Mỹ thuật 8 - Vẽ trang trí trình bày khẩu hiệu

Chia sẻ: siemens1209

Các chi tiết đặc điểm kiến trúc, trang trí, điêu khắc thời Lê. - HS biết cách trình bày 1 câu ngắn gọn trên các diện tích mặt khác nhau. - HS tìm hiểu 1 số khẩu hiệu sử dụng nhiều trong các hoạt động học tập, văn hoá, thể thao… - HS trình bày được 1 khẩu hiệu ngắn phù hợp trên giấy A4.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản