Mỹ thuật 8 - Vẽ trang trí Tạo dáng và Trang trí Mặt nạ

Chia sẻ: siemens1209

Học sinh nắm được đặc điểm cấu tạo của mặt nạ, hiểu biết một số kiến thức về Trang trí ứng dụng. - Học sinh biết cách trang trí cái mặt nạ. Phát triển khả năng phối hợp kiến thức trang trí, vẽ tỉ lệ khuôn mặt. - Học sinh trang trí được mặt nạ dùng trong sing hoạt của thiếu nhi hàng ngày hoặc dùng trong nghệ thuật biểu diễn, treo trang trí.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản