Mỹ thuật 8 - Vẽ trang trí Trang trí quạt giấy

Chia sẻ: siemens1209

Học sinh nắm được đặc điểm cấu tạo của quạt giấy, hiểu biết một số kiến thức về Trang trí ứng dụng. Phát triển khả năng phân tích, suy luận và phối hợp kiến thức trang trí, vẽ tranh minh họa - Học sinh biết cách trang trí cái quạt giấy. - Học sinh trang trí được quạt giấy dùng trong sing hoạt hàng ngày hoặc dùng trong nghệ thuật biểu diễn, treo trang trí.

Nội dung Text: Mỹ thuật 8 - Vẽ trang trí Trang trí quạt giấy

Tiết1 - Vẽ trang trí

Trang trí quạt giấyI/ Mục tiêu bài học:- Học sinh nắm được đặc điểm cấu tạo của quạt giấy, hiểu biết một số

kiến thức về Trang trí ứng dụng. Phát triển khả năng phân tích, suy luận và

phối hợp kiến thức trang trí, vẽ tranh minh họa

- Học sinh biết cách trang trí cái quạt giấy.

- Học sinh trang trí được quạt giấy dùng trong sing hoạt hàng ngày

hoặc dùng trong nghệ thuật biểu diễn, treo trang trí.II/ Chuẩn bị:1. Đồ dùng:

* Giáo viên:

- Quạt giấy thường, quạt giấy dùng trong nghệ thuật biểu diễn.

- Tranh, ảnh minh họa các quạt giấy được trang trí, minh họa buổi

biểu diễn có sử dụng quạt giấy (múa hát, sân khấu cải lương, chèo,

…)
* Học sinh:

- Sưu tầm quạt giấy, ảnh minh họa trang trí quạt. Đồ dùng học tập.2. Phương pháp: Trực quan, giảng giải, gợi mở, vấn đáp, nhóm làm việc.III/ Tiến trình dạy- học:
Minh Hoạt động
Thời Hoạt động của giáo viên
họa của học sinh
gian
Hoạt Hướng dẫn học sinh quan sát, nhận - Học sinh quan sát

xét: quạt thực tế.
động Các

1 loại
- Giáo viên đặt câu hỏi: Trong sinh - Học sinh quan sát
(5’) Quạt
hoạt hàng ngày, quạt được dùng để minh họa Sách giáo
giấy
làm gì? khoa (Trang 79)

(gợi ý: trong nghệ thuật biểu diễn.)

- Quạt giấy có cấu tạo như thế nào? - Nêu được công dụng
( Dáng nửa hình tròn, nan làm bằng , cấu tạo của quạt

tre, bồi giấy 2 mặt) giấy.

- Quạt giấy được trang trí bằng hình

ảnh nào? - Kể được các hình
( Họa tiết, tranh sinh hoạt, phong thức trang trí của quạt
cảnh, … giấy.

- Kết luận của giáo viên: Quạt giấy

có ý nghĩa và những giá trị nhất định

trong đời sống của chúng ta.
Hoạt Hướng dẫn học sinh tạo dáng và Quạt - Học sinh nêu cách

trang trí quạt giấy: giấy vẽ và lên bảng vẽ
động
phác dáng quạt.
2
* Tạo dáng: - Học sinh quan sát
(10’)
- Giáo viên gợi ý về hình dáng quạt Giáo viên vẽ lại trên

để học sinh tự tìm cách vẽ. bảng.
Vẽ
- Giáo viên vẽ minh họa trên bảng
trên
( Vẽ 2 nửa vòng tròn đồng tâm, vẽ bảng
nan quạt).
* Trang trí:

- Phác bố cục theo các hình thức

khác nhau.

( Giáo viên giải thích: Do có nhiều
- Học sinh quan sát
hình thức thể hiện mà em đã tìm hiểu
các hình thức trang trí
khi quan sát: Đường diềm cần có 2
quạt khác nhau.
đường song song, họa tiết đối xứng

cần có trục đối xứng, tranh minh họa
- Học sinh nêu tiếp
cần bố cục ( mảng, hình …)
các bước hoàn chỉnh
- Tìm chọn và vẽ các họa tiết, mảng,
bài vẽ theo gợi ý của
hình phù hợp.
giáo viên .
- Tìm chọn màu vẽ nền, vẽ màu các

họa tiết hoặc hình, mảng của tranh.
Hoạt Hướng dẫn học sinh thực hành: - Học sinh thực hành

vẽ trang trí quạt giấy
động
- Giáo viên cho học sinh tập trung có bán kính 12 cm,
3
làm theo nhóm để học tập, bổ sung nan có bán kính 4cm.
(25’)
cho nhau, có thể chọn cùng hình thức

thể hiện song không được chép

giống nhau từng đường nét, mầu

sắc.

- Giáo viên quan sát, giúp đỡ học

sinh trong quá trình vẽ dáng, lựa

chọn hình thức thể hiện, mầu sắc …
Hoạt Đánh giá kết quả học tập của học Bài - Học sinh nhận xét về

dáng và sự thể hiện
động sinh: vẽ

của hình thức ở các bài
4 - Giáo viên chọn thu 3 bài của học

học vẽ.
(5’) sinh ở các mức độ khác nhau.

- Cho học sinh khác nhận xét bài vẽ sinh - Học sinh nhận xét,

của bạn và đánh giá. đánh giá tổng quát

phần bạn trả lời của
- Nhận xét, đánh giá của giáo viên. Quạt
bạn.
giấy

đã - Nêu ý kiến của mình

hoàn để hoàn chỉnh các bài

chỉnh vẽ trên.
* Dặn dò - Bài tập về nhà:

- Hoàn chỉnh mầu sắc trang trí quạt giấy.

- Vẽ trang trí 1 quạt giấy khác quạt em đã vẽ ở lớp.

- Đọc nội dung bài 2. Sưu tầm và xem tranh ảnh minh họa về Mĩ thuật

thời Lê (Kể cả của các thời kì khác nếu em chưa rõ). Trả lời các câu

hỏi trong SGK (Trang 86).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản