Mỹ thuật 8 - Vẽ trang trí trình bày khẩu hiệu

Chia sẻ: siemens1209

Các chi tiết đặc điểm kiến trúc, trang trí, điêu khắc thời Lê. - HS biết cách trình bày 1 câu ngắn gọn trên các diện tích mặt khác nhau. - HS tìm hiểu 1 số khẩu hiệu sử dụng nhiều trong các hoạt động học tập, văn hoá, thể thao… - HS trình bày được 1 khẩu hiệu ngắn phù hợp trên giấy A4.

Nội dung Text: Mỹ thuật 8 - Vẽ trang trí trình bày khẩu hiệu

 

  1. Tiết 6 - Vẽ trang trí trình bày khẩu hiệu I/ Mục tiêu bài học: - Các chi tiết đặc điểm kiến trúc, trang trí, điêu khắc thời Lê. - HS biết cách trình bày 1 câu ngắn gọn trên các diện tích mặt khác nhau. - HS tìm hiểu 1 số khẩu hiệu sử dụng nhiều trong các hoạt động học tập, văn hoá, thể thao… - HS trình bày được 1 khẩu hiệu ngắn phù hợp trên giấy A4. II/ Chuẩn bị: 1. Đồ dùng: - Tranh minh hoạ trong bộ ĐDDH. - Khẩu hiệu minh hoạ nội dung SGK. - Bài vẽ của h/s. 2. Phương pháp: Trực quan, giảng giải, thuyết trình, gợi mở, vấn đáp, nhóm làm việc. III/ Tiến trình dạy- học: * Trả bài trang trí chậu cảnh. * KT: - Nêu đặc điểm chùa Keo? - Kể vài nét về nghệ thuật điêu khắc Tượng Phật Bà quan âm?
  2. HĐ Thờ Minh Hoạt động của Hoạt động của giáo viên i họa học sinh gian Hoạt Hướng dẫn học sinh quan sát - nhận Các - Quan sát SGK xét: khẩu - Quan sát minh hoạ động hiệu ở bảng. 1 - Yêu cầu h/s mở SGK, quan sát các - HS nêu được " nội (15’) khẩu hiệu minh hoạ trong SGK. dung ngẵn gọn. - Chú ý hướng h/s quan sát 1 khẩu Tuyên truyền, cổ hiệu trên bảng. động" - Em hãy nêu khái niệm khẩu hiệu? - HS thấy được sự - Khẩu hiệu gồm những gì? giống nhau owr khẩu hiệu và bài trang trí. Hoạt Hướng dẫn học sinh cách vẽ: - Vẽ - Nêu được cách trình minh bày trên cơ sở vận động
  3. 2 - Gợi ý h/s chọn các cách trình bày hoạ dụng cách kẻ chữ. (12’) khẩu hiệu đẹp theo mẫu. - Ghi tóm lược các - Yêu cầu h/s nêu lí do em chọn. - Minh nội dung. - KL của GV về sự lựa chọn đúng. họa + Xác định kiểu chữ, - Gợi ý: Kẻ khẩu hiệu có thể trang khoảng cách các trí phù hợp = các hoạ tiết ( phần dòng, ngắt nội dung phụ), hình tượng. hợp lí. + Chia khoảng các từ, các dòng. Vẽ phác chữ ( viết nội dung) + Kẻ chữ + Vẽ màu. Hoạt Hướng dẫn học sinh thực hành. - Vận dụng đúng phương pháp. động - GV chú ý: Bớc đầu yêu cầu h/s - Không làm tắt các 3 chia dòng, viết chữ kích thước hợp bước. (10’) lí.
  4. Hoạt Đánh giá kết quả học tập của học - bài vẽ - N/x theo các nội của h/s. dung đac tìm hiểu về động sinh: - Bài khẩu hiệu. 4 - GV HDHS tự đánh giá bài mình và vẽ của - H/S khác n/x phần (6’) đánh giá bài khác. h/s lớp bạn trả lời. - Kl của GV( động viên h/s là chính) trước * Dặn dò – BTVN: - Vẽ màu hoàn chỉnh khẩu hiệu đang kẻ trên lớp. - Xem nội dung bài 7, trr lời câu hỏi SGK. - Chuẩn bị bài giờ sau.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản