Mỹ thuật 8 - Vẽ trang trí trình bày khẩu hiệu

Chia sẻ: siemens1209

Các chi tiết đặc điểm kiến trúc, trang trí, điêu khắc thời Lê. - HS biết cách trình bày 1 câu ngắn gọn trên các diện tích mặt khác nhau. - HS tìm hiểu 1 số khẩu hiệu sử dụng nhiều trong các hoạt động học tập, văn hoá, thể thao… - HS trình bày được 1 khẩu hiệu ngắn phù hợp trên giấy A4.

Nội dung Text: Mỹ thuật 8 - Vẽ trang trí trình bày khẩu hiệu

Tiết 6 - Vẽ trang trí

trình bày khẩu hiệu

I/ Mục tiêu bài học:

- Các chi tiết đặc điểm kiến trúc, trang trí, điêu khắc thời Lê.

- HS biết cách trình bày 1 câu ngắn gọn trên các diện tích mặt khác nhau.

- HS tìm hiểu 1 số khẩu hiệu sử dụng nhiều trong các hoạt động học tập, văn

hoá, thể thao…

- HS trình bày được 1 khẩu hiệu ngắn phù hợp trên giấy A4.II/ Chuẩn bị:

1. Đồ dùng: - Tranh minh hoạ trong bộ ĐDDH.

- Khẩu hiệu minh hoạ nội dung SGK.

- Bài vẽ của h/s.

2. Phương pháp: Trực quan, giảng giải, thuyết trình, gợi mở, vấn đáp, nhóm

làm việc.III/ Tiến trình dạy- học:

* Trả bài trang trí chậu cảnh.

* KT: - Nêu đặc điểm chùa Keo?

- Kể vài nét về nghệ thuật điêu khắc Tượng Phật Bà quan âm?


Thờ Minh Hoạt động của
Hoạt động của giáo viên
i họa học sinh

gian
Hoạt Hướng dẫn học sinh quan sát - nhận Các - Quan sát SGK

xét: khẩu - Quan sát minh hoạ
động
hiệu ở bảng.
1
- Yêu cầu h/s mở SGK, quan sát các - HS nêu được " nội
(15’)
khẩu hiệu minh hoạ trong SGK. dung ngẵn gọn.

- Chú ý hướng h/s quan sát 1 khẩu Tuyên truyền, cổ

hiệu trên bảng. động"

- Em hãy nêu khái niệm khẩu hiệu? - HS thấy được sự

- Khẩu hiệu gồm những gì? giống nhau owr khẩu

hiệu và bài trang trí.
Hoạt Hướng dẫn học sinh cách vẽ: - Vẽ - Nêu được cách trình

minh bày trên cơ sở vận
động
2 - Gợi ý h/s chọn các cách trình bày hoạ dụng cách kẻ chữ.

(12’) khẩu hiệu đẹp theo mẫu. - Ghi tóm lược các

- Yêu cầu h/s nêu lí do em chọn. - Minh nội dung.

- KL của GV về sự lựa chọn đúng. họa + Xác định kiểu chữ,

- Gợi ý: Kẻ khẩu hiệu có thể trang khoảng cách các

trí phù hợp = các hoạ tiết ( phần dòng, ngắt nội dung

phụ), hình tượng. hợp lí.

+ Chia khoảng các từ,

các dòng. Vẽ phác

chữ ( viết nội dung)

+ Kẻ chữ

+ Vẽ màu.
Hoạt Hướng dẫn học sinh thực hành. - Vận dụng đúng

phương pháp.
động
- GV chú ý: Bớc đầu yêu cầu h/s - Không làm tắt các
3
chia dòng, viết chữ kích thước hợp bước.
(10’)
lí.
Hoạt Đánh giá kết quả học tập của học - bài vẽ - N/x theo các nội
của h/s. dung đac tìm hiểu về
động sinh:
- Bài khẩu hiệu.
4
- GV HDHS tự đánh giá bài mình và vẽ của - H/S khác n/x phần
(6’)
đánh giá bài khác. h/s lớp bạn trả lời.

- Kl của GV( động viên h/s là chính) trước
* Dặn dò – BTVN:

- Vẽ màu hoàn chỉnh khẩu hiệu đang kẻ trên lớp.

- Xem nội dung bài 7, trr lời câu hỏi SGK.

- Chuẩn bị bài giờ sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản