Nấm

Chia sẻ: heoxinhkute13

Hầu hết các loại nấm phát triển như sợi dạng ống gọi là sợi nấm . Một khối đan xen của sợi nấm được gọi là sợi nấm . Các bức tường của các sợi nấm thường được tăng cường với chitin , một polymer của Nacet ylgl ucos ami ne . Mối liên kết giữa các đường là tương tự như của cellulose và peptidoglycan và sản xuất cùng một loại cấu trúc cứng nhắc.  Nấm là dị dưỡng o Một số sống như saprophytes , nhận nuôi dưỡng từ môi trường xung quanh (thường có đầu tiêu hóa...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản