MỸ THUẬT (T 21) - ÔN LUYỆN VẼ TRANG TRÍ HÌNH TRÒN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
349
lượt xem
14
download

MỸ THUẬT (T 21) - ÔN LUYỆN VẼ TRANG TRÍ HÌNH TRÒN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- HS cảm nhận được vẻ đẹp của trang trí hình tròn và hiểu sự ứng dụng của nó trong cuộc sống hàng ngày. - HS biết cách sắp xếp họa tiết và trang trí được hình tròn theo ý thích. - HS có ý thức làm đẹp trong học tập và trong cuộc sống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MỸ THUẬT (T 21) - ÔN LUYỆN VẼ TRANG TRÍ HÌNH TRÒN

  1. M THU T (T 21) ÔN LUY N V TRANG TRÍ HÌNH TRÒN I. M c tiêu : - HS c m nh n ư c v p c a trang trí hình tròn và hi u s ng d ng c a nó trong cu c s ng hàng ngày. - HS bi t cách s p x p h a ti t và trang trí ư c hình tròn theo ý thích. - HS có ý th c làm p trong h c t p và trong cu c s ng. II. Ho t ng d y h c: * Gi i thi u bài m i * Ho t ng 1 : Quan sát, nh n xét - GV gi i thi u m t s v t ho c hình nh minh h a HS th y trong cu c s ng có nhi u v t d ng hình tròn ư c trang trí r t p như : cái khay, cái ĩa … - Yêu c u HS tìm và nêu ra nh ng v t d ng hình tròn có trang trí. - Gi i thi u m t s bài trang trí hình tròn và hình 1, 2 , trang 48 SGK r i t câu h i HS tìm hi u v : + B c c ( cách s p x p hình m ng, ho ti t ).
  2. + V trí c a các hình m ng chính, ph . + Nh ng h a ti t thư ng ư c s d ng trang trí hình tròn. + Cách v màu - GV b sung : + Trang trí hình tròn thư ng : • i x ng qua các tr c. • M ng chính gi a, các m ng ph xung quanh. • Màu s c làm rõ tr ng tâm. Cách trang trí này g i là trang trí cơ b n. + Có nh ng hình tròn trang trí không theo cách nêu trên nhưng cân i v b c c, hình m ng và màu s c như : trang trí cái ĩa, huy hi u … g i là cách trang trí ng d ng. * Ho t ng 2 : Th c hành - GV bao quát l p và g i ý HS : + V m t hình tròn ( v v a ph i, cân i v i t gi y ) + K các ư ng tr c ( b ng bút chì, m ) + V các hình m nh chính, ph .
  3. + Ch n các ho ti t thích h p v vào m ng chính. + Tìm các ho ti t v m ng ph sau sao cho phong phú, vui m t và hài hoà v i h a ti t m ng chính. + V màu ho ti t chính trư c, h a ti t ph sau r i v màu n n. - G i ý c th v i nh ng HS còn lúng túng, ng viên nh ng HS khá các em tìm tòi thêm. * Ho t ng 3 : Nh n xét, ánh giá - GV g i ý HS nh n xét và ánh giá m t s bài v v b c c, hình v màu s c. - HS x p lo i bài theo ý thích. D n dò : Quan sát hình dáng, màu s c c a m t s lo i ca và qu .
Đồng bộ tài khoản