Mỹ thuật lớp 4 - Vẽ tranh - Đề tài sinh hoạt

Chia sẻ: mobistar1209

Học sinh biết được những công việc bình thường diễn ra hằng ngày của các em (đi học, làm việc nhà giúp gia đình ...). - Học sinh biết cách vẽ và vẽ được tranh thể hiện rõ nội dung đề tài sinh hoạt. - Học sinh có ý thức tham gia vào công việc giúp đỡ gia đình. II- Chuẩn bị: 1- Giáo viên: - Một số của hoạ sĩ về đề tài sinh hoạt. - Một số tranh của học sinh về đề tài sinh hoạt gia đình. 2- Học sinh: - Đồ dùng học vẽ. ...

Nội dung Text: Mỹ thuật lớp 4 - Vẽ tranh - Đề tài sinh hoạt

 

  1. Vẽ tranh Đề tài sinh hoạt I- Mục tiêu: - Học sinh biết được những công việc bình thường diễn ra hằng ngày của các em (đi học, làm việc nhà giúp gia đình ...). - Học sinh biết cách vẽ và vẽ được tranh thể hiện rõ nội dung đề tài sinh hoạt. - Học sinh có ý thức tham gia vào công việc giúp đỡ gia đình. II- Chuẩn bị: 1- Giáo viên: - Một số của hoạ sĩ về đề tài sinh hoạt. - Một số tranh của học sinh về đề tài sinh hoạt gia đình. 2- Học sinh: - Đồ dùng học vẽ. III- Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
  2. A- ổn định tổ chức: - Kiểm tra đồ dùng học vẽ, Vở tập vẽ. B- Dạy bài mới: Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài: - Giáo viên có thể chia nhóm để học sinh trao đổi về nội dung đề tài. - Giáo viên yêu cầu HS quan sát tranh đã chuẩn bị: + Các bức tranh này vẽ về đề tài gì? Vì sao em biết? + Em thích bức tranh nào? Vì sao? + Hãy kể một số hoạt động thường ngày của em ở nhà, ở trường? - Sau 10 - 12 phút thảo luận yêu cầu các nhóm trưởng trình bày ý kiến của nhóm mình. - Giáo viên tóm tắt và bổ sung. - Giáo viên yêu cầu học sinh chọn nội dung đề tài để vẽ tranh.
  3. Hoạt động 2: Cách vẽ tranh: - Vẽ hình ảnh chính trước, vẽ hình ảnh phụ sau để nội dung rõ và phong phú. - Vẽ các dáng hoạt động sao cho sinh động. - Vẽ màu tươi sáng, có đậm, có nhạt. + Giáo viên cho xem các bức tranh vẽ về đề tài sinh hoạt của lớp trước để các em học tập cách vẽ. Hoạt động 3: Thực hành: + Yêu cầu: + Tìm chọn nội dung đề tài + Vẽ hình ảnh chính trước, hình ảnh phụ sau. + Vẽ màu theo ý thích. Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá: - Giáo viên cùng học sinh chọn tranh đã hoàn thành, treo lên bảng theo từng nhóm đề tài. - Gợi ý học sinh nhận xét và xếp loại theo các tiêu chí: + Sắp xếp hình ảnh (phù hợp với tờ giấy, rõ nội dung); + Hình vẽ (thể hiện được các dáng hoạt động);
  4. + Màu sắc (tươi vui); + Học sinh xếp loại tranh theo cảm nhận riêng (Tranh nào đẹp, chưa đẹp? Tại sao?). * Dặn dò: Sưu tầm bài trang trí đường diềm của các bạn lớp trước.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản