Mỹ thuật 8 - Vẽ trang trí Trang trí quạt giấy

Chia sẻ: siemens1209

Học sinh nắm được đặc điểm cấu tạo của quạt giấy, hiểu biết một số kiến thức về Trang trí ứng dụng. Phát triển khả năng phân tích, suy luận và phối hợp kiến thức trang trí, vẽ tranh minh họa - Học sinh biết cách trang trí cái quạt giấy. - Học sinh trang trí được quạt giấy dùng trong sing hoạt hàng ngày hoặc dùng trong nghệ thuật biểu diễn, treo trang trí.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản