Mỹ thuật lớp 4 - Vẽ trang trí tìm hiểu về kiểu chữ nét đều

Chia sẻ: mobistar1209

HS làm quen với kiểu chữ nét đều, nhận ra đặc điểm và vẻ đẹp của nó. - HS biết sơ lược về cách kẻ chữ nét đều và vẽ được màu vào dòng chữ có sẵn. - HS quan tâm đến nội dung các khẩu hiệu ở trường học và ở cuộc sống hàng ngày. II- Chuẩn bị đồ dùng dạy học: 1- Giáo viên: - Mẫu chữ nét đều (1), nét thanh nét đậm (2). - Bài vẽ của HS (3). 2- Học sinh: - Đồ dùng học vẽ.

Nội dung Text: Mỹ thuật lớp 4 - Vẽ trang trí tìm hiểu về kiểu chữ nét đều

 

  1. Vẽ trang trí tìm hiểu về kiểu chữ nét đều I- Mục tiêu: - HS làm quen với kiểu chữ nét đều, nhận ra đặc điểm và vẻ đẹp của nó. - HS biết sơ lược về cách kẻ chữ nét đều và vẽ được màu vào dòng chữ có sẵn. - HS quan tâm đến nội dung các khẩu hiệu ở trường học và ở cuộc sống hàng ngày. II- Chuẩn bị đồ dùng dạy học: 1- Giáo viên: - Mẫu chữ nét đều (1), nét thanh nét đậm (2). - Bài vẽ của HS (3). 2- Học sinh: - Đồ dùng học vẽ. III- Các hoạt động dạy - học chủ yếu: A- ổn định tổ chức:
  2. - Kiểm tra đồ dùng học vẽ, Vở tập vẽ. B- Dạy bài mới: Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét: + Em hiểu như thế nào là chữ nét đều? - GV cho HS quan sát mẫu chữ 1 và 2: + Mẫu chữ nào là chữ nét đều? vì sao? + Trong lớp có dòng chữ nào là dòng chữ nét đều? - Giáo viên nhận xét chung. Hoạt động 2: Cách kẻ chữ nét đều: + Tìm chiều cao, chiều dài của dòng chữ, + Kẻ các ô chữ, + Phác chữ, + Tìm độ dày của nét chữ và kẻ chữ (dùng compa để quay chữ nét cong), + Vẽ màu tự chọn. - Giáo viên cho xem tranh (3).
  3. Hoạt động 3: Thực hành: - HS vẽ màu vào dòng chữ nét đều. Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá: - Giáo viên gợi ý học sinh nhận xét các bài vẽ về: + Màu sắc, + Cách vẽ màu. - Học sinh cùng giáo viên lựa chọn và xếp loại bài. * Dặn dò: - Quan sát quang cảnh trường học.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản