Mỹ thuật 8 - Vẽ tranh Đề tài Gia đình

Chia sẻ: siemens1209

Học sinh nắm được nội dung đề tài gia đình, có kiến thức về mọi hoạt động trong gia đình. - Bài vẽ thể hiện sinh động hoạt động hoạt động của gia đình. Nêu được nét đẹp điển hình nhất. - Qua bài, giáo dục h/s ý thức hơn trong các việc làm giúp đỡ bố mẹ, Gióa dục tình cảm đoàn kết, yêu thương, gắn bó nhau trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản