Mỹ thuật 8 - Vẽ tranh Đề tài phong cảnh mùa hè

Chia sẻ: siemens1209

HS hiểu các vẽ phong cảnh mùa hè: Hình ảnh, không khí đặc trưng của mùa hè. - HS biết chọn cảnh, bố cục bài hợp lí. - HS vẽ được tranh về mùa hè( có không khí đặc trưng) Mầu sắc hài hoà, phù hợp. Thể hiện được hứng thú, cảm xúc của mình.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản