mở, vấn đáp, nhóm làm việc. III/ Tiến trình dạy- học:
  2. * Trả bài vẽ bìa sách. * Thu bài vẽ tranh đề tài. HĐ Minh Hoạt động của Thời Hoạt động của giáo viên họa học sinh gian Hoạt Hướng dẫn học sinh quan sát - - Quan sát khuôn mặt nhận xét: các bạn động - gợi ý cho h/s quan sát hình dáng - Nêu các dạng vuông, 1 Học khuôn mặt bạn và nhớ lại các dạng tròn, trái xoan, tam (6’) sinh khuôn mặt đã gặp. giác… làm - Nhìn vào khuôn mặt em đoán - Nắm được điểm giống mẫu được trạng thái tình cảm nào? nhau: Vị trí mắt, mũi, - Em thấy trên mọi khuôn mặt có miệng, tai. những điểm nào giống nhau? - Thể hiện trạng thái - Kết luận về sự đa dạng, phong tình cảm: vui, buồn, sợ, phú của khuôn mặt cùng với hình giận dữ… dáng khác nhau của các bộ phận ->
  3. đặc điểm riêng. Hoạt Hướng dẫn học sinh tìm hiểu tỉ lệ - Quan sát khuôn mặt. các bộ phận trên khuôn mặt: - Các nhóm nêu và nắm động Minh được: 2 hoạ * Ti lệ chia theo chiều dài khuôn + Tỉ lệ các bộ phận (30’) Khuôn mặt ( 3,5 phần): chia theo chiều dài mặt - Quan sát hình vẽ, em hãy cho khuôn mặt ( 3,5 phần). người biết tóc chiếm mấy phần? Các - Tóc: 0.5 phần. (chân phần còn lại có tỉ lệ ntn? - Chân tóc đến lông dung mày = Lông mày đến khuôn * Tỉ lệ chia theo chiều rộng mũi = mũi đến cằm và mặt) khuôn mặt ( 5phần): chiếm 1 phần. - Độ rộng của mắt chiếm mấy + Tỉ lệ các bộ phận phần ? chia theo chiều rộng - Khoảng cách giữa 2 mắt là mấy khuôn mặt ( 5 phần):
  4. phần? Mắt rộng 1 phần; - Miệng, mũi rộng bao nhiêu Khoảng cách 2 mắt phần? chiếm 1 phần; Mũi rộng - Trong thực tế , vị trí các bộ phận, 1 phần; Miệng rộng hơn tỉ lệ các bộ phận này thay đổi như 1 phần ( rộng hơn mũi) thế nào? Nó tạo ra kết quả là gì? - Tìm đường chia đôi - GV giới thiệu 2 khuôn mặt đặc khuôn mặt. trưng trẻ em và người lớn. - Vẽ phác khung chia - Yêu cầu: Học sinh thử tìm đường theo tỉ lệ vừa tìm hiểu. chia đôi khuôn mặt. Tập vẽ các - Vẽ hình khuôn mặt đường chia tỉ lệ khuôn mặt. người nhìn trực diện. Hoạt Đánh giá kết quả học tập của học Bài vẽ - Quan sát bài vẽ và nêu động sinh: của - Yêu cầu học sinh nêu các nội học tỉ lệ các bộ phận 3 (5’) dung cơ bản đã học. sinh cũ
  5. * Dặn dò – BTVN: - Đọc bài tham khảo trang 115. Quan sát tranh, ảnh chân dung, tập vẽ các trạng thái tình cảm; Vui, buồn, giận dữ, suy nghĩ, … - Tìm hiểu nội dung bài 14 (về một số trác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975). Sưu tầm tranh, ảnh minh họa tác phẩm hội họa, điêu khắc thời kì này.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản