Mỹ thuật 8 - Vẽ tranh Đề tài lao động

Chia sẻ: siemens1209

Học sinh nắm được kiến thức về lao động, sản xuất trên các lĩnh vực khác nhau: Thủ công truyền thống, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, ... lao đông đơn giản, …Biết cách thể hiện bằng hình tượng hoạt động liên quan đến các hoạt động lao động. - Bài vẽ thể hiện được việc làm, thái độ của em hoặc của mọi người khi tham gia các hoạt động lao động, sản xuất. - Giáo dục ý thức học tập, rèn luyện để tham gia vào các lĩnh vực khác nhau, làm việc có ích cho bản...

Nội dung Text: Mỹ thuật 8 - Vẽ tranh Đề tài lao động

Tiết 21 - Vẽ tranh

Đề tài lao độngI/ Mục tiêu bài học:

- Học sinh nắm được kiến thức về lao động, sản xuất trên các lĩnh vực khác

nhau: Thủ công truyền thống, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, ... lao

đông đơn giản, …Biết cách thể hiện bằng hình tượng hoạt động liên quan

đến các hoạt động lao động.

- Bài vẽ thể hiện được việc làm, thái độ của em hoặc của mọi người khi tham

gia các hoạt động lao động, sản xuất.

- Giáo dục ý thức học tập, rèn luyện để tham gia vào các lĩnh vực khác nhau,

làm việc có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Góp phần xây dựng quê

hương ngày càng giàu đẹp.II/ Chuẩn bị:

1. Đồ dùng:

- Tranh về lao động của họa sĩ, của học sinh lớp trước.

- Tranh minh họa các bước vẽ đề tài.

- Tranh sưu tầm của học sinh.

2. Phương pháp: Trực quan, giảng giải, phát vấn, nhóm làm việc.
III/ Tiến trình dạy - học:
Minh Hoạt động của
Thời Hoạt động của giáo viên
họa học sinh
gian

Tranh - Xem tranh

Hoạt Hướng dẫn học tìm và chọn nội về lao - Kể tên các ngành

dung đề tài: động nghề.
động
- Cho học sinh xem các tranh về tại gia - Phát biểu cảm nhận
1
Lao động. đình, ở của mình về:
(9’)
- Gợi ý về các lĩnh vực, ngành trường, + Nội dung

nghề khác nhau. ngoài + Bố cục

- Đặt vấn đề để h/s tìm hiểu tranh: xã hội + Hình tượng

+ Nội dung tranh là gì? trên + Màu sắc

+ Bố cục tranh như thế nào? các - Nêu nhận xét chung

+ Hình ảnh chính, phụ? lĩnh về tranh đề tài Lao

+ Màu sắc chủ đạo của tranh? vực động.

- Chỉ vào từng tranh để h/s trả lời. khác - Học sinh khác n/x, bổ
- Kết luận: Nội dung thể hiện nhau xung ý kiến của các bạn

phong phú, nhiều hình thức phù đã trả lời.

hợp với từng loại lao động trên - Nêu và chọn được nội

các lĩnh vực khác nhau. dung thể hiện đề tài của

mình.
Hoạt Hướng dẫn học sinh cách vẽ: - HS nêu tóm tắt các

- Yêu cầu học sinh nêu cách vẽ bước vẽ:
động Vẽ
tranh đề tài đã học. + Chọn nội dung thể
2 bảng
-- Nhấn mạnh: Chú ý tạo bố cục hiện đề tài.
(5’) minh
trước khi vẽ màu,hình tượng đẹp, + Bố cục: Vẽ phác
họa
có chọn lọc, sắp xếp. Hoàn chỉnh mảng
b1, b2
mầu sắc: quyết định chất lượng + Vẽ phác hình.

đẹp hay không. + Sửa chi tiết và vẽ

- Cho h/s xem minh hoạ các bước. mầu.
Hoạt Hướng dẫn học sinh thực hành. - Vẽ 1 tranh về Lao

- Lưu ý phác mảng, hình các bước động ( A4).
động
đầu trước khi vẽ màu. - Làm bài chú ý việc
3
- Quan sát, giúp làm bài theo các phác bố cục và sắp xếp
(25’)
bước. hình.

- Chú ý vào bố cục bài vẽ. Vẽ theo bước đầu.

các mảng hình. Sắp xếp cảnh, - Hoàn thành bố cục,

người có trước có sau hợp lí. hình ảnh của đề tài.

Không vẽ các nét thẳng bằng Phác được các mảng

thước kẻ khi vẽ sân gạch, tường… màu lớn.
Hoạt Đánh giá kết quả học tập của học Bài vẽ
- Tóm tắt cách vẽ đã
động sinh: của

học học.
4 - Chọn 3 bài, cho học sinh. Cho

sinh - Chỉ ra được 1 số hình
(5’) học sinh khác nhận xét phần trả
ảnh chưa hợp lí, cần
lời. Bài vẽ
sửa.
- Nhận xét của Giáo viên: chú ý hoàn
- Nêu nhận xét nội dung
vào các yếu tố đẹp của bài: Dáng chỉnh và bố cục của các bài

người lao dộng, cảnh quan. Động mầu khác nhau.

viên và chỉ ra điểm cần khắc phục. - Đánh giá xếp loại bài.
* Dặn dò - BTVN:

- Về nhà: Hoàn thành màu sắc cho bức tranh.

- Tìm hiểu nội dung bài 22. Sưu tầm tranh minh họa tác phẩm tranh cổ động

trên các báo, tạp chí …
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản